Baglyok Szakadéka
 <-- 
III. útvonal : a Mozdonytól a Drúz-akna aljára
Felszerelés igény: 81 m kötél, 7K, 1Kgy.
 
Hely Mászás Kötél igény Rövid leírás
Lyukas-akna Kh 4 
E 11
24 m A kikötés a Mozdonyhoz (nagy kőtömb, állócseppkövekkel), innen 4 m vízszintes bemászás, a jobb falon 2 RN. 10 m ereszkedés után egy 5 m-es ingázás az aknában a Mozdonnyal átellenes oldalon található hasadékba, mely a Drúz-aknába vezet.
  E 2,5 4 m A hasadék túloldalán, a bal falon nitt
Drúz-akna E 12 14 m Pontosan a felső nitt alatt 2,5 m-rel egy RN. 12 m ereszkedés után rövid inga balra, a párkány cseppkőbúbjára.
  Kh 4 
E 12
19 m A búbon állva, azon a falon, amelyen ereszkedtünk fűzőlyuk (2 m KGy). Innen balra ferde bevezetőszár a lejtő aljánál, pontosan az akna folytatása felett, szemben RN
Drúz-akna E 19 20 m Enyhén balra a sima falon RN, majd 8 m ereszkedés után elhúzás egy cseppkő fűzőlyukból. Látványos ereszkedés.
 
Bejárási útmutató:
A kötél, a Mozdony kéményéhez rögzíthető (Tk), és a Lyukas-aknával szembe fordulva a jobb oldali falon két nitt (2RN) segítségével kötélhíd (Kh4) készíthető. Az alsó nittről leereszkedve 11 métert (E11) 5 méteres lendületes ingatraverzzel juthatunk be az Ablakot képező hasadékba. A számtalan lyuk közül a helyeset úgy lelhetjük meg, ha még az ereszkedés megkezdésekor, szemben állva az ereszkedőnitt falával, balra hátra felé a Mozdonnyal átellenes oldalon keressük, a megadott mélységben. Ez tulajdonképpen egy hatalmas az akna falát is alkotó hasadék kiöblösödése, mely átlyukadt a szomszédos aknákba. .Érdekes, hogy az Ablakban gubbasztva három aknába is betekintést nyerhet az odatévedt vándor, az említett hatalmas hasadék mentén, mivel innen átlátni a Zászlós aknába is. (Belül elágazás: felfelé két fix kötél vezet a Drúz-kürtőbe +55 m, lefelé: Drúz-akna -46 m!)
Az Ablak hasadékában a belső oldalon van a nitt (RN). A beingázáshoz használt kötelet érdemes jó lazára hagyni, mert így a felfelé mászáskor nem fog zavarni. A kikötés alatt 2,5 méterrel egy újabb nitt van (RN), amiről megkezdhetjük az ereszkedést a hatalmas Drúz-aknában. 12 méter ereszkedés után (E12) egy cseppköves Párkány tetejére érkezzünk. Itt az ereszkedés falátt szemből tekintve jobbra egy vakakna (3m), balra pedig a folytatás van. Igy hát balra leereszkedve a cseppkődombról harántolhatunk a tátongó lyuk túl oldalán lévő nitthez (RN) amiről folytathatjuk az ereszkedést.
Újabb 12 méter ereszkedés után (E12) egy sima falfelületen könnyűszerrel kiszúrhatjuk a következő megosztást (RN).Ezután az akna kitágul és már látni lehet a húsz méterrel lejjebbi aknatalpat is. 8 méterrel a nitt alatt egy elhúzást kell készíteni a cseppköves fal valamely fűzőlyuka segítségével (Tk, 2m Kgy). Innen már megosztás nélkül juthatunk a már megkezdett ereszkedésből (E19) a Drúz-akna bontások nyomaitól sárban tocsogó talpára. 
<--