Bolhási-Jávorkúti-víznyelőbarlang
Fokozottan védett
 
 
Szinonima: Bolhási-víznyelőbarlang, Jávorkúti-víznyelőbarlang
Helye, kataszteri száma: Bükk, Nagy-fennsík, 5372/4, 5
Hossza: 4950 m
Mélysége: -125 m
Bejárat tszfm: 650, 655 m

A Bükk-fennsíkon Jávorkúttól ÉK-re található mindkét barlang bejárata közvetlenül a műút D-i oldalában egymástól alig 400 m távolságra. Az egy hidrológiai rendszert alkotó két egymástól függetlenül feltárt barlang között 1997-ben sikerült összeköttetést találni, amely kapcsán a járatok hossza eléri a 4700 m-t és így ez a Bükk második leghosszabb barlangrendszere.

A Bükk nagy víznyelőinek feltárása az 1952 május 31-től, a miskolci barlangkutatókat egységbe tömörítő Magyar Hidrológiai Társaság, Zsombolykutató Munkabizottságának megalakulásával, Borbély Sándor irányítása mellett kezdődött meg.

Az első jelentősebb eredményt a 1953 tavaszán a Bolhási réten elnyelődő patakot követve érték el. Május 9-én sikerült kibontani a Bolhási-víznyelőbarlang bejáratát és lejutni a nyelő, négy szépen oldott lépcsőzetes aknáján keresztül a -70 m mélységben húzódó vízszintes patakos Fő-ágba. Ekkor 500 m hosszan vált ismerté a bejárati zóna nyelőrendszere. Az elfolyás irányában (É-i ág) agyagos szifon zárta el az utat, amiben 8 m-t leásva sem találták meg a folytatást. A szifon a kerülőjáratában 20 m-t tudtak hason csúszva előre haladni és ennek a kibontását is szintén megkezdték. A D-i "száraz" ágban a törmelékkel erősen feltöltött nagyméretű Mamut-temető terméig jutottak el, benne számos továbbjutással kecsegtető kürtőt észlelve.

Még ez év nyarán a közeli Jávorkúti-víznyelő omladéktömbök között lemélyített 5 m-es kutatóaknájával jutottak le (június 20-án) egy 20 m mélyen lévő csak kötélhágcsóval járható akna tejéig (Nagy-hasadék). Novemberben a 16 m mély, eddig még be nem járt III. akna után - drótkötélhágcsóval küzdve le - számos kisebb időszakos szifon (Rókafogó), - aminek vizét bányász sisak segítségével kimeregették - és hosszabb-rövidebb szűkület (Fejenállós, Homorítós) akadályozta a további utat. A nagy magasságokba felnyúló ősi nyelőt a Hold-teremet elérve már könnyebben járható szakaszok következtek, amit innentől kezdve számtalan cseppkőképződmény díszített. Hamarosan zúgásra, morajlásra lettek figyelmesek. Először azt hitték, hogy a felszínen elszakadt a gát, de néhány kanyarulat után meglelték az okát. A járat egy jóval nagyobb méretű folyosóba torkollott, aminek az aljában nagy hozamú kristálytiszta patak folyt. Ez "úgy zúgott, bömbölt, mintha legalábbis haragudna ránk, hogy háborgatni merészeljük fenséges földalatti folyásában" - írta a feltárók egyike (Kuchta Gyula). Ezzel egy csapásra sikerült bejárni az egész barlangot.

Mindkét víznyelőbarlang feltárása nagy sikernek számított mind a bükki és a hazai barlangkutatásban. Az 1954 őszén végzett víznyomjelzéses kísérletek igazolták, hogy a Jávokúti- és a Bolhási-víznyelők vizei a mélyben egyesülve a Garadna-forrásban látnak napvilágot és ezzel tovább növekedett a reális esélye a bükkben egy összefüggő nagy földalatti járathálózat megismerésére.

A kutatásban beállt hosszú szünet után 1967-ben a Bányász Barlangkutató Csoport az időközben beomlott Jávorkúti-víznyelő bejáratát és az eliszapolódott szűkületeket kibontotta, valamint patak duzzasztó gátját is újra építették. A Patakos-ág ÉK-i (elmenő) szifonját ekkor sikerült kibontani. Ezzel újabb 80 m-es szakaszt ismerhettek meg, ahol a végpontot egy csak a víz számára járható méretű, szűk hasadék jelentette. Az állandó víz alatt lévő négy szifon megismerését az tette lehetővé, hogy a patakot elvezették a szifonsor előtti "Túlfolyóba".

