1. Mi az a cache?

A "cache" fogalommal gyakran találkozunk a korszerû számítástechnikai rendszerek leírásánál. A szó eredeti jelentése "rejtekhely", és ez némileg utal a cache funkciójára is. A cache egy olyan nagyon gyors mûködésû tároló, amelyben a gyakran használni kívánt adatokat átmenetileg tároljuk ("rejtjük") azért mert így azokhoz sokkal gyorsabban hozzáférhetünk mintha mindig az eredeti, lassabb elérésû forráshoz kellene nyúlnunk.

Manapság leggyakrabban a korszerû mikroprocesszor architektúrák leírásánál találkozunk a cache fogalommal. A processzor és a memória között elhelyezkedô gyorsítótárba bekerült utasítás- és adatbyte-ok hozzáférési ideje nagyságrenddel kisebb mint a normál memóriában levôké, és a hozzáférés a rendszerbuszt sem terheli. (1. ábra)


1. ábra - Cache a számítógép architektúrában

Nem csak a memória mûködését szokták cache-el gyorsítani. Gyakran találkozunk egyéb, pl. szoftver segítségével megvalósított cache-ekkel is. Legjellemzôbb példa erre a UNIX operációs rendszer kernelének ún. buffer-cache mechanizmusa, amely az operációs rendszer diszk kezelését gyorsítja meg. (2. ábra) Szoftver cache-eket alkalmaznak többek között a TCP/IP protokollcsomaghoz tartozó ARP (Address Resolution Protocol) és a DNS (Domain Name Service) protokollokban is.


2. ábra - Cache az operációs rendszer architektúrában

A cache mechanizmus igen hatékonyan használható az Internet információs rendszerek mûködésének gyorsítására és a nagy távolságú hálózati összeköttetések sávszélességével való takarékoskodásra is. Az ilyen Internet cache-ek felállítása különösen a World Wide Web rohamos elterjedésével került elôtérbe. A WWW igen nagy sávszélesség igényû alkalmazás, és a forgalom cache-elésével a mûködés gyorsítható, a hálózat terhelése csökkenthetô. A HTTP protokoll alkalmas arra hogy a WWW szerverek és kliensek közé ún. WWW cache-eket iktassunk. (3. ábra)


3. ábra - Cache az információs rendszer architektúrában

[kezdôlap][következô]


Máray Tamás <maray@fsz.bme.hu>