Háló-réti-zsomboly

Szinonima: -
Helye, kataszteri száma: Aggteleki-karszt; Jósvafői-fennsík, 5440/41
Hossza: 70 m
Mélysége: -43 m
Bejárat tszfm: 350 m

Kép: A Háló-réti-zsomboly bejárata.

Szelce-pusztától KÉK-re 1950 m-re a Háló-rét (vagy Háló-völgy) hosszan elnyúló dolináiban található kb. 350 m tszf. magasságban. (Az Alkotmány-barlangtól 50o-ra, 105 m-re.) Lankás völgyoldalban fekvő meredek (-3 m mély, 5 m átmérőjű) beszakadásnak jelenleg vízgyűjtője nincs.
-43 m mély, legnagyobb horizontális kiterjedése: 18 m. Az inaktív víznyelő függőleges járatai középső-triász wettersteini mészkőben alakultak ki. Feltárása 1984. augusztus 19-én történt az Acheron csoport által.

-3 m mélységig kibontott bejárata 1 m-es átmérőjű elliptikus alakú simára csiszolt falú, csőszerű szálkőaknával indul. Ami átl. 70o-os lejtéssel halad. Két kanyar és két letörés után -10-12 m mélyen lyukad be egy kupola alakú terembe. Amely egy jóval nagyobb keresztmetszetű (1-1,5 x 1-4 m) Ny-K irányú hasadék. A betorkollás mintegy 3 m-re van a terem talpa felett. a víz itt egy nagyon szép eróziós csorgát alakított ki, majd bal felé (K-i; lejtés irányban) távozott egy keskeny hasadékon át. Itt további bontással sikerült továbbjutni (-21 m). Ez a lépcsőzetesen haladó hasadék -32 m-nél, eléri a végpontra vezető arra merőleges (DDK-i irányú) -8-10 m mély hasadékát. Az alsó szakaszban szép eróziós formák, valamint gazdag cseppkőképződmények vannak. -43 m mélységben a végpontot jelentő 12 cm széles hasadék szálkőben elszűkül és agyaggal feltöltődött.
A barlang kitöltését jelentős mennyiségű vörös agyag és kőtörmelék alkotja. A bontás során Co2 feldúsulás volt tapasztalható.
A barlang hidrológia összefüggéseinek vizsgálata még nem tisztázott. Ha É felé halad a feltételezhető barlangrendszere, akkor a Ménes-völgyi Fedor-forrás csoporttal való összefüggés valószínűsíthető (légvonal béli távolsága: 1000 m; 110 m szintkülönbséggel). Ha D felé, akkor a Kopolya rendszer tagjaként értelmezhető (légvonal beli távolsága: 2850 m).
Jelenleg (2001 jan.) a bejárat alatt egy kissé fel van töltődve, de valószínűleg könnyen kibontható. 

Vissza