1974-től a Herman Ottó csoport kezdte meg a barlangrendszer kutatását és ezt egy nagy szabású nyári táborral - "Aqua-expedíció" néven, július 12-29 között - alapozta meg. A tábor komplex feladatot valósított meg, amiben a feltáró kutatás mellett szerepelt a terület karszthidrológiai megismerése és barlang térképezés is. Ekkor a Jávorkúti-víznyelőbarlangban a befolyó DNy-i szifonból termeltek ki és tettek szabaddá 4 m-t, mindezt palack nélkül, gumi védőruhában. A jó látási viszonyok között még további 8-10 m-t lehetett előre látni. Eközben a Bolhási D-i ágában egy 40 m magas kürtő kimászása után újabb szakaszokba jutottak, amit Lengyel-Magyar barátság-ágnak neveztek el, benne a Gyöngy-teremmel, ahol 3-4 kis tenyérnyi tóban, bükki viszonylatban ritka 30-40 db barlangi gyöngyöt is találtak.

A Bolhási Fő-ágának 30 m hosszú szifonkerülőjét fóliazsákos depózással 1977-es a nyári táboruk alatt bontották ki. A szifonsor mögött ismerték meg 40 m hosszú Lantos-ág oldaljáratát. A patakmederben tovább haladva néhány méter után ismét hordalékos eltömődés állta útjukat. Ezt novemberi táborukban 10 m hosszan kellett kibontani, ami után erős huzatot éreztek - újult erővel folytatták a munkát. Erőfeszítésüket nagy siker koronázat. 510 m-t tudtak előre haladni a később Mészáros-ág névre keresztelt inaktív, patakos fő járatban, ahol ismét hordalékos eltömődés állta útjukat. Ezt is átbontva a következő évben már 1000 m lett az újonnan megismert járatok hossza. Két vizes szifon mögött is légteres járatokat találtak, de ezekből csak rövidebb szakaszokat sikerült ekkor bejárni.

A Bolhási bejáratának lezárása 1979-re fejeződött be. A nyári tábor alatt az előző évben átúszott szifon leszivattyúzásával "szárazon" is bejárható lett a Jávorkúti-barlang irányába húzódó hordalékkal kitöltött kanyargós, helyenként kavicsszifonokkal tarkított 300 m hosszúra becsült oldaljárat (Jávor-ág), aminek végpontját is egy kavicsos szifon képezte.

1980-ban folytatták a már elkezdett barlangi és felszíni térkép készítését, azonban kutatásokat az időközben eltömődött szifonok átbontásai és a bejárat teljes szelvényű befagyása hátráltatta. A bejárati nyelőzónában új cseppkövekben gazdag 100 m-es összekötő járat vált ismerté a Medveitató és az Athén-romjai között. Ebben az évben járták be a Mészáros-ág legnagyobb, a felszínt 30 m-re megközelítő 150 m hosszú járatát: a Kürtős-ágat.

Az 1981-es évben további 500 m járatot ismertek meg elérve a ma is végpontot jelentő szifont, aminek az átúszásával is megpróbálkoztak, de a megismert járat "tovább folytatódik, a további előre haladást a tökéletes felszerelés hiányában későbbi időpontra tették".

A Jávorkúti-barlangban 17 évig nem történt feltárás. 1984 -ben a soha nem tapasztalt január-februári szárazság hatására a leapadt ÉK-i (elmenő) szifonokon keresztül ismét megnyílt a '67-ben megismert nagyrészt vízzel kitöltött járat, amit a Kárpáth József által vezetett térképész csapat vegyes érzelmekkel konstatált. Ebben pár héttel később az MLBE tagjainak a végpont előtti jobb oldalon némi járat tágítás után sikerült egy újabb 130 m-es folyosószakaszba jutniuk. A két szomszédos barlang járataival ekkorra már 130 m-re közelítette meg egymást.

1986-ra elkészült a Jávorkúti-víznyelőbarlang térképének atlaszformátumú kiadása, amiben az addig megismert komplex kutatástörténeti és morfológiai feldolgozás szerepel. Ezután nyolcvanas években már szinte semmi kézzel fogható eredmény nem született a két barlangban, bár számos kísérletet tettek a Bolhási végponti szifonjának megkerülésére.

1991 január 26-án a MÁFI tagjai vízfestést végeztek a távoli Bánkút térségében lévő Diabáz-barlangban. 19 nap múltán a víz a Garadna-forrásban jelent meg (3,9 km / 448 óra = 8,7 m/h). Ezzel beigazolódott, hogy a Bánkút - Jávorkút - Bolhás alatt húzódó kb. 4,5 km-es mészkősáv alatt jelentős, valószínűleg összefüggő barlangrendszer húzódik, aminek a várható hossza min. 15 km.

