Banán-zsomboly
Kiemelt jelentőségű
 
Szinonima: V/6, V/21, Komjáti VII.sz. zsomboly 
Helye, kataszteri száma: Aggteleki-karszt; Alsó-hegy, 5452/ 
Hossza: 108 m 
Mélysége: -45,3 m 
Bejárat tszfm: 520 m 

A Bódvaszilastól ÉÉK-re 3500 m-re az Alsó-hegy fennsíkján nyílik a Vecsembükki csúcstól 117o-ra, 470 m-re, kb. 520 m tszf. magasságban.
Megközelítés: A Szabó-pallagi vadászháztól a Vecsembükki-zsomboly (attól Ny-ra 250 m) felé haladva, azt megelőző nagy töbör É-i oldalában van, igen közel az aljához. A bejárat maga egy szűk, robbantott hasadék. Nehéz észrevenni!

108.35 m hosszú, -45.3 m mélységű zsomboly. Legnagyobb horizontális kiterjedés: 7,5 m
Bejárati (Fő-) aknája (-45 m) mellett egy párhuzamos oldalkürtő (-25 m), mely alul-felül visszacsatlakozik; és egy vakkürtő (+30 m) alkotja a barlangot. Oldási csatornákkal és cseppkőképződményekkel díszített. Agyagos kőtörmelékkel kitöltött alját - melyen egy kis időszakos tó volt ismert - ritkán a nagy pele is felkeresi.

A kötelet egy fához kikötve hatolunk át a bejárati szűkületen (robbantással tágított), és ha ez sikerült, mindjárt be is csavarjuk a 3 méterrel lejjebb található nittet. Erről szabadon ereszkedhetünk a szinte azonnal kitáguló, szép formájú 3x5 m-es keresztmetszetű óriásakna aljáig. A -43 m mélységig tartó akna hasadékát -- ott egy attól eltérő -- a fenékszinten található zsombolyterem irányát meghatározó hasadék váltja fel. Érdekes, hogy a zsomboly legmélyebb pontja közvetlen a bejárat alatt található, ami annak köszönhető, hogy az a feltárást megelőzően még nem kommunikált a felszínnel. Az aknatalpon hajdanában szép cseppköves medencéből ihattak a leereszkedő feltárók, ezt mi ma már sajnos nem tehetjük meg.
Viszont ők valószínűleg nem másztak fel az aknaterem két végében található kürtők be: ma az egyikből fixkötél lóg le, amelyen -14 m-ig juthatunk fel (+30 m), az egyre elszűkülő hasadékszerű, cseppköves kürtőben. A másik, a bejárat alatt -20 méterrel lejjebb nyíló kis ablakon keresztül összeköttetésben van a Fő-akna aljával. Ebbe az ablakba beingázva a felülről jövő kötéllel biztosítva 5 m-t lehet lemászni egy újabb kis átbújáshoz, ami után a kötelet meg lehet osztani egy cseppkő segítségével. Innen pedig újabb -20 m-t ereszkedve ismét a zsomboly alján állhatunk.


A zsomboly bejárásához szükséges: 50 m kötél, 1 csavartnittfül, 2 karabíner; 1 kötélgyűrű.
 
Kép: A 45 m-es akna alja.