Szarvasól-barlang
Kiemelt jelentőségű

Szinonima: -
Helye, kataszteri száma: Aggteleki-karszt; Haragistya, 5440/7
Hossza: 32 m
Mélysége: -8 m
Bejárat tszfm: 460 m


Jósvafőtől ÉÉNy-ra 5400 m-re található a Haragistya-fennsíkon, 490 m tszf. magasságban. A Haragistyai vadászháztól 700 m-re, ÉK-re, az országhatártól 240 m-re; a 18/10-es határkőtől DNy-ra a második töbör DNy-i oldalában, az aljától 6 m magasságban lévő sziklaudvarban nyílik.

32 m hosszú, -8 m mély; legnagyobb horizontális kiterjedése: 20 m. Középső-triász wettersteini mészkőben alakult ki. Bejárata valószínűleg a történelem előtti idők óta ismert lehetett. s

Az inaktív víznyelőbarlang, alján jelentős mennyiségű kitöltés található. A bejárati csarnok — mely lényegében egy felszakadt barlangjárat — után egy szűkebb átbújón átlépve jobbra, ill. balra is mintegy 10-12 m-nyi, 3-4 m széles, 5-7 m magas barlang folyosó képezi a barlangot. A bejárati résszel szemközti falon és mennyezeten igen aktív vízcsepegés észlelhető időnként (karrosodott felszínekkel), melyből a tél folyamán nagymennyiségű jégképződmények alakulnak ki. A belső szakaszok képződményekben szegények. A mennyezet és a felszín felett a kőzet vastagsága sehol sem haladhatja meg a 10 m-t. A barlang életének pusztuló stádiumát éli.
Feltételezések szerint az ősember is tanyahelyül használhatta.

Megkülönböztetett jelentőségű védelmét a Haragistya jelentős méretű barlangjaként, egyedi formakincse mellett, különleges régészeti, őslénytani kitöltése miatt érdemli ki.  
Vissza