Korallos-barlang
Szinonima: - 
Helye, kataszteri száma: Budai-hegység, Francia-bánya 
Hossza: 13 m 
Mélysége: -9 m 
Bejárat tszfm: 285 m  

A Szépvölgyi út felső harmadában az Erdei lak felett található Francia-bánya Ny-i fal szakaszának előterében, attól 10-12 m-re nyílik 285 m tszf. magasságban. A Látó-hegyi-barlangtól ÉNy-ra 50 m-re kibukkanó korallos mészkőpad fölött található, közvetlenül az udvar szintje felett 4 m-el.

13 m hosszú, 9 m mély lejtős réteglapmenti hasadék barlang. 1987-ben az MKBT kutatótáborában bontották ki. Bejárata jelenleg le van zárva, de a felfeszített rács mellett könnyen be lehet bújni. (lezárása nem is indokolt). Aljzatát szürkés agyag (kiscellit) és kőzettörmelék képezi. Befoglaló kőzete eocén mészkő, ami helyenként kipreparálódott őslényeket tartalmaz (kagyló...), rajta gyér borsóköves felületekkel.
Kialakulását egy ferde (45o-os) réteglap preformációja határozza meg, amit feltételezhetőleg melegvizes korrózió bővített tovább.

<< budai