Őz-zsomboly
 
Szinonima: V/6 
Helye, kataszteri száma: Aggteleki-karszt; Alsó-hegy, 5452/35 
Hossza: 60 m 
Mélysége: -42 m 
Bejárat tszfm: 535 m 


Az Alsó-hegy fennsíkján, a Vecsem-bükk csúcsától 870 m-re 258o-ra található, kb. 535 m tszf. magasságban.
Megközelítés: A kék+ turistajelzésen Szabó-pallagi vadászháztól K felé indulva 1,2 km-t megtéve egy nyiladéknál, ahol egy erdészeti pont is található, az út hirtelen É-nak fordul. Itt mi D-nek tartva, 20-30 méter után, egy a bal oldalt mellettünk lévő töbörbe leereszkedve, annak felső kétharmadában találjuk a tekintélyes méretű bejárati szádát.

-45 m mély, kb. 60 m hosszú; legnagyobb horizontális kiterjedése: 22 m. Középső-triász wettersteini mészkőben alakult ki.
A már 1957-ben is bejárt természetes bejáratú zsomboly. Nagy méretű pusztulófélben lévő szádája jellegzetes szálkő kibúvással tör a felszínre. A bejárattal szemben az alsó peremén állva a jobb oldalon található fák valamelyikét érdemes megkötni, majd néhány métert oldalra traverzálva, nagyjából a zsomboly előtti vízszintes síkkal egy szintben két nittet is találunk. Erről egy tagban 33 m-t ereszkedünk az impozáns (átl. 2x3 m átmérőjű) hasadékakna aljáig. Az akna falában néhány kisebb oldalablakot és hasadékot figyelhetünk meg. Ezek azonban csak kisebb oldal járatokat, fülkéket rejtenek. A legnagyobb hasadék -18 m-nél csatlakozik bele: ez egy 5 m hosszú agyaglejtővel vezet fel egy kis átbújón keresztül a hasadékot lezáró 5 m magas hasadék terembe. Érdekesnek mondható még a -23 m-nél induló 10 m magas keskeny csőszerő hasadék kürtő, mely vakon elvégződik. Az aknába visszatérve, az ereszkedés egy a barlang végpontjáról kitermelt törmelék tárolására szolgáló fa ácsolatrendszer (depó) tetején ér véget, amely innentől már a barlang végpontjáig lenyúlik. A falakat borsókövek, és cseppkövek díszítik. A kutatóakna felett áttraverzálva egy emelkedő cseppköves járatban haladhatunk egy hasadék +4-5 m magasra felnyúló tetejéig. A kutatóaknába az ácsolaton lemászva egy jellegzetes formájú "cseppkőbuborék-sorozat" formájú képződmény kíséri utunkat. A kutatóakna legalján egy +7 méter magas oldalkürtőbe lehet felmászni, míg onnan lefelé tekintve megállapíthatjuk, hogy itt még sok törmelék várja a barlang kitartó kutatóit, melyből őz, szarvas, házi juh és ember csontleletei kerültek elő
Járatrendszerében zömmel szenilis cseppkőképződmények és változatos borsókő képződménnyel találhatók. -45 m-es alján nagy mennyiségű kőtörmelék gátolja az eredményes kutatást. Vigyázat a végponton elhelyezett ácsolat állaga folyamatosan romlik, azt zömmel 1990-94 között építették be. Omlásveszélyessé válhat!
A zsomboly bejárásához szükséges: 40 m kötél, 1 egyenes nittfül + 1 csavart nittfül, 2 karabiner.
 
Kép: Az Őz-zsomboly bejárati aknája.