Kopasz-galy-oldali 2. sz. víznyelő
 
Szinonima: 404-es
Helye, kataszteri száma: Aggteleki-karszt; Alsó-hegy, 5452/5 
Hossza: 450 m 
Mélysége: -110 m  
Bejárat tszfm: -

404-es víznyelőbarlang Bódvaszilastól ÉNy-ra 2,7 km-re, 404 m tszf.-i magasságban, egy töbör oldalában, kisebb szálkő kibúvás tövében nyílik
362 m hosszú, -116 m mély. A felső-triász hallstatti és középső-triász derenki mészkőben kialakult rendszerben helyenként palabecsípődések láthatók, de perm kovásodott fa is előkerült.

A víznyelő bontását a 60-as évek elején a budapesti Toldi Gimnázium barlangkutatói kezdték meg, s jelenlegi méreteit az elmúlt több mint három évtized alatt meg-megújuló - írásban nem rögzített - kutatómunkával érték el. A feltárás elősegítése érdekében - különösen az elmúlt néhány évben - végzett jelentős járatbővítések sajnos a barlang jellegét több ponton alaposan megváltoztatták.

A hasadék jellegű, viszonylag szűk bejáratú, lépcsőzetesen mélyülő időszakosan aktív víznyelőbarlangot 5-15 m mélységű, 2-4 m átmérőjű korróziós aknák (I-IV.) tagolják. A lejtős, gyakran omladékos aljzatú járatokban hullámkagylók, különféle oldásformák, szinlők, kisebb meanderek láthatóak. Járatában, formagazdag cseppkőképződmények ismertek, néhol nagy felületeken is. Egyetlen rövid emeleti járata a cseppkövekkel díszített un. Szép-teremből a tekervényes és vendégmarasztaló, Piros-tekercs meanderező szakaszával visszacsatlakozik az I-akna kürtőjébe.

A bejárat alatti teremtől kezdődően a járatot változó gazdagságban különböző cseppkőképződmények díszítik: egyaránt megtalálható a függő és állócseppkő, tetarata, heliktit, ugyanúgy, mint a nagy felületeket beborító cseppkőlefolyások.

Alsó szintjén 1-2 l/p hozamú vízfolyás ismert. A fluoresceinnel végzett összefüggés-vizsgálat egyértelműen kimutatta a víznyelő és a Vecsem-forrás kapcsolatát.

A barlang fokozottan védetté nyilvánítását genetikája és a Vecsem-forrás rendszeréhez való kapcsolata indokolta. Az alsó szakaszában feldúsult széndioxid (Co2) miatt lezárt barlang csak engedéllyel látogatható. A Nemzeti Park a kutatás elősegítése érdekében, valamint biztonsági okok miatt az aknákba vaslétrákat helyezett el.