Lehelős-lyuk

Szinonima: Orgonás-barlang
Helye, kataszteri száma: Budai-hegység, Kecske-hegyi-kőfejtő
Hossza: 15 m
Mélysége: -6 m
Bejárat tszfm: 267 m


A Szépvölgyi út felső részén található a Kecske-hegyi-kőfejtő DNy-i fal szakasznak aljában nyílik 367 m tszf. magasságban található a falakon is látható oldásformák tövében (a Kecske- hegyi-hasadék szomszédságában).
Hossza 15 m, mélysége - 6 méter. Függőleges bejáratú keskeny hasadékbarlang. Befoglaló kőzete eocén (triász ?) mészkő. Falait szinte összefüggő borsóköves cseppkő borítja, valamint helyenként montmilch szerű fehér porló réteg és kalcit látható. Aljzatát kőzettörmelék és agyag képezi. Bejárata lezárt (de nem indokolt). Feltáró kutatása jelentős eredményt hozhatna.
Kialakulását egy közel függőleges D felé (170 fok) tartó tektonikus sík preformációja határozza meg, amit feltételezhetőleg melegvizes korrózió bővített tovább.
 
A kőfejtőben a hulló törmelék ellen épített betonos támfal teljességgel értelmetlen, ellenben rendkívüli mértékben rontja a környezeti képet, így legfőbb feladat annak eltávolítása lenne!


<< budai