Almási-zsomboly
Fokozottan védett
 
Helye, kataszteri száma: Aggteleki-karszt; Alsó-hegy 5452/2 
Hossza: 358 m 
Mélysége: -100 m 
Bejárat tszfm: 515 m 
                Térképek: 
                    felszíni kiterjedése  
                    térképe és beszerelési vázlata 

Az Alsó-hegy fennsíkját átszelő szlovák-magyar határtól mintegy 3 m távolságra, 515 m tszf.-i magasságban kettős bejárattal, Bódvaszilastól ÉÉK-re 4 km-re nyílik. Neve az egykoron itt húzódott Bódvaszilas-szádalmási községhatárról ered.

A Scholtz Pál Kornél naplójában (1911) Almási-lyukként említett zsombolyt - melyhez -13 m mélységben oldalkürtő csatlakozik -43 m mélységűnek írta le. Első, 1927. évi bejárása, illetve térképezése alkalmával a zsomboly mélységét Kessler Hubert -103 m-nek mérte, de feltételezte, hogy a teljes mélység eléri a -120 m-t. Elképzelésének bizonyítékaként a zsomboly mélységét 1937-ben -10 méterrel, majd a Meteor barlangkutatói 1959-ben a zsomboly fenekén egy szűkület áttörésével még -5 méterrel növelték. Újabb feltárásra 1969-ben került sor, amikor a kutatók 45 m mélységben bontással egy felfelé vezető, kb. +20 m-es cseppköves járatba jutottak. A Kiskőháti-zsomboly 1939. évi feltárásáig hazánk legmélyebb barlangjaként tartották nyilván.
Az újabb felmérések szerint mélysége -100 m, járatainak összhossza pedig 358 m. A Középső-felső-triász wettersteini mészkőben alakult ki.


A barlang fő részét egyetlen hatalmas lefelé jórészt táguló, hasadékakna alkotja, amely a bejárat oldalán három lépcsőben ereszkedik alá és egy része Szlovákia területe alá nyúlik. Az átlag 10-15 m hosszú hasadék fő részét két egymástól független útvonalon lehet bejárni. Az aknák falait a lehulló kövektől védettebb felszíneken kiterjedt cseppkőlefolyások, -zászlók, -medencék, függőcseppkövek, heliktitek és borsókövek díszítik, alján időszakos tóban 1-2 mm-es szegfűkalcitok és apadási színlők találhatók.

Több pontról előkerült csontmaradványok fiatal holocén időszakból származnak. A benne leszivárgó vizeket a szlovákiai Tapolca- ill. Andó-kerti-forrásba vezeti le.

Fokozottan védetté nyilvánítását genetikai és ásványtani értékének köszönheti. A zsombolyt csak barlangjárásban gyakorlott kutatók, a nemzeti park engedélyével látogathatják.

Székely K. - Nyerges A. 
 Jelenleg a barlang bejárásához szükséges:
- Régi rész: 7 karabiner, 18+33 és 43 m kötél. (Újabban végigfurkálva a "nagy átmászás", ezért több felszereléskell!)
-Új rész: + 2 karabiner, 18+42 és 64 m kötél
  
 
 
 
Kép: Ereszkedés az első aknába.
Kép: A Második akna cseppkőlefolyása
 
További fotók