Piaggia Bella barlangrendszer

(Franciaország - Olaszország határán, Marguareis)

 Vissza FranciaországhozVissza Olaszországhoz

>A Piaggia Bella barlangrendszer fő járatai

>A Piaggia Bella barlangrendszer egyes ágainak bejárási útmutatója

--------

A Piaggia Bella barlangrendszer egyes ágainak bejárási útmutatója

Abisso J. Noire

Abisso dell' Indiano

Mastrelle-bejárat

Információ

--------

Abisso J. Noire

A bejárat a ház völgyének baloldalában levő egyik töbörből nyílik, a háztól kb. 3-500 méterre, 2246 m tszf. magasságban. A sziklára jól láthatóan ki van írva a zsomboly neve. Lefelé egy határozott függőleges hasadékban a legkényelmesebb utat követjük (R3, majd R6 - az utóbbiban biztosítókötél tanácsos - cseppkövön kikötve). Az első köteles letörés 16 m-es, baloldalt Y kikötés (fix fül + a kötéllehúzáshoz használt 10 cm-es fémrúd). Az akna után egy omladékban kapaszkodunk föl egy 2-4 m-es beépített kötélen, majd jobbra egy nagy aknába látunk le. Balról az omladékon át az akna felső 15 m szintje megkerülhető, majd egy kőtömbön indítva a bevezetőszárat (5 m-es gyűrű) egy nittről ereszkedünk le (52 m-es kötélen) egy megosztással az eredeti leírás szerint 36-37 m-t. Utána kettős füles nittről ereszkedünk tovább (elhúzásnak mi is bevertünk egy harmadikat) egy esős aknában, ahol a kötél felfekvését 4 m-rel lejjebb egy újabb elhúzással védtük ki. (35 m kötél). Itt ér véget a köteles szakasz, amihez kb. 15 karabiner, 10 heveder és 3 saját nittfül kellett (a fülek az általunk telepített nittekhez). Egy omladékos folyosóba (Riviera du Nord) érünk le, amelyet lefelé követve hamarosan elérjük a Mellékfolyók termét, felfelé a Galadriel folyosórendszerébe jutunk, és ugyanezen a ponton csatlakozik be az Indiano bejárata is, amelyet alulról megtalálni szinte reménytelen, ha nem tudjuk, hol érkeztünk meg. (Feltéve persze, hogy mi a "hivatalos" úton jutottunk le az Indiano aknarendszeréből a főágba.) A teljes beszerelés időigénye 3 óra volt. A főágig eljutni a Mellékfolyók terméből (Sala Degli Affluenti) 3/4 óra, innen kijutni ismeretlen úton a Belladonna - Baby Besson - Sala Besson - Bianca terem útvonalon vissza a főágba 2 óra volt (ebből minimum egy óra eltévedés). A Bianca teremtől a kijáratig ismeretlen úton is 1/2 óra volt kijutni.

Abisso dell' Indiano

A bejárat a ház völgyének baloldalában levő egyik töbörből nyílik, a háztól kb. 400-500 méterre, 2223 m tszf. magasságban. A Valletta del Pensieri bal oldalán az A. J. Noir bejáratától DNY-ra 100-200 m-re. A falon jól látható az Indiano felirat. A bejáratban beakadt követ bevezetőszárnak használva kb. 5-6 m ereszkedés következik (10 m kötél) egy nittből (bal falon). Utána kellemetlenül szűk meander alján haladva érjük el a második ereszkedést, amelyhez nittet vertünk a jobb falba. Bal falon fűzőlyukat használhatunk bevezetőszárnak. 10 m-es kötélen 7 m ereszkedés után egy szűk becsúszás jön, majd egy akna kapujához érünk. Bal falon van nitt és fűzőlyuk bevezetőszárnak, egy 8 m-es ereszkedéshez. Ezután bal falon nitt, majd az ereszkedő nitt 3 m-rel lejjebb, a fallal szemben állva jobbra 1,5 m-re van (mi fúrtuk). 20 m ereszkedés következik egy tágas aknában, majd jobbra egy kőfülön egy újabb kikötésről még 5 m-t ereszkedünk. A hasadék jobb falán találtunk egy kötélhídnak elfogadható kikötést, majd vízszintesen előremászva a kanyaron túl balra egy nittfül és kőfül adja a kötélhíd másik végét. 6-8 m ereszkedés után 15-20 m igen szűk becsúszás következik egy meanderbe, ahol könnyen találunk kikötési pontot (pl. egy beakadt kövön) bevezetőszárnak. A 110-es akna beszállásánál jobbra fent nitt, majd közvetlen a beszállásban fűzőlyuk, 6-8 m ereszkedés után a fallal szemben állva balra 3 m-re kőfül, majd további 5 m-rel lejjebb tovább balra 3 m-re egy nitt (mi fúrtuk) segít a víz útjából a kötelet kivinni. Ezután kb. 80 m ereszkedés megosztás nélkül, szükség esetén 20 m után újabb kőfüllel húzzuk el a kötelet még inkább balra mintegy 3-4 m-rel. A nagyakna alján egy letörés tövében jobbra elég rossz helyen nittet találtunk, 6-8 m további ereszkedéshez. A bekezdés elejétől idáig egy 200 m-es kötelet használtunk, amelyet kb. 50 m-nél (a nagyakna előtt) elvágtunk (valószínűleg fölöslegesen). Innen lefelé szűk és hideglelősen tágas és omladékos lemászások váltogatják egymást, és hamarosan elértük az A. J. Noir becsatlakozási pontját a Riviera du Nord-hoz. A nittekben általában nincsenek fülek. Összesen kb. 20 heveder, 30 karabiner és 10 nittfül szükséges a beszereléshez. A túra eddig 4 óra beszereléssel együtt. A Mellékfolyók termén keresztül a főágban elmegyünk a Confluenza - Camelot - Paris Coted'Azur teremig, ez az útkeresgéléssel együtt 2 óra. Innen a PB kijáratig már ismert úton pihenővel együtt 2 óra 45 perc. (Belladonna - Baby-Besson - Sala Besson - Bianca-terem). 

