Nagy-oldali-zsomboly
Kiemelt jelentőségű

Szinonima: -
Helye, kataszteri száma: Aggteleki-karszt; Nagyoldal, 5440/26
Hossza: 35 m
Mélysége: -28 m
Bejárat tszfm: 554 m 


A természetes két bejáratú zsomboly Jósvafőtől É-ra, a Nagyoldal K-i pereménél az Oltárkőtől 600 m-re ÉK-re egy töbör K-i oldalában nyílik kb. 554 m tszf. magasságban.
-28 m mély zsomboly. Középső-triász wettersteini világos szürke mészkőben alakult ki.

Először 1961-ben Holly István és Csicsely András írta le. Véleményük szerint az akkor –21 m mélységig ismert üreg nem fokozatos beomlással keletkezett zsomboly, hanem fosszilis patakbarlang maradványa.
A töböroldalban nyíló 3x6 m-es bejárati száda alatt lefelé fokozatosan táguló akna található. A felső 4-5 m-en fokozatosan ritkulva a bejárati flóra zöld mohaszőnyege figyelhető meg. A fő akna oldalában egy kisebb kürtő nyílik fel a felszínre, ami egy másik bejáratot alkot. Az akna K-i fala egyenesen húzódik a mélybe, amit csaknem a felszínig cseppkőkéreg borít, a szemben lévő fokozatosan áthajló fehér mészkő falon nincsenek képződmények. A zsomboly É-i oldalában több kisebb oldalfülke is található, de a mai mélyponti szint is ebben az oldalban van, ami egy 8 m hosszú fokozatosan elszűkülő folyosót jelent. A falakat itt cseppkő és borsókő kérgezi be. A D-i oldalon a kisebb bejárati üreg alatt, a fő aknára merőleges zegzugos bevágás található, aminek falait cseppkövek és borsókövek kérgezik be.

A zsombolyjelleg tipikusnak mondható, amennyiben a töböroldalban való felnyílást és a függőleges akna jelleget vizsgáljuk. Azonban valószínűsíthető, hogy egy régi vízgyűjtőjét elvesztet, feltöltődő víznyelőbarlang maradványával van dolgunk, ami D felől az É felé lévő kis folyosó irányába vezette el vizeit. Az akna gyors eltemetődését a feltárt üledékrétegek viszonylag fiatal kora jellemzi, mely csak néhány ezeréves (bronzkori). Hidrológiai kapcsolatai tisztázatlanok, de feltételezhető, hogy a Kossuth -barlang vízgyűjtőterületébe tartozik.

Az eredetileg -21 m mély zsombolyt 1970-78 között a Pap Ferenc és a Kinizsi csoport által szervezett nagy létszámú nyári táborokban ipari módszerekkel (gépesített csörlő, 200 literes hordó segítségével) sikerült lemélyíteni a ma ismert –28 m-es szintig. A zsomboly alját eredetileg 15 m mélységben egy törmelékdomb tetejére érkezve lehetett elérni, ahonnan lejtős járat vezetett a végpontra. A kitöltést 10 m méter vastagságban, teljes szelvényében eltávolítva több száz köbméter agyagot juttattak a felszínre.

Kitöltő üledékében holocén gerinces (varangy, erdei béka, kecskebéka, ásóbéka, zöldgyík, törékenygyík, kígyó, hüllő, különböző madarak, vakond, erdei-, törpe-, mezei cickány, pisze denevér, mezei nyúl, nagy és kerti pele, pirók és házi egér, hörcsög, erdei- , földi és mezei pocok, borz róka, barna medve, vadmacska, szarvas, marha, juh vagy kecske, és ember) valamint bronz- vagy valamivel fiatalabb és középkori csontmaradványokat (emberi és állati) leltek, melyeket részletesen feldolgozták. A 10 m vastag üledéksor aljáról szedett mintában (6. mintaréteg) a nyílt területeket kedvelő fajok egyedszáma 32 %, ami meleg száraz sztyep jellegű klímára enged következtetni, ami a fiatal szubboreálisnak felel meg (kőháti faunaszakasz). Ebben a rétegben talált emberi csontok a bronzkorban élt emberek maradványai (Kordos 1974). Felette (1-5. mintaréteg)a fauna minta alapján az erdő előrenyomulása figyelhető meg (erdei és a nyílt területeket kedvelő elemek aránya 85:15 %), ami melegebb és csapadékosabb klímát jelez, ami a szubatlantikumnak felel meg (alföldi faunaszakasz). A zsomboly alján ma is számos apró csont maradványa figyelhető meg.

A feltárás nem ment tejesen zökkenőmentesen. 1975-ben a bontás során megnyíló kisebb járat lázba hozta a tábor lakóit, amikor Lókay Gábor a felfedezés izgalmában rosszul kötötte magára a kötelet és ereszkedés közben 20 m mélységbe zuhant. 25 perccel később a felszínre hozták és két óra múlva a már a Jósvafőn várakozó mentőautó, szállította kórházba. Alapos vizsgálatok után megállapították, hogy csak kisebb zúzódásokat szenvedett és egy nap múlva elhagyhatta a kórházat.
 
Kép: A Nagyoldali-zsomboly aknája
Vissza