Nyerges Attila - Nyerges Miklós - A Tornai-Alsó-hegy magyarországi barlangjainak bejárási útmutatója
 NK-SZ

Bába-völgyi IV.sz.-víznyelőbarlang


Szinonima: - Bódvaszilasi-víznyelőbarlang, Szádvári 4.sz. víznyelő barlangja, Bóvavölgyi-víznyelőbarlang
Helye, kataszteri száma: Aggteleki-karszt; Alsó-hegy 5452/25
Hossza: 46,3 m
Mélysége: -29,1 m
Bejárat tszfm: 350 m
Legnagyobb horizontális kiterjedés: 15 m


Megközelítés: Ha a III. sz-víznyelőtől nem térünk vissza a turistaútra, hanem a völgytalpon továbbhaladunk, egy rétre érkezünk amely nagyrészt kerítéssel van körülvéve. E kerítés bal oldalán haladva, a turistautat mellőzve 2-300 m után érjük el ezt az objektumot. Jól fejlett nyelőtölcsére, és a hozzá vezető rendszerint száraz patakmeder már messziről felfedezhető.
Felső-triász hallstatti mészkőben alakult ki. 1957 augusztusában tárták fel, bontással. A járat végpontján aktív vízfolyás ismert, mely az 1970-ben végzett kísérlet alapján a Szlovákiában fakadó Köszörű- és Andródkerti-forrásban jelentkezik.
 
Bejárási útmutató: A 25 m mély függőleges jellegű barlang bejárati szakasza igen omladékos (!), ferde lejtővel kezdődik, amelyben a közlekedés nagy óvatosságot igényel. A ferde járatszakasz végén, egy szűkületen lecsúszva, majd egy kisebb lemászással érhetjük el a barlang fő aknáját. Ez mintegy 8-10 m mély, szabályos kerek oldott oldalfalaival ritkaságszámba megy a területen. Egyik falában szálban álló agyagpala látható, jelezvén, hogy a víznyelő a vízzáró kőzet és a mészkő határán alakult ki. Ebben az aknában jelenleg egy igen rossz állapotban található vaslétra van (!), amely használata csak kötélbiztosítás mellett ajánlatos. Az akna alja kicsit lejjebb elszűkül, mintegy 3 méterre felett azonban egy oldalhasadékon vízszintesen továbbhaladva egy fentről becsatlakozó szép cseppköves kürtőben gyönyörködhetünk. További két kis letörésen (az egyikben létra) lemászva érhetjük el a barlang sáros végpontját (-25m), ahol rendszerint aktív vízfolyás található.