Irodalomjegyzék az Alsó-hegyi barlangokhoz
 
Rövidítések:
- Tájékoztató: Karszt- és Barlangkutatási Tájékoztató
- Beszámoló:   Karszt- és barlangkutatási tájékoztató 

Bajomi D. (1965): Biológiai kutatások az Alsó-hegy néhány zsombolyában -- Tájékoztató 1965/3-4. p. 52-60.
Bajomi D. (1969): A Meteor-barlang faunisztikai vizsgálata -- Karszt és Barlang 1969/II. p. 61.
Bajomi D. (1971): Jelentés a Vörös Meteor Barlangkutató Csoport 1971. évi zsombolykutató táboráról -- Tájékoztató 1971/6. p. 15.
Bajomi D. (1932): Az Aggteleki cseppkőbarlang és környéke -- Természettudományi Társulat 1932, p. 10-11.
Balázs D. (1958): Összefoglaló beszámoló a Kinizsi barlangkutató csoportjának 1957. augusztusi vecsembükki barlangkutató expediciójáról. Budapest.
Balázs D. (1990): Karrformák -- karregyüttesek -- Karszt és barlang 1990/II. p.117.
Balázs L. (1990): A Búbánat-zsomboly bejárási útmutatója -- MAFC Barlangkutató Csoport jelentése 1990.
Balogh K. (1943): Földtani tanulmányok Pelsőc környékén, továbbá Bódvaszilas és Jósvafő között. -- A MÁFI évi jel. az 1943. évről. p. 61-67. Balogh K. (1948): Adatok a Gömör -- Tornai-karszt geológiájához -- Beszámoló MÁFI vita-ülésekről X. p. 107-128.
BEAC (1992): Baglyok Szakadéka -- Barlangnapi Tájékoztató, MKBT 1992.
Bekey I. G. (1914): A Vecsem-bükki-zsombolyok -- Turista Közlöny 14. évf. 3. sz. p. 34.
Boegan Eugenio (1929): Grotte dell' Ungheria -- Le Grotte d' Italia anno 3. p. 142-144
Borka Pál (1988): A Baradla '88 expedíció barlangfelmérési jegyzőkönyvei -- KöM TvH BTO Kézirat.
Borka Pál (1989): Az Almási-zsomboly felmérési jegyzőkönyve.
Boros L. (1976): A VMTE Tektonik Barlangkutató csoport 1976. évi jelentése -- Beszámoló p. 236-243.
Czájlik I.-- Dénes Gy. (1961): Barlangkutató csoportjaink életéből -- Karszt és Barlang 1961/II. p. 98-99.
Czájlik I. -- Dénes Gy. (1962): Barlangkutató csoportjaink 1962. évi munkájáról -- Karszt és Barlang 1962/II. 81-8
Cholnoky Jenő (1927): A földfelszín formáinak ismerete (Morfológia) 1927p. 113-114.
Dénes Gy. (1959a): Beszámoló a Bp. Vörös Meteor Barlangkutató Csoport 1958. évi munkájáról -- Tájékoztató 1959. szept. p. 18-21.
Dénes Gy. (1960a): Beszámoló a Bp. Vörös Meteor Barlangkutató Csoportjának 1959. évi munkájáról -- Tájékoztató 1960. jan-febr. p. 48-49. Dénes Gy. (1961c): Előzetes jelentés a Vörös Meteor Barlangkutató Szakosztály 1961. évi expedíciójáról -- Tájékoztató 1961. szept. p. 2-3.
Dénes Gy. (1961d): A Meteor-barlang feltárása -- Karszt és Barlang 1961/II. p. 83-85.
Dénes Gy. (1962a): A Meteor-barlang -- A barlangok világa. Budapest. p. 181-183.
Dénes Gy. (1963a): Az Alsó-hegy karsztjának hidrográfiai viszonyairól -- Tájékoztató 1963/9 p. 163.
Dénes Gy. (1963b): Jelentés a Vörös Meteor barlangkutató szakosztály 1962. évi munkáiról -- Tájékoztató 1963/III. p. 48-49.
Dénes Gy. (1964a): Karszthidrográfiai összefüggések kutatása az észak-borsodi Alsóhegyen -- Tájékoztató 1964/2-3. p. 30-33.
Dénes Gy. (1964b): Hazai karszt- és barlangkutatási események -- Karszt és Barlang 1964/I.
Dénes Gy. (1964c): A bódvaszilasi Meteor-barlang feltárása -- Borsodi Földrajzi Évkönyv V. Miskolc. p. 24-30.
