Nyerges Attila - Nyerges Miklós - A Tornai-Alsó-hegy magyarországi barlangjainak bejárási útmutatója
 
 
AJÁNLOTT ÉS FELHASZNÁLT IRODALOM
 
Rövidítések:  Tájékoztató = Karszt- és Barlangkutatási Tájékoztató 

BAJOMI D. (1965): Biológiai kutatások az Alsó-hegy néhány zsombolyában - Tájékoztató 1965/3-4. p. 52-60.
BAJOMI D. (1968): Recherce ecologique-faunistiquedans les gouffres de la Hongrie - Karszt- és Barlangkutatás VI. p. 117.
BAJOMI D. (1969): A Meteor-barlang faunisztikai vizsgálata - Karszt és Barlang 1969/II. p. 61.
BAJOMI D. (1971): Jelentés a Vörös Meteor Barlangkutató Csoport 1971. évi zsombolykutató táboráról - Tájékoztató 1971/6. p. 15.
BALÁZS D. (1958): Összefoglaló beszámoló a Kinizsi barlangkutató csoportjának 1957. augusz-tusi vecsembükki barlangkutató expediciójáról. Budapest.
BALÁZS L. (1990): A Búbánat-zsomboly bejárási útmutatója - MAFC Barlangkutató Csoport jelentése 1990.
BALOGH K. (1943): Földtani tanulmányok Pelsőc környékén, továbbá Bódvaszilas és Jósvafő között. - A  MÁFI évi jelentései az 1943. évről. p. 61-67.
BALOGH K. (1948): Adatok a Gömör-Tornai-karszt geológiájához - Beszámoló MÁFI vita-ülésekről  X. p. 107-128.
BEAC (1992): Barlangnapi Tájékoztató - MKBT 1992.
BEKEY I. G. (1914): A Vecsem-bükki-zsombolyok - Turista Közlöny 14. évf. 3. sz. p. 34.
BOEGAN E. (1929): Grotte dell`Ungheria - Le Grotte d`Italia  1929. szept. p. 130.
BOROS L. (1976): A VMTE Tektonik Barlangkutató csoport 1976. évi jelentése - Beszámoló p. 236-243.
CZÁJLIK I. (1961): Életmentés a bódvaszilasi Meteor-barlangban - Karszt és Barlang 1961/II. p. 104.
CZÁJLIK I.- DÉNES GY. (1961): Barlangkutató csoportjaink életéből - Karszt és Barlang 1961/II. p. 98-99.
CZÁJLIK I. - DÉNES GY. (1962): Barlangkutató csoportjaink 1962. évi munkájáról - Karszt és Barlang 1962/II. 81-83.
DÉNES GY. (1957): Felszíni túraútvonalak - Aggtelek és vidéke útikalauz. Budapest.
DÉNES GY. (1958): Bolyongás a föld mélyében - Magyar Ifjúság 1958. okt. 4.
DÉNES GY. (1959a): Beszámoló a Bp. Vörös Meteor Barlangkutató Csoport 1958. évi munkájá-ról  - Tájékoztató 1959. szept. p. 18-21.
DÉNES GY. (1959b): Az Alsó-hegy vallatása - Természetjárás 1959. dec. p. 9.
DÉNES GY. (1960a): Beszámoló a Bp. Vörös Meteor Barlangkutató Csoportjának 1959. évi munkájáról - Tájékoztató 1960. jan-febr. p. 48-49.
DÉNES GY. (1960b): Barlangkutatóink nyári táborai - Vörös Meteor Természetbarát Tájékoztató 1960/5. p. 10-12.
DÉNES GY. (1960c): Felfedezték a Lépcső-zsombolyt - Turista 1960. szept. p. 10.
DÉNES GY. (1961a): Túrák az északi karsztvidéken - Aggtelek és környéke. Budapest. p. 259-338.
DÉNES GY. (1961b): Új természeti kincsünk: a Meteor-barlang - Magyar Ifjúság 1961. aug. 26.
DÉNES GY. (1961c): Előzetes jelentés a Vörös Meteor Barlangkutató Szakosztály 1961. évi expedíciójáról - Tájékoztató 1961. szept. p. 2-3.
DÉNES GY. (1961d): A Meteor-barlang feltárása - Karszt és Barlang 1961/II. p. 83-85.
DÉNES GY. (1961e): Vallott az Alsóhegy - Turista 1961. dec. p. 13.
DÉNES GY. (1961f): Őszi expedíció a Meteor-barlangban - Tájékoztató 1961. dec. p. 8.
DÉNES GY. (1962a): A Meteor-barlang - A barlangok világa. Budapest. p. 181-183.
DÉNES GY. (1962b): Öt napos föld alatti expedició a Meteor-barlangban - Tájékoztató 1962/1-2. p. 13.
