Baglyok Szakadéka
 <--
II. útvonal: a Mozdonyon át a Sáros-aknán a Drúz-akna aljára (Bejárati-akna Párkányáról indulva)
Felszerelés igény: 61, 18, 12, 44, 40 m kötél, 16K, 1Kgy.
 
Hely Mászás Kötél igény Rövid leírás
Párkány     A Bejárati-aknában 22 m ereszkedés után állhatunk ki a Párkányra, utunk ennek túloldalán folytatódik, indítás: RN a kő túloldalán
Ablak felé E 3 6 m Rövid ereszkedés után elmászás az oldalsó hasadékba, ott cseppköves fülkében ülve szemben RN
Ablak E 5 12 m Néhány méterereszkedés után, mikor az akna már kellően kitágult, inga az átellenes falon nyíló Ablak hasadékába.
Ablak alatti akna E 16 18 m Az Ablak belső oldalán RN. Ereszkedés az enyhén ferde aknában, 7 m-rel lentebb beszorult kőre akasztott elhúzás (2 m KGy). Az akna talpán nem kell lemenni a függőleges szűk folytatásba!
Mozdonyhoz Kh 2 
E 7
12 m A Kúszón át, 2 m felmászás, majd a bal falon RN, innen jobbra átlépés a Mozdony termének tetejébe, balra RN, ereszkedés a ferde falon.
Lyukas-akna Kh 4 
E 21
30 m A kikötés a Mozdonyhoz (nagy kőtömb, állócseppkövekkel), innen 4 m vízszintes bemászás, a jobb falon 2 RN. Ereszkedés az akna aljáig
Mixer E 2 
E 8
4 m + 10 m Lyukas-akna alján nyíló ablak belső részén fűzőlyuk, innen kiereszkedve balra RN.
Sáros-akna E 7 9 m A lejtő alján, a bal falon RN
  E 3 
E 12
17 m Az akna felett szemben RN, 3 méterrel lentebb a jobb élen RN, ereszkedés a szűk csőszerű sáros aknában
Drúz-akna alja E 7 14 m A ledőlt kő túloldalán, a jobb falon fenn RN, ugyanebben a szintben fent RN, asszimetrikus Y-bekötés. Érkezés a Drúz-akna aljára.
 
Bejárási útmutató:
A bejárati-aknában 22 m ereszkedés után érhetjük el a Párkány asztalnyi, élére állított kőtömbjét (E22), minek túloldalán egy fix nittfül (RN) jelzi a tovább haladás irányát. Itt 3 méternyi rövid ereszkedés után (E3) a fallal szembe állva jobbra, hátra traverzálva (3 métert) át lehet mászni egy újabb fülkébe. Ide befészkelődve a kötél megosztása után (RN) folytathatjuk utunkat a hegység talán legizgalmasabb útvonalvezetésén. Ha a nittel szembefordulva kezdjük meg az ereszkedést, akkor a hátunk mögött kell keresni az Ablak cseppköves rejtekét. Néhány méter ereszkedés után (E5) eltűnnek az addig testközeli falak és egy két légies lendületvétellel beingázhatunk (4 m) az Ablakba. (Ajánlottabb azonban lebiztosított ereszkedőgéppel bemászni!)
Az Ablak kőélén belül érdemes bevárni társunkat, hogy beállíthassuk az optimális kötélhosszt az ingához. Ezután a belső oldalon elhelyezett nitthez (RN) rögzítve a maradék kötelet, megkezdhetjük az ereszkedést az enyhén ferde falon (E16), az Ablak alatti aknába. Az átellenes falon 7 méterrel lejjebb egy beszorult kőre akasztott elhúzás (Tk, 2 m Kgy) egyenesítheti a további ereszkedés vonalvezetését. Az akna alja csalóka, mert egy keskeny rés vezet lefelé, igaz ugyan, hogy szabadon mászható az alatta lévő 7 méternyi akna, de ennek alján egy kőkemény szűkület vezet csak tovább a Meanderen át a Mozdony alá.
Ne ugorjunk hát be! Nézzünk inkább körül és válasszuk az állva is járható Kúszót.Ebben 4m oldalazás után egy kőfalba ütközhet az ember, ezen a 2 métert felmászva egy éles peremre lehet felállni. Felfelé tekintve a Kőpengék kürtőjéhez (M18, M6) vezető kötéllen akadhat meg a szem (Vigyázat kifelé menet ez igen gyakori tévút! Zsákutca!), a perem túloldalán lefelé, 5 m szabadmászás után egyre elszűkülő cső nyomába szegődhet minden vállalkozó kedvű őrült. Azonban lent a peremen állva átbújhatunk egy kapun, ami a Mozdony termének tejébe vezet. Itt két nitt (2RN) segítségével ereszkedhetünk le. Az egyik még kívül a bebújáson az átellenső falon (Kh2), a másik bent, lefelé tekintve a bal oldali falon van. Erről kényelmesen lebaktathatunk a ferde falon a terem oldalában (E7).