Dénes Gy. (1965): Az Alsó-hegy Torna-völgyi forrásai -- Karszt és Barlang 1965/I. p. 11.
Dénes Gy. (1967a): Az Alsóhegy magyarországi részének geomorfológiai térképezése és hidrogeológiai vizsgálata -- Kézirat. MÁFI Adattár. Dénes Gy. (1967b): A Bp. Vörös Meteor barlangkutató csoport 1966. évi jelentése -- Tájékoztató p. 9. Dénes Gy. (1969a): A Vecsem barlangrendszer -- Turista 1969. febr. p. 8.
Dénes Gy. (1969b): Újabb eredményes víznyelőfestés az Alsó-hegyen -- Tájékoztató 1969/2. p. 3.
Dénes Gy. (1969c): Tavaszi víznyelőfestések az Alsó-hegyen -- Tájékoztató 1969/5. p. 3.
Dénes Gy. (1970a): Magyarország legmélyebb barlangja a Vecsembükki-zsomboly -- Tájékoztató 1970/4. p. 5.
Dénes Gy. (1970b): Hozzászólás a zsombolygenetika kérdéseihez -- Karszt és Barlang 1970/I. p. 12.
Dénes Gy. (1970c): Az első irodalmi adat a Tornai-Alsó-hegy zsombolyairól -- Karszt és Barlang 1970/I. p. 19-20.
Dénes Gy. (1970d): Újabb fontos adalékok a Tornai-Alsó-hegy karszthidrográfiájához -- Tájékoztató 1970/6. p. 5-6.
Dénes Gy. (1971): A Tornai-Alsó-hegy vízföldtani kutatásának eddigi eredményei -- Tájékoztató 1971/3. p. 5.
Dénes Gy. (1973a): Az Alsóhegy vízföldtani vizsgálata -- A VITUKI 1972. évi kutatásai p. 35.
Dénes Gy. (1974): A Felső-Bódva-medence délkeleti peremének vízföldtani vizsgálata és karsztforrások hidrológiai vizsgálata triciumos kormeghatározással -- A VITUKI 1973. évi kutatásai p. 23.
Dénes Gy. (1976): A Vörös Meteor Barlangkutató Szakosztály 1976. évi munkája -- A KPVDSZ VMTE Évkönyve 1976. p. 43-52.
Dénes Gy. (1977): A Vörös Meteor Barlangkutató Szakosztály 1977. évi munkája -- A KPVDSZ VMTE Évkönyve 1977. p. 30-33.
Dénes Gy. (1978): A Csörgő-forráscsoport karszthidrográfiai és barlangrendszere -- Kézirat. MKBT Adattár
Dénes Gy. (1979): Mi a zsomboly és honnan ered ez a szó? -- A KPVDSZ VMTE Évkönyve 1979 p. 275-278.
Dénes Gy. (1982): A Csörgő-forrás karszthidrográfiai rendszere (térkép) -- Beszámoló 1977. p. 294.
Dénes Gy. (1986): Térképezés és eredményes vízfestéses összefüggésvizsgálat a Meteor-barlangban -- KPVDSZ VMTE Tájékoztató 1986. júl. p. 19-20.
Dénes Gy. (1998): Az Aggteleki Nemzeti Park; Történeti áttekintés a XIX. Század második feléig, p.338-377.
Dénes Gy. -- Deák J. (1981): Felszín alatti vizek környezeti izotóp vizsgálata -- VITUKI Budapest.
Dénes Gy. -- Jakucs L. (1975): Aggteleki-karsztvidék -- Gondolat Könyvkiadó. Budapest.
Derek Ford & Paul Williems (1989): Karst morfologhy and hydrology.
Elekes B. -- Nyerges A. -- Nyerges M. -- Rose Gy. (1994): A Szabó-pallagi-zsomboly (Baglyok szakadéka) újabb kutatásának eredményei. -- Karszt és Barlang 1992/I-II. p. 3.
Frojimovics G. (1964): Jelentés a Vörös Meteor barlangkutató csoport 1964. évi Pócsa-kői kutatótáboráról -- Tájékoztató 1964/5-6. p. 112.
Füköh Levente (1979): Holocén barlangi üledékek puhatestűek vizsgálata -- Karszt és Barlang. 1979, I-II. p. 5-10.
