Agancsos-réti-víznyelő
Feltöltődött
 
Szinonima: 404-es víznyelőbarlang Kopoaszgaly-oldali 404-es víznyelő
Helye, kataszteri száma: Aggteleki-karszt; Haragistya, 5440/9
Hossza: 15 m
Mélysége: -13 m
Bejárat tszfm: ? m
Kép: A víznyelő bejárata 1988-ban, bontásakor.

A Haragistya fennsíkján az Agancsos-réten nyílik, a 100 Ft-os barlang közelében (néhány 100 m-re).
-13 m mélységű inaktív víznyelő. Több alkalommal is kutatták, azonban az 1988-as MKBT kutató tábora bontotta ki a ma ismert mélységég.
Keskeny lejtős hasadék (átlag 1m széles, 1-8 m hosszúra elnyúlt), oldott szálköves járatokkal az alján agyag és kőtörmelékes kitöltéssel.

Feladat: - Bejáratának azonosítása és alapszintű feldolgozása. Esetleg újrafeltárása és bejáratának biztosítása a továbbkutatás miatt indokolt lenne, mivel valószínűleg a Haragistya alatti nagy barlangrendszerbe lehetne bejutni...


vissza