Bolha-hegyi-hasadékbarlang

Szinonima: -
Helye, kataszteri száma: Budai-hegység; 4720/?
Hossza: 23 m
Mélysége: -4,5 m
Bejárat tszfm: - m 


Biatorbágy határában, a községtől D-re emelkedő Bolha-hegyen található. Megközelíthető a Benta patak mentén, vagy az ún. Gesztenyés étterem után jobbra a hegy felé lekanyarodó útról. A hegy felszíne szinte teljesen egyenletesen ívelő, kopár. Északi oldalához közelebb, egy sekély és rövid völgy húzódik, melynek aljától D-re egy pici kőfejtő éktelenkedik. Ehhez a feltáráshoz közel, D-i irányban emelkedő hegyoldalban nyílik a barlang. Bejárata csak közvetlen közelében látható. A Zsámbéki-medence fedőkőzeteihez híven a területet itt is a miocén kori szarmata emelet mészköve borítja. A karsztos képződmények kialakulását csak igen szerényen támogató kőzetre a területen főleg a hasadékbarlangok a jellemzőek. A terület kutatása során azonban sikerült néhány olyan formaelemre is rábukkanni, amely a korrózió munkájára utal. 
A Bolha-hegyi barlang mind a tektonikus hasadék, mind a korrózió nyomait magán viseli. Kialakulásában főként a mozgások okozta törések játszottak túlnyomóan szerepet, azonban néhány helyen a főte közelében gyenge eróziós nyomok utalnak a felszínről beszivárgó, -a növényzet gyérségéből adódóan-enyhén agresszív víz munkájára. 
A járatok összhossza 23 méter. A bejárati hasadékakna 4,5 m mély. Alján egy közel vízszintes igen keskeny átbújó vezet a Denevér-kürtő aljához, a Titok-termbe. Innen nyílik az Oldott-ág, amely kb 4 m hosszú. Főtéje ívesen záródik. Végében kicsiny lyukon át bújhatunk be a Kaotikus omladék-termébe, amely egy omladékkal átszőtt termecske. Bejárásakor egy keskeny lefelé induló hasadék került elő, mely erős huzatjáról a Vihar-ág nevet kapta. Képződményei nincsennek. Kitöltése kőzetmorzsalék, és a felszakadásból-eltömődésből származó törmelék, omladék.


<< budai