A Világ Öröksége

Azt, hogy mindezen értékek nem csak hazánk számára, de nemzetközi szinten is kiemelkedő jelentőségűek, immár a világ legrangosabb természetvédelmi elismerése tanúsítja: a Világörökség Bizottság 1995. december 6-i berlini ülésén hozott döntésével az Aggteleki- és a Szlovák Karszt barlangjait - a két ország közös pályázata alapján — a Világ Örökségének részévé nyilvánította.

Az UNESCO védnökségével 1972-ben létrehozott Világörökség Egyezmény — amelyhez eddig már 143 ország csatlakozott — a Föld legjelentősebb kulturális és természeti értékeinek: építményeinek, településeinek, jellegzetes tájainak, egyedülálló természeti képződményeinek és élőhelyeinek megőrzését szolgálja. S bár az 1995 decemberéig már 440 tételt tartalmazó lista számos barlangot is magába foglalt, ezek túlnyomó többsége vagy egy nagyobb terület részeként, vagy a bennük található kultúrtörténeti értékek (ősemberi leletek, falfestmények, vallási emlékek, stb.) alapján vált a Világörökség részévé. Maga a barlang, mint kiemelkedő értékű természeti képződmény, addig csak két esetben: az 560 km-es hosszával a világ leghosszabb barlangját képviselő Mammoth-barlang (USA, Kentucky), és a világ legnagyobb vízhozamú földalatti folyómedrét alkotó Skocjani-barlang (Szlovénia) esetében nyerte el a Világ Öröksége címet; a Carlsbad Caverns Nemzeti Park (USA, Új-Mexikó) pedig — ahol a névadó híresség mellett a világ legszebb barlangjának tartott Lechuguilla-barlang is található — az Aggteleki- és Szlovák-karszt barlangjaival egyidejűleg került fel a listára.

E különleges rangot adó cím elnyerésének azonban csak egyik feltétele a felvételre pályázó érték, értékegyüttes világviszonylatban is egyedülálló volta és kiemelkedő jelentősége. A másik alapvető feltétel annak érintetlensége és sértetlen fennmaradásának biztosíthatósága; s e feltétel mai világunkban a természeti értékek esetében egyre nehezebben teljesíthető. Nem véletlen, hogy a listára eddig felkerült értékek alig egynegyede természeti örökség, s Európában ez az arány még rosszabb: a több mint száz kultúrörökségre csupán tizenegy természeti örökség jut. Hazánkat a Világörökség Listán eddig szintén csak három kulturális érték: Budapest dunai panorámája , a néprajzi és népi építészeti értékeink gyöngyszeme Hollókő , valamint az 1000 éves Pannonhalmi apátság képviselte. Vissza