1992-ben a BEAC Barlangkutató Csoport megkezdte a Bolhási-víznyelőbarlang részletes térképének elkészítését. Ezt folyamatosan több-kevesebb szünettel végezték, amit a barlang szifonjainak időszakos vízzel való telítettsége nagyban hátráltatott. 1997-ig mintegy 3000 m-t mértek fel. A felmérés mellett számos be nem látható magaslatot, kürtőt vizsgáltak át, amelyek közül a jelentősebb a Lengyel-Magyar barátság-ágban egy 28 m magas kürtő kimászása volt, ami kb. 5 m-re közelíti meg a felszínt, valamint a Fő-ág belső részei felett húzódó cseppkövekben gazdag emeleti járat, a Szép-ág folytatásának feltárása (1997-ben) kb. 80 m hosszban.

Átütő sikert azonban a "Hermanos" kutatók 1997-es téli tábora hozta meg. Újra leszivattyúzták a Jávorkúti-barlang irányában húzódó 300 m hosszú oldaljárat szifonját. A '79-ben megismert végpont kavicsos szifonját átásták és további hasonlóan keskeny kavicsos szifonokkal tagolt járatba jutottak. Még ugyanaznap a BEAC-nak sikerült az oldaljáratot és a még szinte érintetlen új járatot is felmérnie. A térkép kiszerkesztésekor kiderült, hogy a végpont mögött közvetlenül a Jávorkúti-víznyelőbarlang 1984-ben megismert ÉK-i (elmenő) szifonokon túli járata található. Ezzel a biztos tudattal 1997 december 28-án a járat végpontját alkotó sóderszifon kibontásával megszületett a két barlang ember által is járható összeköttetése.

A Jávorkúti-víznyelőbarlangba befolyó víz útjának felderítése volt a következő feladat, azonban DNy-i (bejövő) szifon leszivattyúzására 1998 elején szervezett téli és később nyári tábor sem volt elegendő a szifonjárat teljes víztelenítésére. Az elért legnagyobb -6 m-es mélységet folyamatos járattágítások kísérték, amit nehezített az egyre mélyebbről történő kitöltés deponálása.

A fiatalokból álló Szabó József Barlangkutató Szakosztály lelkes tagjai '98 nov-dec. között a Hold-teremből (-64 m) kiindulva a hívogatóan égbenyúló kürtő kimászásával kb. 200 m új a felszínt -17 m-re megközelítő, többnyire függőleges (lépcsőzetes) inaktív, elagyagosodott ősi nyelő járatot tártak fel.

A barlangrendszer további feltárására a Garadna-forrás irányába és a Bánkút felé vezető (elfolyó és befolyó) végponti szifonoknál, valamint a felszínen köztük húzódó víznyelőkön keresztül nyílhat mód. Emellett a kisebb oldalágak, emeleti járatok és kürtő folytatásának felderítése is hozhat sok száz méter új szakaszt. 


A barlangrendszer befoglaló kőzete az K-Ny-i keskeny sávban húzódó, meredeken kibillent jól rétegzett triász (anizuszi) korú fehér mészkő, amit két oldalról vulkanitok és palák fognak közre. A Bolhási-víznyelőtől ÉNy-ra megszűnik a vízzáró vulkanit réteg és a Garadna-forrás irányában a mészkő, triász (anizuszi) szürke dolomittal érintkezik. Ez teszi lehetővé, hogy a mélyben szállított vizek iránya éles szögben elfordulva a Garadna-forrás felé vegyék útjukat, hogy ott lássanak újra napvilágot. A dolomit azonban csak a Bolhási-víznyelőbarlang Fő-ágának utolsó 250 m-es zónájában járatalkotó.

A barlangrendszer szerkezete igen összetett. Több bejáratú, kiterjedt lépcsőzetesen mélyülő nyelőzónával rendelkező víznyelőbarlangrendszer, ami emeletes járatok hidrológiailag hierarchikus rendszerével vezeti le állandóan aktív föld alatti vízfolyását, a Bánkút térségi nyelőktől a Garadna-forrásig.

