Szabó-pallagi-zsomboly
Fokozottan védett 
Szinonima: Baglyok Szakadéka 
Helye, kataszteri száma: Aggteleki-karszt; Alsó-hegy 5452/3 
Hossza: 850 m 
Mélysége: -151 m 
Bejárat tszfm: 490 m 
Beszerelés
   I. útvonal 
   II. útvonal 
   III. útvonal 
   IV. útvonal 
   V. útvonal
térbeli térkép  
   
hosszmetszet (beszerelési vázlat)  
  
részletesebb hosszmetszet (120 kb) 

A Szabó-pallagi-zsomboly - közismertebb nevén a Baglyok Szakadéka - az Aggteleki-karszton, a Bódva, a Ménes- és a szlovákiai Torna-patak által bezárt háromszögben elhelyezkedő Alsó-hegyen található. Az országhatárral kettészelt meredek oldalakkal emelkedő átlagosan 500 m tszf. magasságú fennsík több mint száz ismert barlangját főként zsombolyok, és néhány víznyelő képviselik. Bejárata az úgynevezett Szilasi-(vagy Nagy-) fennsíkon, a Szabó-pallagi vadászháztól 300 m-re K-re, egy nagy lapos töbör fenyves erdővel körülvett oldalában nyílik 490 méter tengerszint feletti magasságban, tekintélyt parancsoló sziklás bejárati szádával. A területen mélységben csak a Vecsem-bükki-zsomboly (-236 m) előzi meg, azonban még a legmélyebb zsombolyok sem nyúlnak le a karsztvízszintig, ahol talán elérhetik az ott húzódó vízszintes patakos járatokat.

Első említése Strömpl Gábor dr. nevéhez fűződik, aki 1911 nyarán összeírta az Abaúj-Gömöri barlangvidék akkor ismert barlangjait, s a Szilasi-fennsíkon találhatók jegyzékében 56-os sorszámmal szerepeltet egy Szabó-pallagi zsomboly nevű üreget, kettős lejárattal. Az ekkor megismert 14 zsomboly és ravaszlyuk közül csak hárommal nem tudtunk megbirkózni - írja Bekey Imre Gábor - úgy, mint: Szabó-pallagi-, Vecsem-bükki-, Derenki-zsomboly (Barát). Ugyan erről az expedícióról Scholtz Pál Kornél beszámolójában X-es számmal szerepel "Szabó-pallag: Szilasi határában fekvő lyuk: 480 m magasságban. 62 m mélységet mértünk le (Egyik oldalában Róka tanya.)".

Az aknába 1927 nyarán (VI. 4.) ereszkedett le először ember. Pongrácz Ernő komjáti földbirtokos meghívására a Budapesti Egyetemi Turista Egyesület néhány tagja (Kessler H., Beliczay A., Frank J., Kiss Gy. ) bejárták az Alsó-hegy legmélyebb zsombolyait, így a Baglyok Szakadékát is. Felmérésük szerint a bejárati akna mélysége -63 méternek adódott, első bejárói továbbkutatásra nem találták érdemesnek. Akkoriban nagy külföldi érdeklődés kísérte a hazánkban feltárt mély üregeket, amit bizonyít, hogy 1929-ben a Le Grotte d' Italia című olasz folyóirat cikkében egy térkép jelent meg a barlangról, amit Kessler Hubert készített. Hosszú szünet után, a hazai barlangkutatásnak az ötvenes években történt fellendülését követően terelődött ismét a fennsík zsombolyaira a figyelem. Az 1957. évi Belicai L., Szikra L. bódvaszilasi erdőmérnökök és Veres S. üzemvezető expedícióján a kitört zivatar miatt mindössze csak Belicai László érte el a bejárati akna fenekét. A kenderkötelek és hágcsók elázása akkor csaknem balesethez vezetett. 1961-ben a Kis-vizes töbör bontása (lásd. Meteor-bg.) mellett Vörös Meteor barlangkutatói keresték fel újra a barlangot, s a bejárati akna törmeléklejtőjének alján található szűk hasadékon át, félnapi bontással további 12 m-el növelték a mélységet. 1964 nyarán elkészítették a zsomboly térképét- tekintve, hogy senki sem fért le - a szűkület alatti rész kivételével. 1967-ben a lemászáshoz használt kötélhágcsó elszakadt, így csak a következő év tavaszán készült el az alsó szakaszt is ábrázoló felmérés. Akkori -76 m-es mélységével a Baglyok Szakadéka az Alsó-hegy negyedik legmélyebb zsombolya volt.

