Siklósi I. sz. barlang

A vár kútját a török időkben mélyítették vízkivétel céljából. Majd ebből a célból kiépítésre is került. Jelenleg ilyen célból nem üzemel. Megközelíthető a vár udvarából.
Kevi László leírásában szerepel ilyen elnevezéssel. A vár kútjában a felszíntől 17 m mélységben a dolomitos sziklafalban szűk, mintegy 4 m hosszú hasadék van, borsóköves felületekkel. A kútba leszállva az ÉNy-i oldalon elérjük a réteglap menti elválásnak vélt 50 fokos dőlésű hasadék barlangot. Ez igen szűk, mindkét oldalán cseppköves-borsóköves képződményekkel fedett üreg. Legnagyobb nyitott szélessége 0,5 m, de szélei kiékelődnek.


Siklósi II. sz. barlang

A vár kútját a török időkben mélyítették vízkivétel céljából. Majd ebből a célból kiépítésre is került. Jelenleg ilyen célból nem üzemel. Megközelíthető a vár udvarából.
A korábbi leírásból - Szabó Pál Z. (1961 ) - a barlang vár kútjában a felszíntől 20 m mélységben a dolomitos sziklafalban szűk, mintegy 6 m hosszú hasadékbarlang, borsóköves felületekkel. A kútba leszállva az ÉNy-i falon az előző hasadék alatt találjuk bővebb nyílással a II. számú barlangot. Feltehető, hogy a két barlang éppen a kút mélyítés vonalában volt összeköttetésben egymással. A hasadék falán csak a távolabbi, nehezen elérhető helyein sértetlen a borsóköves felület. Az üreg legmélyebb bejárati része a kút ÉK-i falrészén 21 m mélységben van cseppkőfolyásos kiüregelődésként.


Siklósi III. sz. barlang

A vár kútját a török időkben mélyítették vízkivétel céljából. Majd ebből a célból kiépítésre is került. Jelenleg ilyen célból nem üzemel. Megközelíthető a vár udvarából.
E barlang a kút fenekén található, szivattyú elhelyezés miatt tágították. DK-i irányban (150 fokos) egy függőleges litoklázis kibővülő ürege, melynek nyomai az átellenes ÉNy-i falon is láthatók kiüregelődésként. A kút feneke jelenleg száraz, csak a fenékszint alá vezető hasadékban van víz.
A hasadék legnagyobb szélessége 0,8 m. Hossza a kút falától 2,5 m . Az eredeti üreg a 33. m-től kezdődhetett a kút DNy-i falán megfigyelhető nyomok alapján.