Döme-barlang
Fokozottan védett
 
 Helye, kataszteri száma: Keszthelyi-hegység,  Szabad-hegy, Balatonederics , 4440/5
A barlang hossza: 250 m
Mélysége: -103 m 
Bejárat tszf. magassága: 280 m
Kép: A Kígyós-akna.


A Keszthelyi-hegység keleti letörését alkotó Szabad-hegy (408 m) oldalában kb. 280 m tszf. magasságban nyílik, hegylábi lankás szőlőstől csupán 50 m szintkülönbséggel feljebb, mintegy 400 m-el északabbra a Sípos-torok szurdokvölgyétől.

1998 tavaszán a Styx Barlangkutató Csoport tagjai egy kis mélyedésre lettek figyelmesek a hegyoldalban, amit kibontva egyre mélyebbre jutottak egy oldott aknában. Több mint 90 m3 kitöltés eltávolításával ismerték meg a 60 m hosszú Kápolna, Erzsébet-, Húsvét-, Crinoideás-terem láncolatát. 2000 decemberének végén 15 m mélységben egy hasadék nyílt meg, amiből erős huzat tört fel. A szűkület kibontásával függőlegesen lefelé 15 m-t mászhattak egy kitöltésmentes oldott falu szűk aknában (Hermina-akna). Innen a hasadék kitágul és átlagosan 1,2x3 m-es keresztmetszettel 55-60 m mélyre szakad le (Nagy-akna). Az aknatalp oldalában keskeny lyuk vezet tovább a 15 m-es Kukucs-aknába, ami lefelé egyre szélesedik, mivel egy kereszthasadék kapcsolódik hozzá. Az akna jobb oldali kiszélesedésénél (kb. -80 m-en) csúszós, agyagos falú traverz vezet a zömében vízszintes 50-60 m hosszú Pannónia-ágba. A hasadékban tovább lefelé ereszkedve — a Fekete csontok 30 m-es meredeken lejtő kereszthasadékos oldaljárat válik el, majd a 18 m-es Kígyós-aknában lehet elérni a barlang legmélyebb pontját, amit üledékdugó zár le -103 m-en.

A járatok ún. felső triász (karni) edericsi mészkőben alakultak ki. Ezt bizonyítja a járatok falában több helyen is megfigyelhető kipreparálódott tengeri liliom (crinoidea) maradványa.

A barlang morfológiailag három részre tagolódik.
Az első szakasza: a felső 15 m, amit főleg oldott üstös formák, tágas üregrészek jellemeznek, de ezek nagyrészt bontással tárultak fel. A kibontott földes, kőtörmelékes kitöltésből emberi, állati csontok és eszköztöredékek (5-7 ezer éves cserépkanál) kerültek elő, amelyek a neolitikus (Lengyel-kultúrához) tartoznak. Különlegességnek számít, hogy az eredetileg levegős részekben sok helyen a felszínről benyúló gyökerek szőnyegszerű szövedéke és lecsüngő gyökérrojtok borítják a falakat. Az erősebb csepegéseknél pedig felfelé burjánzó gyökérfonadékokat ún. gyökérsztalagmiteket találtak, amelyeket kutyára emlékeztető formáik alapján Puli és Snauzer névre kereszteltek el. Ilyen molyhos tölgy gyökérformák mészkőbarlangban a világon eddig még nem voltak ismeretesek.

A második szakasz -15 m-től a végpontig húzódik, ami szinte teljesen függőleges . Lényegében egyetlen hasadék mentén alakult ki. Falai fehérek és az aktív csepegések miatt csipkésre oldottak, valamint karrosodott felületűek. Üledék kitöltés csak a hasadékok oldalában és talppontjain látható. Cseppkövek csak néhány helyen díszítik a falakat.

A harmadik szakasz a vízszintes Pannónia-ág , ami kb. -80-en húzódik. Falait barna agyag borítja, alatta finom homokszerű kitöltés található. Helyenként visszaoldott cseppkőlefolyások és a mennyezet jellegzetes oldásformái mutatják a víz többszöri elborítását és intenzív befolyását is. A hálózatos termecskék füzére nagymértékben elüt a függőleges szakaszok arculatától.


Cseppkő és ásványkiválások főleg a felső részben és a Pannónia-ágban találhatóak. A barlang alsó 60-70 m-ben Co2 feldúsulás tapasztalható, ami akár 4-6 %-os is lehet . Ez az egyébként 2-3 óra alatt bejárható barlang túraidejét jóval meghosszabbíthatja és igen veszélyessé is teszi. A barlang hőmérséklete 8,7-11,2 Co között ingadozik.
Fokozott védelem alá helyezését különlegességnek számító gyökérsztalagmit képződményei, régészeti leletei és felszín alatti kiterjedése indokolták. A barlangot csak gyakorlott barlangkutatók kötéltechnikai ismeretek birtokában, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park engedélyével látogathatják.
 
Kép: A -103 m-es végpont alja. 
Irodalom:
Styx Barlangkutató Csoport jelentései (1999-2000)
Vulkánszpelelológiai Kollektíva jelentése (1999)
MKBT Tájékoztató III-IV.