A további feltárások csak a korszerű egyköteles technika magyarországi megjelenését követően váltak lehetővé: a függőleges aknák bejárásának e módját Magyarországon az elsők között alkalmazó Lukács László 1978-ban - miután rábukkant a bejárati aknában -30 m-en nyíló Ablakra - elsőként jelezte, hogy a barlang mélysége meghaladja a száz métert. Sajnos nem sokkal később bekövetkezett halálos tátrai balesete miatt ezt már nem publikálhatta.

A belső, Ablakon túli részek megismerése 1982 nyarán tovább folytatódott, amikor Szenthe István és Tóth Sándor a Sáros-akna aljáról kiindulva szabadon másztak fel a Szent-akna feléig (P22). Néhány hét múltán folytatódott az oldal kürtő feltárása, Nagy Mihály Zoltán elölmászásával. A következő két lépcső 16 m emelkedése után összecseppkövesedett járat állta útjukat.A fennsíkon túrázó BEAC barlangkutatói 1985-ben tulajdonképpen véletlenszerűen találták meg a Mozdony alatt -65 m-es mélységben a - később Lukács Lászlóról elnevezett - Drúz-aknába vezető hasadékablakot. Ami máig a legegyszerűbb útvonalvezetést jelenti a végpont eléréséhez. Ezen felbuzdulva 1988-ban megkezdték a zsomboly feltérképezését, amivel párhuzamosan, megindult az addig ismeretlen felfelé haladó kürtők kimászása. Három év alatt kilenc kürtő kimászásával a barlang hosszát 250 méterrel sikerült megnövelni és az elkészült részletes térkép végleg lerántotta a misztikus leplet a csak kevesek által ismert zsombolyról.

A kutatás kezdetén a sziklamászóktól kölcsönzött klasszikus elölmászás jelentette a megismerés módszerét, ami elsőként a Drúz-akna sötétbevesző mennyezetéténél került bevetésre. Az Ablak felett 15 m-el egy áthajlásban kisebb hiba csúszott a számításba, amikoris a biztosító kötél fogta meg a visszazuhanó elölmászót. Az újabb technikák (akkumulátoros fúró, tolólétra) alkalmazásával elért első igazi siker a Mozdony felett lévő 30 m magas Három-bölcs-kürtő kimászása volt. Ennek felső cseppkövekkel gazdagon díszített részében a térképező brigád figyelt fel egy röpködő denevérre, ami egy kitett helyen lévő repedésen keresztül átrepülve tűnt el. Később visszatérve véső híján csavarhúzóval 12 órás tágítással bejutottak (Északnyugati-átjáró) a túloldalon sötétlő tágas aknába. Onnan vissza lehetett ereszkedni a 15 m-el lejjebbi félbehagyott Drúz-akna kimászásához. Az akna felfelé még 25 m-t folytatódott (Drúz-kürtő), aminek járhatatlanul összeszűkülő tetejét két független úton is elérték az 1988-as év végére. A Drúz-akna -110 m-es mélységből -8 m-ig felnyúlva tulajdonképpen hazánk legnagyobb mélységű aknájának tekinthető (102 m), habár a -45 m-en található elég nagy párkány (Erkély) meglehetősen elkülöníti az akna alsó és felső részét.