DÉNES GY. (1963a): Az Alsó-hegy karsztjának hidrográfiai viszonyairól - Tájékoztató 1963/9 p. 163.
DÉNES GY. (1963b): Jelentés a Vörös Meteor barlangkutató szakosztály 1962. évi munkáiról - Tájékoztató 1963/III. p. 48-49.
DÉNES GY. (1964a): Karszthidrográfiai összefüggések kutatása az észak-borsodi Alsóhegyen - Tájékoztató 1964/2-3. p. 30-33.
DÉNES GY. (1964b): Hazai karszt- és barlangkutatási események - Karszt és Barlang 1964/I.
DÉNES GY. (1964c): A bódvaszilasi Meteor-barlang feltárása - Borsodi  Földrajzi Évkönyv V. Miskolc. p. 24-30.
DÉNES GY. (1964d): Az Alsóhegy mélyének titkai - Turista 1964. júl. p. 6.
DÉNES GY. (1964e): Az Aggteleki-hegység - Az Országos Kék-túra útvonala mentén. Budapest. p. 140-157.
DÉNES GY. (1965): Az Alsó-hegy Torna-völgyi forrásai - Karszt és Barlang 1965/I. p. 11.
DÉNES GY. (1966): Ňŕéíčňĺ íŕ Ŕëřîőĺă - Ĺőî. Szófia, 1966. jan. 28.
DÉNES GY. (1967a): Az Alsóhegy magyarországi részének geomorfológiai térképezése és hidro-geológiai vizsgálata - Kézirat. MÁFI Adattár.
DÉNES GY. (1967b): A Bp. Vörös Meteor barlangkutató csoport 1966. évi jelentése - Tájékoz-tató p. 9-10.
DÉNES GY. (1967c): Víz tört ki a hegyoldalból - Esti Hirlap 1967. ápr. 22.
DÉNES GY. (1967d): Különös forrás - Turista 1967. jún. p. 16.
DÉNES GY. (1969a): A Vecsem barlangrendszer - Turista 1969. febr. p. 8.
DÉNES GY. (1969b): Újabb eredményes víznyelőfestés az Alsó-hegyen - Tájékoztató 1969/2. p. 3.
DÉNES GY. (1969c): Tavaszi víznyelőfestések az Alsó-hegyen - Tájékoztató 1969/5. p. 3.
DÉNES GY. (1969d): Karsthydrologische Untersuchungen am Ostflügel des Aggteleker Karst-gebietes - V. Internationale Kongress für Speläologie Stuttgart 1969. Abh. München. Bd. 5. Hy. 21/1-6.
DÉNES GY. (1969e): Túraútvonalak Szádvárhoz - Vártúrák kalauza. Budapest. p. 196-203.
DÉNES GY. (1970a): Magyarország legmélyebb barlangja a Vecsembükki-zsomboly - Tájé-koztató 1970/4. p. 5.
DÉNES GY. (1970b): Hozzászólás a zsombolygenetika kérdéseihez - Karszt és Barlang 1970/I. p. 12.
DÉNES GY. (1970c): Az első irodalmi adat a Tornai-Alsó-hegy zsombolyairól - Karszt és Barlang 1970/I. p. 19-20.
DÉNES GY. (1970d): Újabb fontos adalékok a Tornai-Alsó-hegy karszthidrográfiájához - Tájé-koztató 1970/6.  p. 5-6.
DÉNES GY. (1971): A Tornai-Alsó-hegy vízföldtani kutatásának eddigi eredményei - Tájékoztató 1971/3. p. 5.
DÉNES GY. (1973a): Az Alsóhegy vízföldtani vizsgálata - A VITUKI 1972. évi kutatásai p. 35.
DÉNES GY. (1973b): Results of analysing karst spring waters for tritium in North Hungary - VI. International Congress of Speleology Olomouc 1973. Abstracts of papers p. 69.
DÉNES GY. (1974): A Felső-Bódva-medence délkeleti peremének vízföldtani vzsgálata és karsztforrások hidrológiai vizsgálata triciumos kormeghatározással - A VITUKI 1973. évi kutatásai p. 23.
DÉNES GY. (1976): A Vörös Meteor Barlangkutató Szakosztály 1976. évi munkája - A KPVDSZ VMTE Évkönyve 1976. p. 43-52.
DÉNES GY. (1977): A Vörös Meteor Barlangkutató Szakosztály 1977. évi munkája - A KPVDSZ VMTE Évkönyve 1977. p. 30-33.
DÉNES GY. (1978): A Csörgő-forráscsoport karszthidrográfiai és barlangrendszere - Kézirat. MKBT Adattár
DÉNES GY. (1979): Mi zsomboly és honnan ered ez a szó? - A KPVDSZ VMTE Évkönyve 1979 p. 275-278.
