6. Cache szerver felállítása

Kinek és hol érdemes cache szervert felállítani?

Cache szerverek felállítása elsôsorban ott célszerû ahol a kisebb vagy nagyobb helyi hálózaton (LAN) többen is használják a WWW-t és a hálózatot a külvilággal (Internettel) összekötô vonal kapacitása idônként vagy rendszeresen szûknek bizonyul. Tipikusan tehát intézményekben, cégeknél, Internet szolgáltatóknál. A cache szervert a hálózat olyan pontján kell felállítani amely jó (gyors) összeköttetéssel rendelkezik a külvilág felé.

A magyarországi akadémiai hálózatot üzemeltetô ill. koordináló NIIF Mûszaki Tanácsa erôteljesen szorgalmazza a tagintézményekben a lokális cache szerverek felállítását.

Mi kell egy cache szerver felállításához?

Hardver: egy megbízhatóan üzemelô, UNIX operációs rendszerû gép. Bármilyen manapság elterjedt architektúra és UNIX verzió alkalmas. (LINUX is!) Nincs szükség túl nagy CPU kapacitásra (sebességre)! A fontos az hogy legyen elegendô memória ( >= 16 Mbyte a cache számára) és diszk (min. 50 Mbyte). A szükséges diszk kapacitás függ a cache-t használók számától is, de túlságosan túlméretezni nem érdemes a diszkterületet mert attól NEM lesz jobb a cache! Nem feltétlenül szükséges a cache szerver számára külön gépet dedikálni. A cache mellett a gépen egyéb alkalmazások is futtathatók.

Szoftver: jelenleg három elterjedt, akadémiai környezetben ingyen használható cache szoftver van:

  1. CERN httpd
  2. Harvest Cached 1.4
  3. Squid
A fentiek közül a CERN httpd használatát nem ajánljuk mivel teljesítménye lényegesen elmarad a többitôl és hierarchiában is csak korlátozva használható. A Squid 1.1 a legújabb, és a Harvest Cached 1.4 továbbfejlesztéseként jött létre.

A HUNGARNET hálózaton a Squid cache szerverek üzemeltetését szorgalmazzuk és preferáljuk!

A BME Folyamatszabályozási Tanszék anonymous FTP szervere tükrözi a Harvest Cached 1.4 és a Squid cache szerver szoftvereket és dokumentációkat.

Hogyan kell cache szervert felállítani?

A cache szerverek felállítása és konfigurálása nem túl nehéz, de feltételezi a UNIX operációs rendszer és a TCP/IP hálózat rendszergazda szintû ismeretét. A dokumentációk és a minta konfigurációk tanulmányozása után a feladat gyorsan elvégezhetô.

Az esetleg felmerülô kérdések és problémák esetén szívesen állunk rendelkezésre a következô e-mail címeken: maray@fsz.bme.hu, mohacsi@fsz.bme.hu.

A HUNGARNET tagintézményekben üzemelô cache szerver rendszergazdák számára felállítottunk egy levelezési listát is, melyre feliratkozást az elôbbi címeken lehet kérni.

Hogyan lehet a HUNGARNET cache hierarchiához csatlakozni?

Ez a HUNGARNET tagintézményekben üzemelô cache szerverek számára lehetséges. További információ a maray@fsz.bme.hu címen kapható.

[elôzô][kezdôlap][következô]


Máray Tamás <maray@fsz.bme.hu>