 A termet uralja a Mozdony hatalmas feldőlt cseppkőoszlopa. Innen 4 irányba lehet távozni, az ereszkedést folytatva az oldalban juthatnánk egy kettős lyukon keresztül a Meanderbe (szabadon mászható, -8 m), amiből a már említett szűkület felé, vagy tovább lefelé a Zászlós-aknába juthatnánk (-17 m), na persze csakis kötéllel. A Mozdony mögött egy kicsiny függőleges lyukon keresztül pedig a Zászlós-akna mennyezetének oldalában lehet leereszkedni. Felfelé tekintve a Három-Bölcs-kürtőbe világíthatunk (+31 m), de a további utunk ez alatt, a legtágasabb lejárón vezet tovább.
Az újabb kötelet a Mozdony kéményét alkotó másodlagosan ránőtt cseppkőoszlopocskához rögzíthetjük (TK), mely önmagában is megbízható, majd az aknával szembe fordulva a jobboldali fal mentén jócskán a lyuk felett két nitt várja a beszerelőt (2RN), hogy egy kötélhidat feszítsen ki (Kh4). Ezután már akadálytalanul ereszkedhetünk a Lyukas-akna aljára (E21), út közben elsuhanva számos sötétlő lyuk mellet, köztük a 11méterrel lejjebb kifigyelhető, másik Ablak hasadéka (-65 m-en) mellett is. Szilárd talajt érve két út kínálkozik, az egyik szinte közvetlen az akna folytatásaként felfogható hosszúkás 5m mély hasadék, ám ez zsákutca. A másik lyukon egy kis leguggolás után áttekinthetünk a Mixer zónájába. Itt található egy fűzőlyuk (Tk), melyről kiereszkedve (E2) az akna külső baloldali falában van a következő megosztás (RN), amivel leérhetünk a Mixerbe. Mielőtt leereszkednénk érdemes körülkémlelni!  A kibújás utáni nitten lógva, ha a lábunk a szembe lévő falon van, akkor bizony majd balra érdemes araszolni ereszkedés közben, hogy a számtalan lyuk közül megleljük a Sáros-akna felé vezetőt. (Elágazás: jobbra hátul a Denevér-ág felé! Fent: a Zászlós-akna sötétlik, +25 m). Ereszkedés közben (E8) magunk mögött hagyva a Mixer vakaknákkal tűzdelt párkányszintjét juthatunk a Sáros-akna felső, kevésbé névhű szakaszába. Itt a falon kényelmesen traverzálva elhelyezhető a megosztás (RN), a távolabbi fal baloldalán. Erről biztonsággal lehet leereszkedni (E7) a hasadékszerű aknában, a következő párkányig, ahonnan cső formájúvá válik a további utunkat magába foglaló akna. A párkányon megosztható az akna (RN), majd az alatt 3 méterrel (E3) újabb nitt van (RN). Vigyázat kicsit omlásveszélyes a párkány alatti fal! Innen már zavartalanul lecuppanhatunk az aknában a következő talajszintig (E12), ahol is egy magas hasadék tetejébe érkezünk meg. Ennek aljában a hozzánk közelebbi letörésen (elágazás a Szent-akna felé!) egy jellegzetes ledőlt kő túloldalán az akna felé fordulva jobb oldalon fent egy nittfülre lehetünk fegyelmesek, és ezzel szemben egy másikra is, amik segítségével aszimmetrikus ,,Y" bekötést készíthetünk. Hétméternyi ereszkedés után (E7) megérkezünk a Drúz-akna aljára, pontosabban a Ritter-akna (E28) és a Kotu (E8) hatalmas bizonytalanul álló omladékokkal átszőtt bontásának tetejére. (Vigyázat az ácsolatfákat 1989-90 telén kerültek be a barlangba! Omlásveszélyes!!!)  Itt -111 m-es mélységben ér véget ez az útvonalváltozat. Innen még le lehet mászni a régi Végponthoz (-120,4 m), egy keskeny 9 m mély hasadékon át. Azonban a -151 m-es végpont megtekintését nem ajánlhatjuk, mivel az idő nem kíméli az egyre bizonytalanabbul álló omladékot! 
<--