DÉNES GY. (1981): A Pesti Szilvás és a Rejtek-zsomboly - A KPVDSZ VMTE Évkönyve 1981 p. 183-191.
DÉNES GY. (1982): A Csörgő-forrás karszthidrográfiai tendszere (térkép) - Beszámoló 1977. p. 294.
DÉNES GY. (1986): Térképezés és eredményes vízfestéses összefüggésvizsgálat a Meteor-barlangban - KPVDSZ VMTE Tájékoztató 1986. júl. p. 19-20.
DÉNES GY. - DEÁK J. (1981): Felszín alatti vizek környezeti izotóp vizsgálata - VITUKI Budapest.
DÉNES GY. - JAKUCS L. (1975): Aggteleki-karsztvidék - Gondolat Könyvkiadó. Budapest.
ELEKES B. - NYERGES A. - NYERGES M. - ROSE GY. (1994): A Szabó-pallagi-zsomboly (Baglyok szakadéka) újabb kutatásának eredményei - Karszt és Barlang 1992/I-II. p. 3.
FROJIMOVICS G. (1964): Jelentés a Vörös Meteor barlangkutató csoport 1964. évi Pócsa-kői kutatótáboráról - Tájékoztató 1964/5-6. p. 112.
HÁZI Z. (1977): A Vörös Meteor T.E. Vass Imre Barlangkutató Csoportjának 1976. évi jelentése - Kézirat. MKBT Adattár
HAZSLINSZKY T. (1965):Az északborsodi Alsó-hegy karsztjának néhány hidrográfiai kérdése -  Hidrológiai Közlöny 1965/6. p. 259., ill. Karszt és Barlang. 1965/II. p. 68.
HAZSLINSZKY T. (1967): Adatok az alsó-hegyi források ismeretéhez - Karszt és Barlang. 1967/I-II. p. 33.
HAZSLINSZKY T. (1970): Az Alsó-hegy kincse, a Meteor-barlang - Föld és Ég 1970/5.
HAZSLINSZKY T. (1974): Az Alsó-hegy vázlatos vízháztartási mérlege - Karszt és Barlang 1974/I. p. 11.
HAZSLINSZKY T. (1978): Hazánk egyik érdekes vidéke az Alsó-hegy - Természet Világa 6. sz.
HEGEDŰS GY. (1977): A KPVDSZ VMTE Tektonik Barlangkutató Csoport 1976-ban végzett munkái - Beszámoló  p. 285-288.
HEGEDŰS GY. (1978): A VMTE Tektonik Barlangkutató Csoport 1978. évi jelentése - Beszámoló p. 223-225.
KADIc O. (1927): A Vecsembükki-zsomboly első bemászása - Pesti Napló 13. sz.
KEREKES J. (1937): Megjegyzések a zsombolyok keletkezésének kérdéséhez - Barlangvilág 1937/1-2. p.13-17.
KESSLER H. (1927): A Vecsembükki és az Almási zsombolyok első sikeres bemászása - Tu-ristaság és Alpinizmus XVII. p.123-127.
KESSLER H. (1931): A Vecsembükk zsombolyai - Turisták Lapja 43. p. 259-262.
KESSLER H. (1932): A zsombolyok keletkezéséről - Barlangvilág 1932/3-4. p. 20-22.
KESSLER H. (1936): Barlangok mélyén - Franklin Társulat. Budapest
KESSLER H. (1957): Az örök éjszaka világában - Kossuth Könyvkiadó. Budapest.
KORDOS L. (1984): Magyarország barlangjai - Gondolat Könyvkiadó. Budapest.
KÓSA A. (1963): A szögligeti Rejtek-zsomboly - Karszt és Barlang 1963/II. p. 66-70.
KÓSA A. (1964a): A zsombolyképződés kérdéseiről - Tájékoztató 1964/5-6. p. 88.
KÓSA A. (1964b): Beszámoló a Vörös Meteor Barlangkutató Csoport 1963. évi zsombolykutató expediciójáról - Tájékoztató 1964/2-3. p. 46-47.
KÓSA A. (1965a): A Kettős-zsomboly - Karszt és Barlang 1965/I. p. 17.
KÓSA A. (1965b): Adalékok az Alsó-hegy zsombolyainak megismeréséhez - Karszt és Bar-lang 1965. II. p. 63-65.
KÓSA A. (1966): Az Alsó-hegy legmélyebb zsombolyai - Karszt és Barlang 1966/II. p. 68.
KÓSA A. (1967): Az alsó-hegyi zsombolyok tektonikájának statisztikai vizsgálata - Karszt és Barlang 1967/I-II. p. 37.
KÓSA A. (1975): Hungary s Hide-out pothole - N.S.S News  p. 140.
KÓSA A. (1971): Stages in the Development of Karst Shafts on the Alsóhegy Plateau - Karszt- és Barlangkutatás VI. p. 77.