A 60 m-es bejárati akna alatti zónában, a barlang első térképein is magasbanyúló ismeretlen kürtőket jelölnek kérdőjelekkel ellátva. Ennek felderítése újabb nagy egybefüggő (120 m hosszú) kürtőrendszert eredményezett. Itt a létra szállítását lehetetlenné tévő szűkület miatt vissza kellett térni a hagyományos technikákhoz, ami az egyfalas áthajlásokkal tűzdelt kürtőben komoly tudást és bátorságot igényelt. -65 m-ről indulva összesen +17 m-t kellett egy kis fülke eléréséig kimászni, ahonnan át lehetett lendülni a túloldalon sötétlő ablakba. Innen indult felfelé a +22 m magas Nagy Manitou kürteje, míg lefelé egy kis 15 m-es akna a régi rész aljára vezetett vissza. Említést érdemel még itt a "11-es csatorna" is, amely tulajdonképpen egy nagy cseppkőlefolyás által szeparált, 11 méter magas, függőleges szabályos cső alakú járatrész. Az utolsó mászással elérhető "fehér folt" a Kúszó felett induló karrosodott hasadék volt, ami 24 m-el feljebb bezárul - ez a rész az ott található éles formák alapján a Kőpengék elnevezést nyerte.

A kürtőmászással történő kutatás terep adta korlátaihoz közeledve érlelődött meg a gondolat, hogy a mélypont közelében, a Drúz-, és Szent-akna vonalának találkozásában, -110 méter mélységben a vízelfolyás nyomait követve esetlegesen bontással növelni lehetne a barlang mélységét. Ezt akkor azon elképzelés indokolta, hogy bár a zsombolyok a karsztvízszinten elterülő feltételezett rendszertől valószínűleg független keletkezésűek, az elfolyó vizeket követve esetleg elérhetjük azt. A mélyponton, (-120,4 m-en) a bontás a szálkőben elszűkülő járat miatt nem látszott lehetségesnek; a felsőbb részen azonban a hasadékirányokból és a felhalmozódott omladékból következően újabb zsombolyakna volt várható.

Az első kutatótábor számos egyesület vendégkutatóinak részvételével (itt elsősorban a Kinizsi és a MAFC barlangkutatói emelendők ki) az 1989-90-es év fordulóján került megrendezésre. Ekkor első feladatként a terep megtisztítása, biztosítása és a fő bontási irányvonal kijelölése történt meg, a két csörlő segítségével mozdítva el a több tonnás köveket a bontás útjából. A tavaszi, második kutatótábor végére a kutatóakna mélysége elérte a 8 métert. 1991 tavaszán újabb tábor keretében éjjel-nappal folyt a száraznak éppen nem nevezhető végpont ostroma. Hosszú napok teltek el reménytelennek tűnő agyagbányászással, míg a tábor végére a kutatóakna alján egy 4 méteres szabadlégterű oldaljárat mutatkozott a munka folytatására serkentve.

Az 1991-92-es év fordulójára eső "IV. Baglyok-tábor" december 29-én tartott második műszakja során végre megindult az álfenék, és egy 10 méter mély, lefelé szűkülő igen sáros akna (Ritter-akna) vált szabaddá. Másfél méterrel az akna mélypontja felett kis hasadékablak sötétlett, folytatást sejtetve. A következő brigád még aznap éjjel átvéste a szűkületet, és egy 8 méter mély lefelé szélesedő, -145 m mélységig lenyúló aknára lelt (Kotu). Innen másnap a talpon levő törmelék között további 6 méter mélységű elszűkülő hasadékjáratot sikerült feltárni. A lefelé vezető, vízfolyások nyomait mutató meander azonban reménytelenül elszűkül. Ez a barlang jelenleg ismert legmélyebb pontja: -151 m .

Így a bontások és kürtőmászások eredményeként feltárt, illetve a korábban már ismert, de felméretlen részekkel együtt a barlang hossza elérte a 850 métert, s ezzel az Alsó-hegy egyik leghosszabb és barlangjává lépett elő.


