Amfiteátrum 1. sz. barlang
Fokozottan védett

Szinonima: -
Helye, kataszteri száma: Pilis; Üröm, 4810/2
Hossza: 400 m
Mélysége: -77 m
Bejárat tszfm: 200 m


A barlang kőbányászat során feltárt bejárata Ürömtől DDK-re 1100 m-re a Csókavár-kőfejtőben található, kb. 200 m tszf. magasságban. Tektonikus sík és idős kalcittelér mentén, dachsteini mészkőben kialakult 350 m hosszú járata 80 m mélységben a karsztvízszintet is eléri, melynek vízfelülete kb. 6 m2. Kialakulásában csak a tektonizmusnak volt hatása, dús borsókő képződményei - feltehetően - légteres keletkezésűek.

A barlang, képződményei, és a karsztvíz a kőfejtőben elhelyezett gázgyári salak bemosódása miatt helyenként erősen szennyezett. Ez csak a salak elhordásával szüntethető meg.

A levegő CO2 tartalma igen magas, hosszabb lent tartózkodás életveszélyt jelent ! A bejárat alatt kb. 30 méterrel 2-2.5 % az 1991. jan. 20-i mérés alapján, de helyenként az 5 %-ot is eléri. A karsztvízben cianid vegyületek és policiklusos aromás szénhidrogének mutathatók ki.

Bejárata vasajtóval lezárt.
Az életveszélyt az ajtóra hegesztett figyelmeztető táblával kellene jelezni.
 
vissza