Morfológiailag három nagy részre osztható.
1. A bejárat közeli nyelőrendszer, amelynek több inaktív ága is megközelíti a bejárat szintjét, de ezeknek a felszínen már a hajdani víznyelő tölcsérük se látszik. Itt a járatokat lépcsőzetesség jellemzi. Számos akna, kürtő, járat és oldaljárat hálózata kapcsolódik össze a barlang legnagyobb méretű termeivel (Nagy-hasadék, Hold-terem, Athén Romjai, Mamut-temető, Lengyel Magyar Barátság-ág). Omladékos zónák és cseppkövekben gazdag szakaszok egyaránt előfordulnak. A nyelőtől Jávorkútiban három (4,6,16 m), a Bolhásiban négy aktív vízmosta akna (6,11,13,11 m) vezet le az enyhén lejtős vízvezető járatba. Ez a nyelőzóna a Jávorkútiban (a Hold-teremig) 500 m, a Bolhásiban (a Fő-ágig) 650 méternyi kiterjedt járathálózatot jelent.

2. Horizontális járatok, amit magas, de keskeny, tektonikus vonalak mentén kialakult átlagosan 1-2 m széles eróziósan és korróziósan átdolgozott folyosók, és azok derékszögben törő kanyarulatai jellemeznek. Ezek további részekre tagolhatóak. A bejárat közeli nyelőrendszer vizeit levezető a saját fő-ága, ami a Jávorkútinál a Hold-teremtől a patakos Fő-ágig 230 m hosszú. A Bolhási esetében a Mamut-temető aljától az I-es szifonig 140 m hosszan tart, azonban az itt elnyelődő víz a bontott szifonkerülők mögötti járatokban nem bukkan újra elő. Ez az 700 m hosszú kanyargós, helyenként nyelőkkel tagolt járat az inaktív fő-ág (Mészáros-ág), ami valószínűleg párhuzamosan, de a búvópatak felett húzódik.

A Mészáros-ág legnagyobb oldalága: a 150 m-es Kürtős-ág, ami egy jellemzően vertikális önálló ősi nyelőrendszer. 45 m magasra lehet benne felmászni, ahol már 30 m-re közelíti meg a felette lévő töbör alját. Hasonló, de kisebb nyelők az egész horizontális rendszert és oldaljáratait végigkísérik.

A inaktív fő-ág (Mészáros-ág) a Jávor-ág becsatlakozásánál egy 5 m-es letöréssel éri el a 850 m hosszan megismert régi fő-ágat, ami mára már szárazra került és csak kivételes áradásokkor szállít vizet. Ide folyt be a Jávorkúti fő-ágának vize, de ez napjainkra a mélybefejeződött. Ez a víz a keskeny, többnyire kúszva járható, kavicsos kitöltésű szifonjáratokkal tagolt 500 m hosszú Jávor-ágon keresztül érkezett, ami ma az összeköttetést jelenti a két víznyelőbarlang között. Továbbhaladva a régi fő-ágban, a kezdetétől 250 m hosszan egy emeleti szint is kialakult, ahová több ponton is fel lehet mászni. Ezt a közel 10-12 m-el magasabban húzódó párhuzamos járatot változatos cseppkőképződményei miatt Szép-ágnak keresztelték el. A régi fő-ág belsőbb részein ez a felső szint még szakaszosan megtalálható, de a dolomitos zónában megszűnik, ahonnan a járatok mérete jelentősen leszűkül és az utolsó 200-250 m-t már keskeny hasadékok szűk kapcsolódásai jellemzik. Végpontját egy vízzel félig kitöltött lapos kuszoda jelenti (félszifon). Ezen '81-ben keresztüljutva, kutatói megállapítottá, hogy a járat tovább folytatódik, de hosszabb bejárásra nem vállalkoztak.

3. Az aktív patakos Fő-ág, ami csak a Jávorkútiban található meg. 100 m hosszan ismert 1-3 m széles, 5-12 m magas. Közepes vízhozama: 100-300 l/p. Forrását a -6-8 m mélységig megismert DNy-i szifon zárja le, amit a Bánkútig húzódó mészkősáv nyelőibe bejutó vizek táplálnak és azok közös fő-ágát jelenti. A víz elfolyását is egy szifonsor képezi. Az itt elfolyó patak a Bolhásiban nem jelenik meg, csak a Garadnában. Aminek az oka, hogy a Bolhási Fő-ága ennek csak egy inaktív emeleti járatát alkotja.