A Szabó-pallagi-zsomboly a legösszetettebb Alsó-hegyi zsomboly. Benne szinte az összes -a zsombolyokra jellemző - morfológiai formakincs iskola példája megtalálható. Befoglaló kőzete közép idei triász mészkő, amely szinklinálist mutató szerkezeti egységbe rendeződve helyezkedik el. Emiatt a fennsíkon a kőzetrétegek közel függőleges helyzetűek, ami mellett itt konkrétan az erős É-D-i tektonikus preformáció döntően meghatározza az aknák arculatát.

Az aknák és kürtők szorosan egymás mellett húzódnak. A 850 m függőleges járat csupán 41x34 m-es területen összpontosul. A párhuzamos hasadékok mentén kibővülő aknákat helyenként csak vékony falak választják el, esetenként teljesen vagy részlegesen egybeforrnak. Ezek között az átjárókat a keskeny tektonikus repedések (hasadékablak) biztosítják. A fejlettebb aknák gyakran összeérnek és így alkotnak nagyobb légteret. A leghosszabb "óriásaknák" (5 m átmérőjűnél nagyobb) - Drúz- (40+62 m), Bejárati-akna (60 m), Három-bölcs-kürtő, Lyukas-akna (30+20 m) - erősen megközelítik, ill. elérik a felszínt. Ezekben nem csupán egy, hanem 2-3 esetleg több hasadék is kimutatható, jellegzetes "L", "E" (nyílhegy, fésű) keresztmetszetet formázva.

Az aknák hosszát tekintve 3 db haladja meg az 50 m-t (Bejárati-, Drúz-, Lyuka-akna - Három-bölcs-kürtő), 1 db a 40 m-t (Zászlós-akna), 30-40 m közötti nincs. 20 m-nél nagyobb 5 db, 10 m-nél 9 db és 10 m alatti kb. 13 db (ez nagyon szubjektív) található. A kisebb 10-20 m-es "normálaknák" (5 m átmérőjűnél kisebb) aknák általában csak 1 fő hasadékra illeszkednek, ami alól kivételt képez az álfenekekre települt aknatermek (Mozdony, Mixer, Nagy Manitou-kürteje alatti zóna), ahol igen összetett képet mutatnak a tektonikai viszonyok. Ezek arculatát még az utólagos omlások, azok elagyagosodása és a cseppkövesedés is jelentősen átalakítja.

A aknák talpát legtöbbször omladék, helyenként vízszintes településű vörös agyag, néhány helyen elszűkülő hasadék zárja le. A kürtők felső végeit legtöbb esetben egy (Kőpengék), ritkábban több hasadékká vagy járhatatlan méretű oldási csővé szűkülnek (Drúz-kürtő), de előfordul elcseppkövesedett, illetve olyan, amit omladék tölt ki.

A barlang kisformáit is igen változatosak. A szálkőből, oldalfalakból kipreparálódott pozitív korróziós szálkőoszlopok, kőpengék, kőhidak és párkányok anyaga megegyezik a környező kőzetével, de valamilyen ok miatt mégis kimaradt az üregesedéshez vezető folyamatokból. Ezek ellentéte a negatív korróziós kisformák csoportja: karrosodott falfelületek, kicsepegési lyukak és gömbüstök, amelyek az aknák falába bemélyedő képződmények.

Az elöregedés stádiumában lévő üregben az omlások alárendelt szerepe mellett sokkal inkább jellemző az erőteljes elagyagosodás és a falakon csaknem mindenütt megtalálható elcseppkövesedés, amelyek között már kevesebb a ma is fejlődő. Szín és formagazdagságuk rendkívül változatos. A kőhullástól kevésbé védett helyeken és az aktív vízbeszivárgási pontokon a cseppkövek teljes hiányoznak, esetenként visszaoldott állapotukban láthatóak.

A hatalmas (több m2-es) lefolyások, bekéregzések és függőcseppkövek a leggyakoribbak, de helyenként kisebb állócseppkövek, hosszan lelógó zászlók, borsókövek és heliktitek is vannak. A legismertebb képződmény a "Mozdony", ami egy óriási méretű feldőlt cseppkő, rajta fiatalabb kis "kéményt" alkotó oszlopocskákkal. Érdekesség, a "11-es csatorna" keskeny kerek kis kürtője, ami lényegében egy elöregedő cseppkőlefolyás mögött a kipergő lemezek felharapódzásával és az akna fala között jött létre.

