Macska-lyuk-víznyelő

Szinonima: Macska-lyuk
Helye, kataszteri száma: Aggteleki-karszt; Alsó-hegy, 5440/46
Hossza: 25 m
Mélysége: -18 m
Bejárat tszfm:  370 m


Szögligettől NYÉNY-ra 2150 m-re, a Ménes-völgyi tótól D-re található 370 m tszf. magasságban a Ménes-tetőtől 320 m-re NYDNY-ra. (Egy leírás a Hosszú-tetői-barlang helyeként adja meg, egy másik egy szini Macska-lyukat említ, míg a 10 000-es térkép a Ménes-völgy D-i oldalában jelöl egy ilyen nevű víznyelőt.)
Jelenleg 25 m hosszú; -18 m mély. Középső-triász wettersteini dolomitban alakult ki.

Fejlett inaktív vízmosás vezet hozzá. Kettős bejárata egy 10 m széles 20-25 m hosszan elnyúlt 5-8 m mély meredek falú víznyelőtölcsérben nyílik 3.5 m; ill. 1 m szélesen egy meredek (45o-os) avarral fedett lejtővel bevezetve a barlangba. Ezt a lejtést csaknem az egész barlangra jellemzően megtartja, szélessége fokozatosan csökken. Az aljzat kitöltését száraz porózus agyagos-, földes kőzettörmelékkel kevert anyag alkotja, melyben helyenként bevágódás és későbbi feltöltődések nyomai láthatóak. Az alsó szakasz felharapódzó kürtőjének falain idős karrosodott felszínel láthatóak, ennek tetejét omladék zárja el. Végpontját a plafon és az aljzat kitöltésének hegyesszögű találkozása alkotja.

A barlang feltehetően víznyelőkén működött. A hozzá szorosan kapcsolódó völgy és a barlang kialakulásának viszonya még tisztázandó kérdés (Melyik volt előbb ?; Lefejeződés viszonyai ?). Elképzelhető a tőle 750 m távolságra és 130 m szintkülönbségre lévő Fedor-forrás csoporthoz való hidrológiai kapcsolat is.
Jelenleg a feltöltődés veszélye fenyegeti a barlangot, bizonyítja ezt az is, hogy végponti zónájában három sziklaszeg jelzi a hajdani feltárók tevékenységének mélyrehatóbb nyomait (Bontás ? Akna ?). A hajdani szóbeli említések alapján 4-5 m széles, 100 m hosszú barlangról szólnak.
 
Kép: A Macska-lyuk bejárata 
Vissza