Vörös-barlang

Szinonima: Nyugati-víznyelő, L-2.
Helye, kataszteri száma: Aggteleki-karszt; Rudabányai-hegység, 5422/10
Hossza: 74,5 m
Mélysége: -14,5 m
Bejárat tszfm: 208 m


A Rudabányai-hegységben Szőlősardótól KDK-re 2740 m-re; a Perkupai Önkormányzati Tábortól D-re 270 m-re található egy völgy aljában lévő vízmosásban. A Sárkánykút tól DK-re 320 m-re (ill. az I. sz.-víznyelőtől DNy-ra, 40 m-re) helyezkedik el, kb. 208 m-es tszfm-ban, mintegy +37 m-rel a forrás felett.
74,5 m hosszú, kb. -14,5 m mély időszakosan aktív víznyelőbarlang . Vízgyűjtő területe: 0,03 km2. A benne eddig észlelt időszakos vízfolyás: 30 l/p-es volt (1988 tavaszán). Felső-triász vörös hallstatti mészkőben alakult ki (névadó). Az 1985 nyarán bontással tárta (és térképezte-) fel a MÁFI csoportja.

A bejáratot jelentő omladékos szűkület után -2 m-es mélységben kis terembe érünk, melynek Ny-i falát szálkő, K-i falát omladék alkotja. Balra kis sziklakapun átbújva újabb terembe jutunk (3,4 x 2,2 m-es; valamint 2,5 m magas). Jobb oldalán hasadék található, ezen lemászva kb., 0,5 x 1 m-es szálköves járatba jutunk. Hamarosan hármas elágazásnál találjuk magunkat. Felfelé egy szűk hasadékon át közel a felszínig érő terembe lehet mászni (Agyag-terem). Az elágazásnál fejmagasságban egy szűk hasadék indul, mint utóbb kiderült, szifonkerülő járat (Kerülő-ág ). Utunkat az időszakos barlangi patak medrében folytatjuk tovább. A járat kuszoda jellegű lesz és erősen meanderezve folytatódik, az utolsó derékszögnél csak a leghajlékonyabb kutatók tudnak átjutni. A szűk járat egy teremben ér véget (Bencés-terem : 7 x 4 m; és 4 m magas), melynek túlsó végén folytatódik az időszakosan vízvezető enyhén lejtő csőszerű szálköves járat. Az folyamatosan elszűkül, végül a méretei lehetetlenné teszik a továbbhaladást. Kitöltését felszínről behordott sárga és vörösbarna agyag jelenti, további kutatása szinte reménytelen. Valószínűsíthető hidrológiai kapcsolata a Sárkánykút forrás vízrendszerével.
A helyenként meanderező járata csak karcsú kutatók számára járható. Bejárata omlásveszélyes, fával teleszórt.


***Megjegyzés: A barlang környezetében még egy nagyobb víznyelő (I. sz.-víznyelő; vagy Keleti-víznyelő, L-1) és hat kisebb berogyás (A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6) található, de ezek egyike sem tartalmaz ismert barlangjáratot. Az A-1-es berogyás feltételezhetően fosszilis víznyelő egykori helyét jelzi, míg a többi az ehhez csatlakozó járatokra utal. Az A-4 és az A-6-os berogyások közvetlenül a víznyelőbarlang (Vörös-barlang) járatai felett helyezkednek el és azokkal anyagáthalmozások kapcsolatban vannak. 

Vissza