Gergés-lápai-víznyelőbarlang
 
Helye, kataszteri száma: Aggteleki-karszt; Jósvafő, 5440/21
Hossza:  24 m
Mélysége:  -23 m
Bejárat tszfm: 275 m

Jósvafőtől É-ra 1200 m-re; a Gerge-bérc és a Köves-bérc között lévő nagy uvala Ny-i oldalában nyílik. A Gerge-bérc (DK-i) oldalában lévő lovas karám DK-i sarkából jól látható a bejáratot körülfogó jellegzetes bokorcsoport.

-23 m mély, 24 m hosszú; legnagyobb horizontális kiterjedése: 12 m. Középső-triász világos szürke vastagpados wettersteini mészkőben alakult ki. Az 1977 nyarán bontották ki a tatabányai geológus technikum diákjai. 1981-ben újabb bontással tovább növelték a barlang hosszát (Berhidai T., Holl B., Turtegin E.). A bejáratot 1988 -ban vasbetonnal biztosították, kiépítették (MKBT központi kutatótábor).
A barlang bejárásához: egy 25 m-es kötélhágcsó, vagy kötél szükséges.

Időszakosan aktív víznyelő. -23 m mély képződménymentes keskeny hasadékjárat alkotja a barlang egészét, mely több helyen is kitágul, majd jelentősen összeszűkül (a hasadék: 1-10 m hosszú; 0,4-2,5 m széles; iránya: 130o-310o). Jelenlegi végpontját, --melyet a Papp Ferenc csoport több tábor alkalmával is bontott-- híg vizes agyag tölti ki, de kisebb repedésekből időszakosan erős légáramlás érezhető.

Nyomjelzés alapján hidrológiailag a Nagy-Tohonya-forrással áll kapcsolatban. (Kossuth-barlang rendszere). 1978. február 28-án délelőtt 9,30 és 10,00 óra között a Kutatóállomás részéről Izápy Gábor 33 l tömény fluoreszcein oldattal megfestette a Gergés-lápai-víznyelőbarlangban eltűnő vizet. A festék biztos feloldódása érdekében kannával utána öntöttek még 300 l vízmennyiséget. A befolyó víz hozama 90 l/perc volt. A festék március 1-én, hajnali 2 óra 15 perckor jelent meg a Nagy-Tohonya-forrásban, melynek hozama akkor 9420 l/perc volt. A beadott festékanyag 16 óra 15 perc alatt futott be 680 m légvonalbeli távolságot, vagyis látszólagos sebessége 42 m/óra volt. Ez a sebesség már közepes méretű barlangjáratoknak megfelelő érték.
 
Kép: A Gergés-lápai-víznyelőbarlang bozótos bejárata.


vissza