Nyerges Attila - Nyerges Miklós - A Tornai-Alsó-hegy magyarországi barlangjainak bejárási útmutatója
 NV-V

Meteor-barlang


Egyéb névváltozatok: Kis-vizes-töbri víznyelőbarlang
A barlang le van zárva! A leszálláshoz külön engedély szükséges az ANP-tól.
Mélység: -131,0 m
Hossz:  650 m


Térkép:    alaprajz
 
Megközelítés: Bódvaszilas felől az országos kék turistajelzésen (2,2 km), túlhaladva a Pócsakői-víznyelőn, és jobb oldalról megkerülve a Nagy-vizes-töbröt érjük el a barlang bejáratát rejtő hatalmas víznyelőt. (a Nagy-vizes-töbröt bal oldalán kerülve egy kicsit rövidíthetünk). A vasajtóval biztosított függőleges bejárati nyílás ennek az alján található.
 
Beszerelés: A Titánok csarnokáig 12 m és 15 m biztosítókötél (beépíttet létra van az első, ill. a második aknában),+ az Agyagos-teremig még 20 m (1N,1K), és 10 m kötél szükséges. Minden akna beszerelhető természetes kikötésekkel is.
 
Bejárási útmutató: A víznyelőbarlang kibetonozott bejáratán lemászva egy 4-5 méter hosszú kuszoda elején találjuk magunkat, mely végén egy enyhe szűkület található, és ez jobbra kanyarodva tart függőlegesen lefelé. Ezután kitágul a járat, és két kisebb letörésen, létrán lemászva haladhatunk lefelé. Innen érhetjük el a "csúszda" bejáratát, ahol lefelé menet két ferde kőlap között gyorsan lejutunk. Felfelé haladva a csúszdától balra, a vele párhuzamos patakmederben kapaszkodhatunk fel szükség esetén, bár ennek az ára az, hogy a tetején a beékelődött kövek közötti szűk résen kell majd kibújni.
A csúszda után lefelé közvetlenül a Majmos-terembe érkezünk. Tovább követjük a víz útját lefelé egy lyukon át, miután alaposan megnéztük, hogy honnan is érkeztünk be a terembe. Mindig lefelé tartva hamarosan elérjük az I-akna beszállását. Ebben 10 métert ereszkedhetünk a beépített létrán (E10), a szép formájú, de nem túl monumentális aknában. Nagyobb vízhozam esetén az aknától jobbra egy szűkületen át juthatunk a Kútkerülő-járatba, amely a Főág hasadékának tetejében vezet, ha itt haladunk elkerülhetjük a vízzel való találkozást. Itt egy karvastagságú cseppkőről ereszkedhetünk vissza az aktív részbe. Ezután egy 2-3 méteres kis mászható letörés, a "Kút" következik, amelyet a Kútkerülő járat természetesen megkerül. A letörés után hamarosan elérjük a II-aknát, amely, mintegy 8 m mély. Itt is létrán mászhatunk le s (E8), ez az akna már a Titánok csarnokának, Magyarország egyik legnagyobb barlangtermének, a bejárat felőli részébe vezet.
A Titánok csarnoka a benne található hatalmas cseppkőoszlopokról kapta a nevét. Magába a terembe három útvonalon juthatunk be: vagy közvetlenül a beérkezés helyén a vizet követve a beépített létrán a patakmederbe lemászva egy alacsonyabb szakaszon áthaladva közvetlen a terem közepébe érkezhetünk. E lyuk felett átlépve, és néhány métert előrehaladva lemászhatunk a nagy cseppköveken, vagy jobbra tartva egy kisebbfajta cseppkőerdőn áthaladva egy ferde heliktites hasadékban óvatosan learaszolva juthatunk le ugyanoda. A heliktites hasadék előtt van egy kényes átlépés, amelyet nem árt biztosítani, ha tapasztalatlan társakkal túrázunk. Magában a teremben kedvtől, és ízléstől függően több-kevesebb időt tölthetünk puszta sétálással és nézelődéssel, a legtöbb túra ezek után vissza szokott fordulni.
A csarnok túlsó végén felfelé, majd lefelé haladva, a terem végétől 5-6 méterre két kőtömb között lefelé traverzálva egy kis hasadékba jutunk. A hasadék tetején jobbra bemászva egy kis cseppköves termecske után egy ferde, lapos szűkület következik. A túloldali fülkéből már lenézhetünk a Lakatos-akna 15 méteres mélységébe. Az akna feletti cseppkövet körbekötve (azzal szemben) és az azt kiegészítő nittről ereszkedhetünk le a barlang legszebb termébe (Tk, N, E15). A terem túlsó végén egy újabb 8 méteres aknán át érjük el az Agyagos-termet (E8), amely a barlang jelenlegi legmélyebb pontja (131.0 m).
Ha a Titánok-csarnokába beérkezve a víz útját követjük, a terem alatt, akkor a Patakos-ág disznófürdető agyagos járatba jutunk, amely egyre inkább lealacsonyodva egy sárszifonnal végződik.
 
Egyéb információ: A barlangot 1961-ben fedezték fel a VMTE csoport kutatótáborában. Sajnos a feltárások és bejárások során több baleset, köztük egy halálos végű is (Lakatos László 1969.) történt a barlangban.
 
Titánok-csarnoka