Körte-zsomboly

Szinonima: V/25, V/5.
Helye, kataszteri száma: Aggteleki-karszt; Alsó-hegy, 5452/47
Hossza: 25 m
Mélysége: -20 m
Bejárat tszfm: 530 m


Az Alsó-hegy fennsíkján, a Vecsem-bükk csúcsától DDNy-ra 200 m-re található, kis hegyorron. Megközelítése: A sárga jelzésen haladva a Búbánat-zsomboly felé, mielőtt azt elérnénk, a figyelmesebb szemlélő bal oldalt az út mellett a térszín enyhe megrogyását és az azt körülvevő kőhalmokat veheti észre, amelyhez közelebb kerülve kibontakozik a zsomboly tekintélyes méretű bejárati szádája.

-20 m mély, 25 m hosszú. Legnagyobb horizontális kiterjedése 5 m. Középső-triász wettersteini mészkőben alakult ki.
A kötelet egy fához kikötve a célszerűen a zsomboly keskenyebbik É-i oldalán érdemes. Ahol a falak közelsége még a traverzálást is megengedi, egy darabig. A barlangba befelé nézve a jobboldali falon két méterrel lejjebb azonban célszerű felhasználni az ott lévő nittet az ereszkedés folytatásához. -5 méter mélységben az átellenes K-i falon egy rövid, vízszintes hasadékba bújhatunk be, melyben néhány kisebb cseppkőképződmény látható, igaz csak lámpafénynél. A zsombolyt hajdani -6 méteres kis beszakadásából jó néhány kutató tábor bontakoztatta ki jelenlegi mélységéig. Az impozáns akna (átl. 2x4 m átmérőjű) falain ütött-kopott szenilis cseppköves képződmények vannak, alját agyag és kőzettörmelék borítja.
Bejárásához 20 m kötél, 1 nittfül és egy karabiner szükséges.

Bejárata előtt nagymennyiségű a barlangból kitermelt depó található, melyből nagy mennyiségű holocén csontlelet került elő (Homo Sapiens, Ursus Speleus, Jávor szarvas ....). A barlang bontásában nagyrészt a MAFC kutatói vettek rész, számos vendégkutató közreműködésével.
Feladat:
- További feltárása.
- Régészeti feldolgozása.
Nyerges Attila

Körte-zsombolyban talált csontleletekről:

-20 m
Sus scrofa (vaddisznó): koponya.
Cervus elaphus (gímszarvas): koponya.
Apodemus aff. agrarius (pirókegér): fogak. Az biztos, hogy valamilyen Apodemus fajról van szó, a fogak koronaelemei a pirókegéréhez állnak közelebb, de nem lehet kizárni azt sem, hogy erdei egér (Apodemus sylvaticus) fogai.
A gyűjtést végezte: Nyerges Miklós
Időpont: 1999. IV.

Az összes anyagról elmondható, hogy nincs egyetlen olyan faj sem, amiből jégkorszakra (pleisztocén) lehetne következtetni, a maradványok minden bizonnyal holocén korúak, a háziállatok esetében valószínűleg maximum pár száz évesek, a Körte-zsomboly anyagából nem lehet szűkebb korra következtetni.

Budapest 1999. XII. 10.
Magyar Nemzeti Múzeum
Őslénytár

Gasparik Mihály