Baglyok Szakadéka
 <--
IV. útvonal: A Mozdonytól a Drúz- kürtőbe, majd a Három-bölcs kürtőn át vissza a Mozdonyhoz
 
Hely Mászás Kötél igény Rövid leírás
Lyukas-akna Kh 4 
E 11 
 
24 m lásd. III. útvonal, első kötélhossz!
Drúz-akna M 18
-
A hasadék túloldalán, a bal falon RN. Itt két beépített kötél végződik, a közelebbin fel az Erkélyig. A kötél cseppkőre kötve.
Drúz-kürtő M 40
-
Az Erkélyen a kötelet követve fel a kürtő elszűkülő tetejéig. A kötél cseppkőre, és nittre kötve. A tetejétől 25 m-rel lejjebb ingázás a cseppkődombbal szemben nyíló Észak-nyugati átjáró igen szűk hasadékába.
Három bölcs-kürtő  Kh 2 
E 15
20 m A hasadékon való átpréselődés után fűzőlyuk (2 m KGy), kötélhíd a baloldalt ugyanazon a magasságban lévő párkányhoz, innen újabb fűzőlyukból ereszkedés (3 m KGy). Az egyik legszebb kürtő.
  E 8 11 m Az akna kitágulásánál jobbra kinyúlva EN. Ereszkedés a Mozdonyig.
 

Bejárási útmutató:
 
A Mozdonytól a már fent leírtak alapján az Ablakba ingázva (Kh4, E11) ezúttal nem lefelé a folytatjuk kalandozást, hanem felfelé a beépített fix köteleken. Itt két kötél tűnik el a magasban. A tőlünk távolabbi egy vakon elzáródó oldalkürtőbe vezet (M23), egy élvezetes lendülettel az akna sötétje felett.
 Míg a közelebbi az, amelyik valóban felvezet a Drúz-kürtőbe.Ezen 18 méter mászás után (M18) juthatunk fel az Erkélyre, melynek vékony cseppkőkérgű alját alulról kopogtathatta volna a kürtőt mászó, ha éppen ki nem esik. Na de a sors véletlene folytán ide elsőként éppen felülről érkezett látogató. Az Erkélyen bemászva, néhány Rómeói lépéssel óvatoskodjunk tova, nehogy mi meg leszakadjunk a vékony kéreggel (!). Másszunk még feljebb! 5 méter múltán jócskán kitágul az akna és új távlatok nyílnak meg a lámpa fényében. A beépített kötél, amin megkezdtük a felmászást a kürtő összeszűkülő tetejéig egy tagban van (M40). Azonban 13 méternyi mászás után egy hatalmas cseppkődombhoz érkezünk, minek baloldalán kissé rejtve egy párkány van (A kötél elengedés után ellendül! Csapda!), ahonnan egy másik fix kötélen az  ,,L" betü szelvényű kürtő másik csúcsába mászhatunk fel (M28). Ez lehet túránk magaspontja, 10 méterrel a bejárat szintje alatt. (Vigyázat a teteje igen keskeny!)
Az Északnyugati átjárót megtalálni az alulról egy tagban felnyúló fix kötélen (M40) lehet. A tetőpontból leereszkedve 25 métert a cseppkődombbal szemben egy keskeny alig észrevehető szilvamag szelvényű hasadék található az ereszkedéstől jobbra, ahol át lehet tekinteni a Három-Bölcs-kürtőbe. Az átpréselődés bizonyos testméret határokhoz van kötve! (A kötélről leszerelve az itt is ellendül!) A 2,5 m hosszú vízszintes szűkület túloldalán, piciny párkányon ölthet újra alakot a látogató. Balra egy nagyobb párkány van, ahonnan tiszteletünket tehetjük a terem túlsó falán díszelgő ,,Három Bölcs" cseppkő sziluettjének. Ide a magunk által fűzőlyukba bújtatott kötélhídon araszolhatunk ki (Tk, 2 m Kgy, 2 m Kh). Ezen a helyen állva, az alulról kimászott kürtő térképezése közben figyeltek fel erre a keskeny hasadékra, amiben denevérek tűntek el nagy szárnysurrogás közepette. Innen nyílik még a Mini-akna -8 m mély szabadon mászható hasadéka.
 A mi utunk azonban a kürtő sokkal tágasabb mélyébe vezet. Az általunk hozott kötelet (nincs beszerelve!) a kötélhíd fűzőlyukába kötjük (Tk, 3 m Kgy). Erről ereszkedhetünk le (E15) a fantasztikusan szép kürtőben addig, amíg kissé összeszűkülnek a falak és kibukkanunk a Mozdony termének tetejében. Itt jobbra kinyúlva betekerhetünk egy egyenes nittfület a megosztáshoz, majd 8 m ereszkedés után egy szintbe kerültünk a Mozdonnyal az akna túlsó oldalán, de néhány kisebb lendülettel máris zárhatjuk a kört. Ha kötelünket vissza akarjuk nyerni, akkor visszafelé is meg kell tenni ezt az utat. (A kötéllehúzáshoz nem garantált a siker!). 
<--