A zsombolyaknáktól merőben eltérő formakincsű a lépcsőzetesen (6 tagban) emelkedő Szent-akna kürtője (90 m hosszban), ami valószínűleg egy ősi víznyelőbarlang része volt. Kialakulása valószínűleg független a zsombolytól, egybenyílásuk okai még tisztázatlanok. Mára már teljesen inaktívvá vált, mennyezetét üstös oldásformák, járattalpát cseppkőlefolyások alkotják, felső végét egy a mennyezetig hízott búboskemence szerű lefolyás jelenti.


A Bejárati száda nyílását egy kőél osztja ketté. Az ovális szelvényű mosott aknában 29 m-t ereszkedve egy az aknát kettéválasztó széles kőélhez érünk (Párkány). Innen lehet a másik oldalon leereszkedve belendülni az Ablakon át a végpont felé vezető aknasorhoz. Folytatva az ereszkedést az immár három hasadék által meghatározott óriásaknában az egyre bővülő méretek mellett 60 m-re a felszín alatt egy nagy törmeléklejtő tetejére jutunk. A javarészt felszínről behullott köveken lemászva a Meteorosok által kibontott függőleges szűkülethez érünk. Ezen csak a legkeskenyebbek csusszanhatnak át, ami után 9 m-el lejjebb egy hármas teremlánc vízszintes településű vörösagyagos aljzatára jutunk. A középső és az utolsó terem mennyezete egy 10 m-el feljebb lévő aknateremre nyílik, benne egy teherautónyi beékelődött kőtömbbel, amire már szép álló cseppkövek is települtek. Itt lehet betekinteni a "11-es csatorna" érdekes kürtőjébe, valamint felmászni a további két irányba. Maga a fő tovább vezető kürtő 20 m-el feljebb több hasadékra szakadozik és bezárul, de 15 m-nél egy ablakon keresztül át lehet jutni a szorosan mellette húzódó aknába. Ez lefelé 20 m-t folytatódik, és keskeny ablakkal visszacsatlakozik az alsó terembe. Felfelé a 20 m magas Nagy Manitou-kürteje alá csatlakozik be, amiben egy szép cseppkőlefolyás vezet a 7 m-el feljebb járhatatlanná beszűkülő kis oldalkürtőhöz. Ennek az ágnak ez jelenti legmagasabb pontját (-25 m).