Gasparik M. (1999): Az Aggteleki Nemzeti Park barlangjaiban talált csontleletekről -- Kézirat 1999. XII., KöM TvH BTO
Gruber P. (2000): A Baradla-tetői-zsomboly -- Kézirat, KöM TvH BTO
Grill J.--Kovács S.--Less Gy.--Réti Zs.--Róth L.--Szentpéteri I.(1984.) -- Az Aggtelek-Rudabányai-hegység földtani felépítése és fejlődéstörténete -- Földtani értesítő 1984/IV.
Házi Z. (1977): A Vörös Meteor T.E. Vass Imre Barlangkutató Csoportjának 1976. évi jelentése -- Kézirat. MKBT Adattár
Hazslinszky T. (1965): Az északborsodi Alsó-hegy karsztjának néhány hidrográfiai kérdése -- Hidrológiai Közlöny 1965/6. p. 259., ill. Karszt és Barlang. 1965/II. p. 68.
Hazslinszky T. (1967): Adatok az alsó-hegyi források ismeretéhez-- Karszt és Barlang. 1967/I-II. p. 33.
Hazslinszky T. (1974): Az Alsó-hegy vázlatos vízháztartási mérlege -- Karszt és Barlang 1974/I. p. 11.
Hegedűs Gy. (1977): A KPVDSZ VMTE Tektonik Barlangkutató Csoport 1976-ban végzett munkái-- Beszámoló p. 285-288.
Hegedűs Gy. (1978): A VMTE Tektonik Barlangkutató Csoport 1978. évi jelentése -- Beszámoló p. 223-225.
Holly I. -- Csicsely A. (1961): Adatok az Északborsodi karszt morfológiájához -- Karszt és Barlang. 1961/II. p. 86.
Izápy-Maucha (1985): A jósvafői vízminőségi mintaterület -- VITUKI témajelentés, Budapest, 1985.
Jakucs L. (1957, 1975): Aggtelek és vidéke útikalauz -- Bp. 1957, 1975.
Jakucs L. (1971): A karsztok Morfogenetikája -- Gondolat kiadó, 1971.
Kadic O. (1927): A Vecsembükki-zsomboly első bemászása -- Pesti Napló 13. sz.
Kecskés J. (1962): Szárhegyi-zsomboly -- Rudabányai BKCS. 1962. évi jelentése
Kerekes J. (1937): Megjegyzések a zsombolyok keletkezésének kérdéséhez -- Barlangvilág 1937/1-2. p.13-17.
Kessler H. (1927): A Vecsembükki és az Almási zsombolyok első sikeres bemászása -- Turistaság és Alpinizmus XVII. p.123-127.
Kessler H. (1931): A Vecsembükk zsombolyai -- Turisták Lapja 43. p. 259-262.
Kessler H. (1932): A zsombolyok keletkezéséről -- Barlangvilág 1932/3-4. p.20-22.
Kessler H. (1936a): Egy új barlang a Gömör-Tornai karszhegységben -- Búvár 1936 március II. évf. 3. sz.
Kessler H. (1936b): Barlangok mélyén -- Franklin Társulat. Budapest Kessler H. (1957): Az örök éjszaka világában -- Kossuth Könyvkiadó. Budapest.
Kessler H. (1961): Föld alatti ösvényeken. -- Budapest
Kordos L. (1974): Gerinces ősmaradványok az Ocsisnya tetőről -- MKBT beszámoló 1974. p. 5-7
Kordos L. (1975): A Jósvafői Tücsök-lyuk gerinces ősmaradványai-- Karszt és Barlang 1975/I-II. p. 13.
Kordos L. (1984): Magyarország barlangjai -- Gondolat Könyvkiadó. Budapest.
Kósa A. (1963): A szögligeti Rejtek-zsomboly -- Karszt és Barlang 1963/II. p. 66-70.
Kósa A. (1964a): A zsombolyképződés kérdéseiről -- Tájékoztató 1964/5-6. p. 88.
Kósa A. (1964b): Beszámoló a Vörös Meteor Barlangkutató Csoport 1963. évi zsombolykutató expediciójáról. -- Tájékoztató 1964/2-3. p. 46-47. Kósa A. (1965a): A Kettős-zsomboly -- Karszt és Barlang 1965/I. p. 17.
Kósa A. (1965b): Adalékok az Alsó-hegy zsombolyainak megismeréséhez -- Karszt és Barlang 1965. II. p. 63-65.
Kósa A. (1966): Az Alsó-hegy legmélyebb zsombolyai -- Karszt és Barlang 1966/II. p. 68.
Kósa A. (1967): Az alsó-hegyi zsombolyok tektonikájának statisztikai vizsgálata -- Karszt és Barlang 1967/I-II. p. 37.
