Szophoklész-barlang

Szinonima: Ezüst-hegyi 2. sz. barlang 
Helye, kataszteri száma: Pilis; Nagy-kevély; 4820/2 
Hossza: 30 m 
Mélysége: -12 m 
Bejárat tszfm: - m Az Ezüst-hegyi felhagyott homokkőfejtőben, a Papp Ferenc-barlang bejáratától K-ÉK-re 20 méterre nyílik egy 15 méteres sziklafal tövében.
Az 30 m hosszú, 12 m mély barlang bejárata 5 méter széles és 3 méter magas. Omladékos, zegzugos járatai viszonylag kényelmesen járhatók. A barlang kizárólag oligocén homokkőben helyezkedik el, a mészkövet sehol sem éri el. Alaposabb feltáró kutatásával esetleg a szomszédos Papp Ferenc-barlanghoz hasonló, a homokkő alatti mészkőben kialakult barlang felfedezésére nyílhatna lehetőség. A barlangra az összetöredezett, omlott homokkőfelületek a jellemzőek, képződményei nincsenek. Az üregrendszer lényegében két tágasabb, omladékos teremből áll, amelyet egy 4 méteres akna köt össze. Kisebb oldalágai néhány méter után bezárulnak. A teljesen száraz barlang a fent említett okok miatt, továbbkutatásra alkalmas.


vissza