Hidrogeológiai viszonyok

A tatai hidrológiai viszonyok áttekintő térképe.
 
Az alább leírtak már csak múlt időben értendőek, hiszen Tata hírességei, az elképzelhetetlen bőségben feltörő szubtermális karsztvizek kristálytiszta forrásai a tatabányai bányaművelés vízszintsüllyesztő szivattyúzásai és a bányabeli óriási vízbetörések miatt az 1960-as -70-es években teljesen elapadtak. A korábban óriási karsztvíz-mennyiség illusztrálására egy adat: Horusitzky számításai szerint /1923/: 200. 000-250. 000 köbméter/nap! A múlt század végén még tanulmányterv is született, hogy Budapestet Tatáról látják el ivóvízzel.
A langyos vizűként nyilvántartott források és kutak száma kb. 40-re tehető, ezek hőfoka leggyakrabban 19 és 22 fok között mozgott, de feltehetően keveredés miatt volt jó néhány alacsonyabb hőmérsékletű is.
Mivel magyarázható, hogy e kicsi tatai alaphegységrög forrásjárataiból ilyen óriási hozammal áramolhatott fel a langyos víz?
A tatai mezozoós aljzat az előző fejezetben említett geológiai szerkezet révén szerves összeköttetésben van a Gerecse és a Vértes egy részének nagykiterjedésű vízgyűjtő területével, melynek felszíni kőzetei is túlnyomóan mezozoós, karsztosodásra hajlamos mészkövek, alárendelten dolomit.
Lehulló csapadék a permeábilis kőzetbe beszivárog de itt többi gerecsei hegylábi forrástól kissé eltérően -- talán a vastag hegylábi vízzáró üledékrétegek hatására is -- kénytelen a lépcsősen elhelyezkedő mélyebb mezozoós mészköveken is átszivárogni.
Ezek mélysége azonban már olyan, hogy érthetővé teszi a termális, illetve szubtermális hőfokú források megjelenését. Az óriási tektonikus vonal /a már említett tata-bicskei árok, amely egyben az Általér völgye is/ és az erre közel merőleges kereszttörések serege nyújt aztán lehetőséget a mélyben felmelegedett, és hidrosztatikai, illetve karszt-lencsenyomás alá került karsztvizeknek, hogy pontosan itt, a kiemelt tektonikai helyzetű, törésekkel szabdalt tatai rögökben fel tudjanak emelkedni és bővizű, langyos források alakjában a felszínre tudjanak jutni.
A tatai forrásrendszer nemcsak természettudományos aspektusból fontos, hanem nyilvánvalóan településföldrajzi szempontból is meghatározó volt. Erre utalnak a régészeti kutatások eredményei is, hiszen az ősidők óta lakott hely nyilván a forrásoknak, az általuk is, táplált tavaknak is köszönhette kedveltségét.
Illusztrációképpen most csak néhány híresebb, bővizű forrást ismertetünk /1923-as helyzet/:
 Nagy -forrás /Pokol-forrás az Angolkertben/: 20 fok; 47520 köbméter/nap.
 Kis-forrás /Angyal-forrás ugyanott/: 20. 5 fok; 3880 köbméter/nap.
 A Nagytóban fakadó három forrás: 19-20 fok; 17500 köbméter/nap.
 Fényes-források: 22 fok; 116640 köbméter/nap.
A források, mér említett sajnálatos, a vizek városára nézve katasztrofális elapadása igen szoros korrelációban van a tatabányai bányák vízkiemeléseivel, illetve a nagyobb vízbetörésekkel. Igen fejlett karsztvíz-kommunikációt indikál például az az esemény, amikor 1960-ban a tatabányai XV/b aknában hatalmas vízbetörés volt, s ez már néhány nap (!) múlva az Angolkertben (Néppark, Tata) feltörő Tükör-forrásnál 50 cm -es vízszintsüllyedést váltott ki! A bánya és a forrás közötti légvonalbeli távolság 11 km! 1961-ben ennél a forrásnál már 270 cm-es vízszintsüllyedést mértek.
A tatai források így fakadási szintmagasságuk sorrendjében mind kiapadtak, 1973-ra a legbővízübb Fényes - források is porszárazzak voltak már.
Ez a tendencia, amelyet a fúrt kutakban állandóan regisztrálnak, az utóbbi években megfordult. A tatabányai szénbányászat megszűnése miatt már mutatkozik némi karsztvízemelkedés /Sashegyi L. közlése 1992/. Ez reménnyel tölthet el bennünket a felől, hogy városunk talán -- néhány évtized múlva-- visszanyeri csillogó, tiszta vizeit.

Megalodus csoport honlapjáról