Kósa A. (1971): Stages in the development of potholes on the Also-hegy Plateau -- Karszt és Barlangkutatás 1971 IV évf.
Kósa A. (1992a): Alsó-hegyi zsombolyatlasz. -- MKBT Budapest. Kósa A. (1992b): Nyolcvan év az Alsó-hegyen -- Karszt és Barlang 1992/I-II. p. 9-14.
Krausz Sándor (2000): Barlangföldtan -- Túravezetői jegyzet; MKBT 2000
Krekács K. (1989): (A Rőt-kúti Dréher-zsombolyról) VMTE Student csop. jelentése 1989.
Kubassek J. (1977): Vass Imre barlangkutató csoportunk nyári táborának eredményéről -- KPVDSZ VMTE Tájékoztatója 1977. okt.
Láng S.(1955): Geomorfológiai tanulmányok az aggteleki karsztvidéken -- Földrajzi értesítő IV/I.
Leél-Őssy S. (1953): Karsztkutatás a Szalonnai-karszton -- Hidrológiai közlöny 33. évf. 1953. 1-2. sz p.68.
Less Gy.(1996.) Az Aggtelek-Rudabányai-hegység földtana -- Kézirat
Less Gy. (1998): Az Aggteleki Nemzeti Park; Földtani felépítés -- p. 26-41
Molnár P. (1995) Barlangjárás alapfokon: Barlangföldrajz Müller P. (1971): Nagy Megalodus maradvány az Alsó-hegyről -- Tájékoztató 1971/4. Nyerges A. (1989): A Baglyok Szakadékának térképe. -- KöM TvH BTO Kézirat.
Nyerges A. (1991): Térképezés, Fotódokumentáció. -- BEAC 1991. évi jelentése Nyerges A. (1991): A Tektonik-zsomboly térképe. -- KöM TvH BTO Kézirat.
Nyerges A. (1992): A Vecsembükki-zsomboly térképe. -- KöM TvH BTO Kézirat.
Nyerges A. (1997): A Körte-zsomboly és más Alsó-hegyi zsombolyok feltáró kutatása -- BEAC 1997. évi jelentése
Nyerges A. (1997): Morfológiai megfigyelések Alsó-hegyi zsombolyokban -- BEAC 1997. évi jelentése
Nyerges A. (1997): Általunk jelenleg és a múltban térképezett barlangok kutatástörténetei -- BEAC 1997. évi jelentése
Nyerges A. (1998a): Béke-barlangi kutatások. -- BEAC 1998. évi jelentése; Barlangkutatók Szakmai Találkozója Kiadvány 1999.
Nyerges A. (1998b): A Meteor-barlang felmérése. -- BEAC 1998. évi jelentése; Barlangkutatók Szakmai Találkozója Kiadvány 1999.
Nyerges A. (1998c): A Szárhegyi-zsomboly térképe. -- KöM TvH BTO Kézirat.
Nyerges A. (1999a): Több mint 40 év után újabb feltárások a Béke-barlangban -- MKBT Tájékoztató 1999 Január-február.
Nyerges A. (1999b): Kürtőmászás a Béke-barlangban. -- MKBT Tájékoztató 1999 Július-augusztus. Nyerges A. (1999c): A Féldecis-barlang kutatása. -- KöM TvH BTO Kézirat.
Nyerges A. (1999d): A Moszkitós-barlang feltárása. -- Barlangkutatók Szakmai Találkozója Kiadvány 1999.
Nyerges A. (1999e): A Széki-zsomboly térképe. -- KöM TvH BTO Kézirat.
Nyerges A. (2000a): A Béke-barlang másik arca. -- MKBT Tájékoztató 2000 I-II.
Nyerges A. (2000b): Az Aggteleki-karszt barlangjai -- KöM Tvh BTO, Kézirat
Nyerges A., Nyerges M. (1995): A Tornai-Alsó-hegy magyarországi barlangjainak túrakalauza -- Kézirat
Nyerges M. (1993): Kutatásaink a Bába-völgy--Frank-barlang--Acskó-forrás karsztrendszerében -- A MAFC Barlangkutató csoport jelentése. Kézirat. p. 9-22. MKBT Adattár.
Rácz József (1978): A VMTE Vass Imre csoport tagjai által gyűjtött üledékmintáinak őslénytani elemzése.
Sárváry I. (1970): A zsombolygenetika kérdéseiről -- Karszt és Barlang 1970/I. p.5.