A járatok kitöltése és formakincse rendkívül változatos. A bejárat közeli nyelő rendszerben az aktív részeken hófehér vízmosta, csiszolt vagy karrosodott falfelületek váltakoznak kevés üledékes kitöltéssel. A horizontális zónában már jelentős üledék fogók alakultak ki, ami a szűkebb részekben eliszapolódáshoz vezetett (Bolhási: szifonjai; Jávorkúti: Rókafogó, Fejenállós) Ezek feltöltődése ma is tart. A járatokban kavicsos és finomabb szemcsés (homokos) kitöltések, helyenként kőtörmelék vagy ritkábban üledékmentes szálkőmedrek váltják egymást. A falakon szépen oldott hullámkagylók, karrosodott felületek, a szifonjáratokban simára csiszolt üstös formák gyakoriak. A cseppkőlefolyások, bekéregzések, valamint a függőcseppkövek szinte mindenhol megtalálhatóak. Ezek mellett az emeleti részeken ritkábban állócseppkövek és heliktitek is előfordulnak. Színvilágukban a fehér, a narancs és vöröses árnyalatok dominálnak. Az omlások alárendelt szerepet játszanak, csak az emeleti, ill. felső szintű régen szárazra került elöregedő nyelő járatokban figyelhetőek meg.

A bejárást a Bolhálsi-víznyelőbarlangnál a befolyó patak gátjának elzárásával érdemes kezdeni, ezzel 6-8 órára megszüntethető a bejáratba állandóan befolyó patakvíz. Mindkét barlang aknarendszerében létrák könnyítik a lejutást. Ereszkedő-mászó felszerelés csak a kürtők bejárásához szükséges, egyébkén a fő járatok alapfelszereléssel is megtekinthetőek. Az általában keskeny folyosókat helyenként rövid szűkületek szakítják meg. Az emeleti szinteket kitett mászásokkal lehet megközelíteni, ahol gyakran csak fokozott körül tekintéssel bejárható omladékos zónák is előfordulnak.
A Bolhási-víznyelőbarlang Fő-ágának hígsaras szifonkerülőinek (I-II. szifon) vízzel való feltöltődése gyakran akadályozza a bejárást. Hirtelen záporoknál ezek gyors víz alá kerülése is lehetséges, ami komoly balesetveszélyt hordoz. A bejárati patakok erőteljes szint növekedése szintén okozhat nem várt meglepetéseket, ezért kerülni kell a változékony időjárási körülmények alatti bejárást. A Jávor-ág elején és végén, ill. a két barlang közötti átjárást állandó vizű szifonok akadályozzák, amelyek csak szivattyúzással szüntethetőek meg.
A Bolhási bejárására csak több túrarészletben érdemes vállalkozni: a nyelőzóna bejárása kb. 4 óra, a régi fő-ág végpontjának elérése szintén kb. 4 órát vesz igénybe (+ vissza). A horizontális járatok oldalágai megtekintéséhez 3-4 óra szükséges (a főjáratok bejárása mellett).
A Jávorkútinál a bejárat - patakos Fő-ág túra időigénye 4 óra, de a Hold-terem feletti kötelekkel kiépített kürtőrendszer további 1,5-2 órát jelent.

Sajnos szepeleológiai jelentőségéhez mérten csak bizonyos szakaszokról és szórvány jelleggel állnak rendelkezésre tudományos feldolgozások (Jávorkúti-víznyelőbarlang atlasz), azonban az ezeknek előfeltételéül szolgáló minden járatot ábrázoló pontos térkép, még csak részben készült el, de már eddig is számos eredményt hozott.
Mindkét bejárat le vannak zárva, csak a Bükki Nemzeti Park engedélyével, illetve a barlangrendszert kutató csoportokkal lehet lemenni. Fokozott védelmét hidrológiai rendszerének kiterjedése, képződményeinek gazdagsága és a járatok formakincsei indokolják.

Irodalom:
Borbély Sándor (1955): Barlang és zsombolykutatás a Bükkben - Hidrológiai Közlöny 35. 6-10, p. 357-362, von. p. 360
Germán Erzsébet, Mészáros Károly, Szikszai Tibor: (1974-87): A Bolhási-, és a Jávorkúti-víznyelőbarlang - Jelentés a Herman Ottó csoport kutatásairól 1974-87.
Kárpáth József (1984): Jávorkúti-víznyelőbarlang - Magyarország barlang térképei 6., MKBT, Budapest 1986.
Kordos László (1984): Magyarország barlangjai; p. 155-158 - Gondolat kiadó
Kuchta Gyula (1958): A jávorkúti víznyelőbarlang felfedezése - Borsodi Szemle II. évf. 2. szám - Különlenyomat (100 példány)
Sásdi László (1992): Víznyomjelzés a Diabáz-barlangban - MÁFI Csoportjelentés
Szabó József (1981): Adatok a Garadna-forrás vízgyűjtő területének vizsgálatához - Karszt és Barlang 1981 I-II, p.9-12, Budapest

<<Mecsek Bükk