Szabadság-barlang
Fokozottan védett
Helye, kataszteri száma: Aggteleki-karszt; Alsó-hegy 5430/4 
Hossza: 3219 m 
Mélysége: +35,4 m 
Bejárat tszfm: 490 m 
  
 

  

 
 
 
 BEAC térképezés 
 Kordos könyv 
 

Égerszög településtől ÉNy-ra kb. 1650 m-re, 325 m tszf.-i magasságban, a Dász-töbörben, mesterséges bejárattal nyílik.
A járatok összhossza 3219 m (a hegység harmadik leghosszabb barlangja), függőleges kiterjedése +35,4 m. Középső-triász steinalmi mészkőben, gutensteini mészkőben és dolomit ban, valamint alsó-triász lemezes mészkőben alakult ki.

A nagyméretű dolinában kialakult, 10-15 m átmérőjű víznyelő megbontásával az Élelmiszeripari Minisztérium Kinizsi Sportkörének barlangkutatói hosszas bontások árán 1954 november 14-én jutottak be az első szabadon járható 130 m hosszú Felfedező-járatba. Ez gyakran beomlott és ezért később létesítettek egy -- ma is bejáratként szolgáló -- mesterséges bejáratot. A további járatok megismerése érdekében a kutatók - rövidebb-hosszabb szünetekkel - több évtizeden át végeztek bontási munkálatokat, de jelentős eredményt csak 1991-ben értek el. Az un. Kis-kuszoda folytatásában az FTSK barlangkutató szakosztály tagjai akkor 500 m hosszúságú járatot tárt fel, ahol a továbbjutást a járatszelvény elszűkülése akadályozza.

Időszakosan aktív patakos barlang. A járatok jellegét a befoglaló kőzettípusok határozzák meg. A mészkőben kialakult szakasz jellegzetesen meanderező, több szintre osztott, képződményekben gazdag, keskeny, magas hasadék; a dolomitban kialakult rész erősen feltöltött, képződményszegény, lapos kuszoda; a vékonylemezes márgás mészkőre pedig “kulcslyuk-szelvény” kifejlődése jellemző.
A bejárat közeli több szintes járatai (a Megvalósult álmok-ág: 1100 m) különféle cseppkőképződményekkel gazdagon díszítettek, különösen híresek a cseppköveken képződött borsókövek. A helyenként erősen meanderező járatok oldalfalain kagylós oldásformák, néhol eróziós színlők láthatók, majd azt egy erősen feltöltött 64 m hosszú Kuszoda és egy cső, ill. kulcslyuk szelvényű (Cső-folyosó) guggolós járat követ, amit a barlang legnagyobb terme: a 32 x 12 m-es Óriás-terem zár le. A Kuszoda és az Óriás-terem között egy törés mentén érkezik be a Pitics-alji-víznyelők vizeit bevezető Gyöngy-folyosó. Az utolsó, szintén több szintes (2-3) ún. Pokol szakaszt az agyag jelentősen feltöltötte, melynek átbontásával újabb nagyméretű folyosórendszer tárult fel (kb. 500 m), melyben a változatos agyagformák mellett cseppkőképződmények díszítik a falakat.
A járatok ásványvilágát tekintve leggazdagabb szakasz az un. Megvalósult álmok-ág. Kezdetben a borsókő az uralkodó képződmény, mely a szálkőzetet és a sztalaktitokat egyaránt beborítva változatos - szőlőfürtökhöz, karfiolokhoz hasonló - formákat alkot. A kalcittal bekérgeződött lublinit-pamacsok jellegzetes fehér, “gumós” reteksztalaktitokat alkotnak. A legszebb képződmények a felső, száraz járatban találhatók. A borsóköveket ugyancsak változatos cseppkőkiválások követik: főleg függőcseppkövek, szalmacseppkövek, lefolyások, zászlók, foltokban görbecseppkövek tömeges megjelenése látható. Az állócseppkövek ritkábbak, alig 15-20 cm vastagok és átlag 1-2 m magasak, néhány oszlop átmérője eléri a fél métert is.
A járatok kitöltését főként agyag, homok és kavics jelenti. Feltárásakor a víz által besodort leletként pleisztocén csontmaradványok (mamut és jégkori ló fogak) és középkori régészeti emlékek (XI-XV. sz-i sarkantyú) kerültek elő. Állatvilágának kutatásával Loksa Imre foglalkozott és 22 féle szárazföldi fajt tudott elkülöníteni benne, melyek közül 8 barlanglakó.

Nyomjelzéses kísérlet eredménye alapján a barlang a vizeket a Jósva-patak vízrendszeréhez tartozó Kecske-kút forrásba vezeti le, mely bejáratától 1650 m-re ÉK-re található 80 m-el alacsonyabban.
A barlangot és 210 ha felszíni területét már 1956 októberében védetté nyilvánították. Fokozott védetté nyilvánítását földtani, morfológiai és ásványtani értéke indokolták. A lezárt rendszert 1957-ben egy rövid időre látogathatóvá tették, de a barlangjárással okozott károk miatt ma már csak a nemzeti park engedélyével, szigorú előírások betartása mellett, barlangjárásban gyakorlott kutatók tekinthetik meg.
A barlang bejárata magánterületen nyílik! 
Vissza