Visszatérve a Bejárati-akna Párkányához indulhatunk a belsőbb részek felé. A Párkány belső oldalán 8 m-t leereszkedve egy hatalmas cseppkőzászló segítségével lehet bekapaszkodni a 4 m-el kijjebb megbújó Ablakhoz, ami alul egy keskeny kőéllel kapcsolódik a Bejárati-aknához. 16 m-t ereszkedve a keskeny hasadékaknában a Kúszóhoz érkezünk, ahonnan lefelé még folytatódik az akna, de 8 m után csupán egy rendkívül szűk átjáróval kapcsolódik a "Meander"-hez. A Kúszó markáns hasadékának felső folytatása a Kőpengék 24 m magas, éles formákkal teli, időszakosan aktív csepegésű felül elszűkülő kürtője. Lefelé egy "embrionális" kis akna folytatásába lehet betekinteni egy 2 m magas kőélről, ami mellett egy ablakon át a Mozdony termébe lehet leereszkedni. Ez a barlang egyik központi aknaterme, számos elágazással. Felfelé a 30 m magas Három-Bölcs-kürtő, felső harmadában az ÉNy-i átjáróval a Drúz-kürtő felé. Lefelé ennek lényegében a folytatását képező 20 m-es több akna összeolvadásából létrejött Lyukas-akna. Továbbá a terem oldalában nyíló 8 m-es lemászás a "Meander"-en át, valamint a Mozdony mögött nyíló keskeny lyuk is, a 20 m-es monumentális (névadó, hófehér zászlóval díszített) Zászlós-aknán át a Mixer be vezet. Mindkét lefelé vezető akna egyetlen fő, É-D-i (és számos egyéb) hasadékra illeszkedik és ezek mentén több hasadékablakkal is összekapcsolódnak. E mentén D felé a főhasadék átvezet a Drúz-aknába (Ablak) - összekapcsolva a három aknát, É felé folytatódva a Denevér-ágba ágazik, ami lényegében a Bejárati-akna mélybeli folytatása. A Mixer összetett kőpengékkel elválasztott 5 m-es aknákból álló aknatermének egy határozott vízszintes településű vörösagyagos aljú szintje van, ami nem azonos mélységben van a Bejárati-akna alatti terem hasonló részével. A Mixerből tovább ereszkedve a folytatást jelentő Sáros-akna hasadékában 7 m után egy oldott kerek cső vezet tovább még 12 m-el mélyebbre, ahonnan felfelé a Szent-akna 30 m magas lépcsőzetes rendszerébe, lefelé a Drúz-akna alá lehet jutni. A terem oldalában lehet lemászni a régi végpont (-120 m) szépen oldott szálkőben beszűkülő hasadékába. A -110 m-es szinten a kőtömbök között megkezdett 8 m-es bontás (’92-ben ácsolt: omlásveszélyes !!!) a Ritter-aknán keresztül vezet a Kotu hasadékába, ami a barlang legmélyebb pontját is jelenti (-151 m). A bontás felett induló 45 m-es Drúz-akna az Ablakon át ma fő közlekedési útvonal a felszín felé. Az Ablak felett 18 m-el az Erkély cseppköves párkánya osztja meg a nagy átmérőjű kürtőt, ami felett két párhuzamos kis kürtőn át az "L" betű szelvényű 40 m-es Drúz-kürtőbe jutunk, ami csupán alig 8 m-el a bejárat szintje alatt szűkül járhatatlanná.

A zsomboly fokozottan védetté nyilvánítását morfológiája, összetett formakincse és ásványtani értékei indokolta. Bejárata nyitva áll, de abba csak az Aggteleki Nemzeti Park engedélyével, a kötéltechnikai eszközök alkalmazásában jártas kutatók látogathatnak. IRODALOM:
Scholtz Pál Kornél (1911): Beszámoló az 1911. Évi junius hó 10-13 közötti tett expedícióról a szilasi fennsíkon. - Kézirat.
Strömpl G. (1912): Előzetes jelentés az 1911 év nyarán az Abaúj-Gömöri barlangvidéken végzett barlangkutatásokról. - Földtani Közlöny, 2. füzet, p.3
Bekey Imre Gábor (1914): A Vecsem-bükki zsombolyok. - Turista közköny 1914. 3. száma
Kessler H. (1927): A Vecsem-bükki és az Almási zsombolyok első bemászása.- Turistaság és Alpinizmus, XVII. p.123-127.
Boegan Eugenio (1929): Grotte dell' Ungheria - Le Grotte d’ Italia anno 3. p. 142-144
Dénes György (1961): Előzetes jelentés a V. M. barlangkutató szakosztály….- Tájékoztató 1961 IX. p.2-3
Kósa A. (1964): Beszámoló a Vörös Meteor Csoport 1963. évi zsombolykutató expedíciójáról. - Tájékoztató, 2-3. p.46-48.
Kósa A. (1968): Újabb adatok az Alsó-hegyi zsombolyok megismeréséhez.- Karszt és Barlang, I-II. p.17.
Kordos L. (1984): Magyarország barlangjai. - Gondolat
Nyerges A., Rose Gy. (1991b): BEAC 1991. évi csoportjelentés. - Kézirat.
BEAC (1992a): XXXVI. Vándorgyűlés Aggtelek. - MKBT.
Nyerges A. (1997): Az Alsó-hegy zsombolyainak felszín alatti morfológiája - Kézirat.