KÓSA A. (1992): Alsó-hegyi zsombolyatlasz. - MKBT Budapest.
KÓSA A. (1994): Nyolcvan év az Alsó-hegyen - Karszt és Barlang  1992/I-II. p. 9-14.
KREKÁCS K. (1989): (A Rőt-kúti Dréher-zsombolyról) VMTE Student csop. jelentése 1989.
KUBASSEK J. (1977): Vass Imre barlangkutató csoportunk nyári táborának eredményéről - KPVDSZ VMTE Tájékoztatója 1977. okt.
LÁNG S.(1955): Geomorfológiai tanulmányok az aggteleki karsztvidéken Földrajzi értesítő IV/I.
LUDLAM D. - EDMUNDS P. (1992): An Aggtelek visit - Descent 1992 (108)  p. 24.
MÜLLER P. (1971): Nagy Megalodus maradvány az Alsó-hegyről - Tájékoztató 1971/4.
MÜLLER P. - SÁRVÁRY I. (1973): Pure Corrosive Model of the Development of Vertical Karst Shafts - Symposium on Karst Morphogenesis Budapest. p. 233-245.
NYERGES M. (1993): Kutatásaink a Bába-völgy-Frank-barlang-Acskó-forrás karsztrendsze-rében - A MAFC Barlangkutató csoport jelentése. Kézirat. p. 9-22. MKBT Adattár.
SÁRVÁRY I. (1970): A zsombolygenetika kérdéseiről - Karszt és Barlang 1970/I. p.5.
SÁRVÁRY I. (1971): Víznyomjelzés az Alsó-hegy zsombolyaiban - Karszt és Barlang 1971/I. p. 25.
SÁRVÁRY I. (1972): Az első vázlatos kép egy karsztos egység vízháztartásáról - Tájékoztató 1971/2. p. 10.
SÁSDI L. (1990): Az Aggtelek-Rudabányai-hegység karsztjának földtani fejlődéstörténete - Karszt és Barlang 1990/I. p. 3.
STRÖMPL G. (1912): Előzetes jelentés az 1911 nyarán az abaúj-gömöri karsztvidéken végzett barlangkutatásokról - Közlemények a Magyarhoni Földtani Társulat Barlangkutató Bizottságából 1912/2. p. 325.
STRÖMPL G. (1925): A gömör-tornai karszt csonkamagyarországi barlangjai - Barlangkutatás X-XIII/1-4. p. 55-56.
SZÉKELY K. (1963): Az Alsó-hegyi Pötty-zsomboly felmérése - Tájékoztató 1963/9  p. 174.
SZÉKELY K. (1971): A Vecsembükki-zsomboly - Tájékoztató 1971/4. p. 9.
SZENTES GY. (1962): A Nagy-vizestöbri-víznyelőbarlang - Tájékoztató 1962/VIII-X. p. 143-145.
SZENTES GY. (1964a): Kutatómunka a Meteor-barlangban - Tájékoztató 1964/I. p. 7.
SZENTES GY. (1964b): A Bódvaszilas-környéki karsztterület genetikai kérdései - Karszt és Barlang 1964/I. p. 21.
SZENTHE I. (1969a): 178 m mély a Vecsem-bükki-zsomboly - Tájékoztató 1969/7. p. 3.
SZENTHE I. (1969b): Új sikerek a zsombolykutatásban - Karszt és Barlang 1969/II. p. 77.
SZENTHE I. (1970): Sikeres feltáró eredmények a Vecsem-bükki-zsombolyban - Karszt és Barlang 1970/I. p. 15.
SZENTHE I. (1971): Vízföldtani vizsgálatok a Vecsem-bükki-zsombolyban - Karszt és Barlang 1971/II. p. 57.
SZENTHE I. (1973): Legújabb kutatási eredmények az Alsó-hegyen - Tájékoztató 1973/2. p. 12.
SZENTHE I. (1976): (A Kopasz-vigasz-barlang feltárásáról) - Beszámoló p. 213-15.
SZENTHE I. - CZAKÓ L. (1976): (A Frank-barlang kutatásáról) - Beszámoló p. 286.
SZILÁGYI F. - SÁSDI L. (1986): Víznyomjelzéses vizsgálatok az Aggteleki-karszton - Karszt és Barlang 1986/I. p. 33.
WALKOWSKY A. (1970): Mikroklímamérések a Vecsem-bükki-zsombolyban - Karszt és Barlang 1970/I. p. 17.
WALKOWSKY A. (1971): Mikroklímamérések a Vecsem-bükki-zsombolyban (előadáskivonat) - Tájékoztató 1971/3. p. 4.
ZIH J. (1990): Kutatási lehetőségek az Alsó-hegy néhány zsombolyában - MAFC Barlangkutató csoport 1990. évi jelentése. Kézirat. p. 15-20. MKBT Adattár.