Zelezna Baba-barlang

Szinonima: Zselezna.baba, Vasbanya, Vasorrú bába, Babó-lyuk
Helye, kataszteri száma: Budai-hegység; 4720/?
Hossza: 70 m
Mélysége: - m
Bejárat tszfm: - m 


Sóskút községtől észak felé emelkedik a Kálvária-hegy. A földvár maradványai és a kálvária düledező sírkövei ma is megtalálhatóak a hegytetőn. A Benta-patak völgyétől meredeken elrugaszkodó Kálvária völgy felőli oldala hajdanában kőfejtőként is üzemelt. Nagy része azonban a deflációnak köszönheti alakzatait. A sziklafal É-i végében, egy kis sziklaudvar szomszédságában nyílik a Zselezna(Zelezna)-baba (Vas banya, Vasorrú bába) népies nevén Babó-lyuk. A barlangot a környékbeliek jól ismerik. A helyi monda szerint egy "folyosó nyílik belőle, amely Etyekig visz". A török megszállás idején a helybéliek itt találtak menedéket a fosztogatók elől. Egyesek szerint" a török egy alkalommal felfedte a portékáit rejtegető népet, és befalazták a barlang száját. A sok nép mind odalett". A barlang valóban gazdag különböző korú cserpedény töredékekben. Koruk különböző. Vas korú, és viszonylag fiatal, néhány száz éves darabok is előkerültek a feltárások során. A barlang és környéke többször is lakóhelyéül szolgált a menedéket vagy lakhelyet kereső embernek. 
A területre jellemző kőzetben a miocén kori szarmata mészkőben alakult ki, hossza 70 méter. Két közel párhuzamos folyosóból áll, melyek egyike lejtősen,hosszan nyúlik a hegy belsejébe. A bal oldali, ún. Remény-ág tágas, szinte állva járható folyosóval kezdődik, Balra nyílik a Csontkamra, vagy Csont-terem, melyből nagy mennyiségben kerültek elő fiatalabb cserepek. 
A bejárattal szemben nyíló kis átbújó nagyrészt kúszva, ill. négykézlábra ereszkedve járható. Rövid kúszás után elsőként a Kupola-terembe vezet. Itt körül szemlélve már szembetűnőbbek az eddig látottaktól eltérően a korrózió s formaelamek. A bejárat környékén ezek nagy része fagyás, vagy vésés-kipergés miatt sokat torzult. A morfológiai jegyek alapján feltételezhető, hogy a barlang függő karsztvízlencse mentén felemelkedő vizek hatására létrejött forrásbarlang. A teremből egy lejtős, kanyargós gilisztajárat vezet a végpontra. Kisérletek történtek ennek a végpontnak a legyőzésére is. Az emberderéknyi lyukból előtörő intenzív huzatot követve a kitágított nyílás után kisebb termbe lehetett bejutni, melyből számos vékony cső indul több irányba. Korróziós formaelemein kívül mindössze néhány recenssé vált cseppkő kezdemény jelenti képződményeit. Kitöltése kőzetmorzsalék, törmelék.


<< budai