Sárváry I. (1971): Víznyomjelzés az Alsó-hegy zsombolyaiban -- Karszt és Barlang 1971/I. p. 25. Sárváry I. (1972): Az első vázlatos kép egy karsztos egység vízháztartásáról -- Tájékoztató 1971/2. p. 10.
Sásdi L. (1990): Az Aggtelek-Rudabányai-hegység karsztjának földtani fejlődéstörténete -- Karszt és Barlang 1990/I. p. 3.
Strömpl G. (1912): Előzetes jelentés az 1911 nyarán az abaúj-gömöri karsztvidéken végzett barlangkutatásokról -- Közlemények a Magyarhoni Földtani Társulat Barlangkutató Bizottságából 1912/2. p. 325-330.
Strömpl G. (1925): A gömör-tornai karszt csonka magyarországi barlangjai -- Barlangkutatás X-XIII/1-4. p. 55-56.
Székely K. (1963): Az Alsó-hegyi Pötty-zsomboly felmérése -- Tájékoztató 1963/9 p. 174.
Székely K. (1971): A Vecsembükki-zsomboly -- Tájékoztató 1971/4. p. 9.
Székely K. (1998): A Nemzeti Park fokozottan védett barlangjai -- Az Aggteleki Nemzeti Park; p. 225-238
Szentes Gy. (1962): A Nagy-vizestöbri-víznyelőbarlang -- Tájékoztató 1962/VIII-X. p. 143-145.
Szentes Gy. (1964a): Kutatómunka a Meteor-barlangban -- Tájékoztató 1964/I. p. 7.
Szentes Gy. (1964b): A Bódvaszilas-környéki karsztterület genetikai kérdései -- Karszt és Barlang 1964/I. p. 21.
Szenthe I. (1969a): 178 m mély a Vecsem-bükki-zsomboly -- Tájékoztató 1969/7. p. 3. Szenthe I. (1969b): Új sikerek a zsombolykutatásban -- Karszt és Barlang 1969/II. p. 77.
Szenthe I. (1970): Sikeres feltáró eredmények a Vecsem-bükki-zsombolyban -- Karszt és Barlang 1970/I. p. 15.
Szenthe I. (1971): Vízföldtani vizsgálatok a Vecsem-bükki-zsombolyban -- Karszt és Barlang 1971/II. p. 57.
Szenthe I. (1973): Legújabb kutatási eredmények az Alsó-hegyen -- Tájékoztató 1973/2. p. 12. Szenthe I. (1976): (A Kopasz-vigasz-barlang feltárásáról) -- Beszámoló p. 213-15. Szenthe I. -- Czakó L. (1976): (A Frank-barlang kutatásáról) -- Beszámoló p. 286. Szilágyi F. -- Sásdi L. (1986): Víznyomjelzéses vizsgálatok az Aggteleki-karszton -- Karszt és Barlang 1986/I. p. 33.
Szunyogh G. (1995): A Béke-barlang szpeleológiai értékeinek ....(összegzése).--Kézirat, KöM Tvh BTO
Takácsné Bolner Katalin (1988): A Kuriszlánfői-zsomboly -- KöM Tvh BTO, Az Aggteleki-karszt barlangjai, Kézirat
Takácsné Bolner Katalin (1998a): Földalatti patakok nyomában -- Az Aggteleki Nemzeti Park, p. 168-182
Takácsné Bolner Katalin (1998b): Az Alsó-hegy zsombolyai -- Az Aggteleki Nemzeti Park; p. 183-193
Walkowsky A. (1970): Mikroklímamérések a Vecsem-bükki-zsombolyban -- Karszt és Barlang 1970/I. p. 17.
Walkowsky A. (1971): Mikroklímamérések a Vecsem-bükki-zsombolyban (előadáskivonat) -- Tájékoztató 1971/3. p. 4.
Zámbó L. (1993): Influence of Soil Impact on Karst Corrosion. -- Conference on the Karst and Cave Research Activities of Educational and Research Institutions in Hungary, Aggtelek
Zámbó L. (1998): Felszínalaktani jellemzés -- Az Aggteleki Nemzeti Park; p. 70-96 Zámbó L. (1998): Az Aggteleki-karszt felszínalaktani jellemzése. -- Földr. Ért. 3. pp. 359-378.
Zámbó L. (1998): Talajtakaró -- Az Aggteleki Nemzeti Park; p. 95-117 Zih J. (1990): Kutatási lehetőségek az Alsó-hegy néhány zsombolyában --
MAFC Barlang-kutató csoport 1990. évi jelentése. Kézirat. p. 15-20. MKBT Adattár.  

Egyéb barlangtorzók, beszakadások és karsztobjektumok