Szabó József-barlang

Szinonima: - 
Helye, kataszteri száma: Pilis; Nagy-kevély; 4820/6 
Hossza: 100 m 
Mélysége: -20 m 
Bejárat tszfm: 336 mA kőbányászat során feltárt barlang a Nagy-Kevély ÉK-i oldalán található, kb. 336 m tszf. magasságban egy felhagyott homokkőbányában. Oligocén hárshegyi homokkőben és felső-triász korú dachsteini mészkőben freatikus körülmények között és utólagos hideg vizes korrózióval valamint omlással keletkezett járatrendszere 100 m hosszú, kb. 20 m mély. Járataiban helyenként korróziós aknák és borsókövek találhatók.


Az egykori lezárás keretén átbújás után homokkőtömbök között lefelé haladva viszonylag kényelmesen juthatunk a még teljesen homokkőben levő lapos terembe, majd itt pár métert haladva elérjük a kőzethatáron induló nagyakna tetejét. Ezen letraverzálva az akna aljától kétfelé indulhatunk. A rövidebb keleti ág csak néhány percet vesz igénybe, mert a szépen oldott járatok hamarosan agyaggal feltöltve elszűkülnek. A másik irányba indulva előbb felfelé, majd meredeken lefelé kúszva jutunk a szűk kerülő járatba, melynek alja általában sáros. Ennek végén, egy szűk nyíláson felpréselődve jutunk a barlang leglátványosabb, legtágasabb részébe. (Aki itt nem fér át, az a Nagyakna tetejéről induló járaton keresztül ezt kikerülheti.) Itt néhány egymás mellett lévő 4-5 méter magas borsóköves akna található, majd a kerülő felett felfelé mászva két kisebb tereplépcsőt leküzdve jutunk a Nagy-terembe. Ennek túlsó végén egy kicsit felmászva egy kúszójáraton keresztül juthatunk vissza a Nagyakna tetejére, ahol az előbb leírt útvonalon távozhatunk. Itt lehet más útvonalat is választani a homokkőtömbök labirintusában, de az omlásveszély miatt nem célszerű.

vissza