Nyerges Attila - Nyerges Miklós - A Tornai-Alsó-hegy magyarországi barlangjainak bejárási útmutatója
 K-TV

Magaslesi-zsomboly


Mélység: -33 m
Hossz: 56,8 m
Legnagyobb horizontális kiterjedés: 17 m
Beszerelés: 30 méter kötél, 1csN, 1Kgy,  2K


Megközelítés: A dózerútról a Baglyok szakadékánál letérve a dél, majd nyugat felé haladó úton 450 m után egy kúthoz érünk. Onnan egy dombháton átkelve D felé (200 m) egy nagy irtáson át juthatunk egy úttal a teljesen tarra vágott töbörhöz. Nyáron a magas aljnövényzet miatt mind a közlekedés mind a tájékozódás kissé körülményes. A bejárati akna a töbör felső kétharmadában, egy viszonylag messzebbről észrevehető berogyásból nyílik.
 
Bejárási útmutató: A zsombolyt célszerűen a töbörfenék oldaláról megközelítve, egy nagy kőhöz köthetjük a kötelet, (fa nincs a közelben) s innen szállhatunk be a lejtősen induló aknába (kötélvédő!). 5 méter ereszkedés után (E5) ott, ahol az akna kezd igazán függőlegessé válni, az aláhajló, átellenső falon egy kőfülre kötélgyűrűt akasztva arról folytathatjuk az ereszkedést. Mintegy 15 m-t ereszkedve (E15) egy álfenékre érkezünk mely, földes és tele van bezuhant faanyaggal. Előttünk, tovább egyenesen lefelé, nem túl csábító alternatívaként egy ácsolt-összeomlott aknafolytatás nyílik, amelybe nem tanácsos beleereszkedni. Itt célszerű vízszintesen áttraverzálni addig amíg az előbbivel párhuzamos, de tágas aknához nem, érünk, amelynek a bal falában található nittről (csN) ereszkedhetünk 9 m-t (E9). Itt egy ferde agyaglejtőre érkezünk, amelynek tetején egy szűkületen át bejuthatunk a fent emlegetett omladékos aknába. A lejtőn lemászva egy kereszthasadékba juthatunk, melynek baloldali ága egy igen szép, és nagy cseppkőzászló mellett elhaladva 4 méter után teljesen omladékba fúlva ér véget.
A jobboldali ág némileg hosszabb: itt egy kis szűkületen lecsusszanva egy omladékos kis termecskébe érünk, ahol az Alsó-hegyen átlagosnak mondható cseppkövesedés mellett szürke színű borsókövek figyelhetők meg. Innen egy további törmelékes lejtő vezet a végponti terembe, ahol egy lefelé elszűkülő járat, és nagy omladéktömbök találhatók.