Szendrői 1. sz. barlang
Kiemelt jelentőségű

Szinonima: -
Helye, kataszteri száma: Aggteleki-karszt; Szendrői-hegység, 5411/1
Hossza: 64,7 m
Mélysége: -7 m
Bejárat tszfm: 215 m


Az inaktív forrásbarlang természetes bejáratai Szendrő É-i végében, a zsidótemető kerítése mögött nyílnak.
A 64,7 m hosszú, -7 m mély. Devon rakacai márványban alakult ki. Bejárata valószínűleg a történelmi idők óta ismert, de első említése 1936-ból származik Földvári Aladártól.

Ez a Szendrői-hegység legnagyobb ismert ürege. A temető mögötti karsztos domb Ny-i előterében lévő sziklás udvar aljában számos kisebb üreg található, melyek csaknem mindegyike a fő barlangüregre torkollik. Két jelentősebb bejárata gyakorlatilag egyetlen 5x6x14 m-es tagolt terembe vezet, amit ma jelentős pleisztocén kavicsterasz felhalmozódás tölt ki. Ez a kitöltés megtalálható a mennyezeten, mint összecementálódott főtealkotó és a talajon is mint laza kitöltés.
A jellemzően vízszintes irányítottság mellett a magasabban lévő bejárat némileg eltér, mivel két +5 m-es a felszínre nyúló függőleges, nyitott kürtővel tagolódik.
A terem falain képződménymentes üstös oldásformák, mélyedések találhatók, de érdekes, hogy a kitöltésből előkerült számos barittömb, köztük egy kb. 15 kg-os is.

A barlang kialakulása kezdetén (pannon) valószínűleg melegvizes forrásként működött (kb. 30 C o), majd később a Bódva kavicsüledékével fedte be és töltötte ki járatait. Később a Bódva újbóli bevágódásával a barlang az erózió bázis fölé került és az ős-melegvíz forrás megszűnt. A karsztvíz megcsapolása áttevődött jelenlegi helyére, ahol új forrásbarlang kialakulása kezdődhetett el (Szalonnai Melegvíz-barlang--lefejtve). A fosszilis barlang feletti kavicstakarón átszivárgó csapadékvizek a kavicsöszlet mézanyagát feloldották, majd a barlang falánál a kavicsokat mésszel összecementálták. Erre utal a számos parton előforduló mésztufás kavics, mely a barlang oldalfalaira tapadva található. Később a kavics megrogyott -- a víz felhajtóereje megszűntével mélyebb szintű járatokba "befolyt".
A környék lakói jelentős mennyiségű szemetet halmoztak fel benne. Veszélyeztetettségét a további szeméttel történő feltöltődés jelenti.

Vissza