Alkotmány-barlang

Szinonima: -
Helye, kataszteri száma: Aggteleki-karszt; Jósvafői-fennsík, 5440/40
Hossza: 40 m
Mélysége: -21 m
Bejárat tszfm: 335 m
 

 
Kép: Az Alkotmány-barlang beomlott bejárata.

Bejárata Szögligettől Ny-ra kb. 3800 m-re, ill. a Szelcepusztától K-re húzódó Háló-völgyi dolinasor K-i végében található, közvetlenül a földút mellett; egy 20 m hosszú 15 m átmérőjű -4,5 m mély ikertölcsérhez vezető időszakos vízmosás alján, kb. 335 m tszf. magasságban.
40 m hosszú, -21 m mély. Középső-triász wettersteini mészkőben alakultak ki járatai, melyeknek fő iránya 22o. Az 1984 augusztus 20-án -7 méternyi bontás árán feltárt (Acheron csoport) időszakos víznyelőbarlang.

A megnyílt -7 m mély lefelé táguló hasadékakna falait éles karros (korróziós) felületek és visszaoldott cseppkőképződmények tagolják. Alján a behullott törmelék kis dombot alkot. A D-i irányban a hasadékot kitöltő törmeléken felmászva egy kis terem van (3x5 m), melyből több kürtő nyílik fel a bejárati bontás irányába. Az akna alján É-i irányban néhány kőtömb eltávolítása után nyílt meg az út, ahol 1,5 m-el lejjebb egy szűkületen keresztüljutva egy 3 m magas, 1,2 m széles köralakban kiszélesedő hasadék van, aminek aljában csupán 10-15 cm szélességben folytatódik a barlang, lehetetlenné téve a bontást. A barlang egészére jellemzőek az éles korrodált falak, repedésé szűkülő főte és a törmelékkitöltés. Hidrológiailag valószínűleg a Ménes-völgyi Fedor-forrással áll kapcsolatban.
Jelenleg (2001 jan.) közvetlenül a bejárat fel van töltődve (besuvadt), kibontása komoly feladatot jelent.


Vissza