Mastrelle-bejárat

A házból a völgy alján lefelé tartva kb. 1/2 óra után elérjük a parkoló felől futó igen mély völgyet. Ahelyett, hogy leereszkednénk a turistaúton, a jobbra levő Mastrelle hegy völgyre néző sziklafalának tövében keressük a huzatos bejáratot, amely a kőt völgy találkozásától néhány méterre van. A bejáratban fölfelé indulunk a köteleken, amelyeket egy francia csoport egészen a főágig állandóra beszerelt. A beszerelés stílusa franciásan igényes, de a nitteken a perec ill. 9-es csomók fülei hosszúak. Egy helyen kötéltoldás (csomón átszerelés) is előfordul. Lefelé az út könnyen megtalálható, a főágból felfelé viszont nehezebb a dolgunk. A kötelek nem érnek le a Canyon Torino járatig, hanem egy korommal "M" betűvel jelzett oldalág végén kezdődnek. A kijárat közelében a huzatirány adja a legjobb támpontot a szerteágazó kuszodák közt. A kijárattól a főágig beszerelt pályán fényképezéssel együtt 3 óra - az út megfelel az olasz leírásnak. A főágban előre a szifonig negyedórás út vezet. A vízesések is be vannak szerelve, így közös felszerelés szállítása nélkül átmenő túra tehető a Piaggia Bella kijáratig. A főág vízeséses szakasza az első omlásig 1 óra, onnan a Paris Coted' Azur - még mindig ismeretlen útvonalon - 2-3 óra, onnan a kijáratig - már ismert útvonalon 2,5 óra. A túra teljes időigénye részben ismert útvonalon ki- és beszerelés nélkül mindkét irányban két különböző csoportnak egyformán 10,5 óra volt pihenőkkel együtt. A teljes expedíciónak ez a túra volt a legszebb és legélvezetesebb túrája. Vigyázat! A Canyon Torino járatba két helyen is belóg egy-egy rossz állapotú kötél, ezek NEM a Mastrelle-hez vezetnek! Abisso Caracas A háztól K irányban levő domb tetején ill. házzal átellenes oldalán nyíló hasadék. A beszerelendő aknák korommal be vannak számozva, ehhez igazodunk a leíráskor. Bejárat után kb. 30 m gyalog lemászás, majd egy 8-10 m-es ereszkedés következik Y kikötéssel. Ezután két kisebb lemászás, ezek közül a másodiba egy db. kötélgyűrűvel tanácsos segíteni e kiszerelőcsapat közlekedését. (A lemászások és beszállások stílusa általában lefelé táguló szűk meander alacsonyan levő Y kikötésekkel.) 3. felirat: jobbra Y kikötés, 8-10 m ereszkedés 4. felirat: 2 nitt + kampó - harmas Y kikötés - 9 m ereszkedés 5. akna: 2 fűzőlyuk, 9 m kötél, vízszintesen át kell menni (5. felirat nincs) 6. felirat: nem találtunk ilyet (aknát sem) 7. felirat: nitt + kampó - 10 m-es kötél 8. akna: Kőhídról ereszkedünk 8-10 m-t (felirat nincs) 9. felirat: füles nitt + kampó - 12-13 m-es kötél Utána vízszintes járat, majd lefelé kitágul. Elérjük a Gaché felé menő járatot (felfelé tartó kötél), jobbra lefelé a 10. felirat: Kampó bevezetőszárnak, majd vastag, görbe kampóról 20 m ereszkedés - 27 m-es kötél. 11. felirat: Füles nitt + kampó 10 m ereszkedés 13 m kötél - utána kényelmetlen, hosszú lemászás "gyalog" 12. felirat: Felső szakasza kényelmetlen lemászás kötélbiztosítással, (6 m), majd természetes kikötés bevezetőszárnak balra, utána újabb TK hosszú hevederrel, majd 7-8 m ereszkedés - 20 m-es kötél. 13. felirat: Kampóról 10 m ereszkedés szűk meanderben. Utána tágan fel, majd 5-6 m lemászás meanderben. 14. felirat: Nitt + TK 5-6 m ereszkedés, jobbra előre újabb nittből (mi vertük) 6 m ereszkedés 15. felirat: balra kampó, újabb 6 m ereszkedés. 16. felirat: Balra füles, lejjebb fületlen nitt - mindkettő rossz helyen. Ha fönt túlmászunk a kanyaron, két jó természetes kikötési pontot találunk. 13 m ereszkedés után két általunk betett nittből újabb 30 m ereszkedés. 17. felirat: Hosszú lemászás után kényelmetlenül szűk beszállásban alacsonyan levő Y kikötés - 15 m ereszkedés, majd 18. felirat: természetes kikötésből 25-30 m ereszkedés 19. felirat: 115-ös akna. Fix nitt + TK-ből 16 m ereszkedés, utána egy nagy Y kikötésből (TK) 40-45 m ereszkedés után párkány, jobbra nitt (mi vertük) a kapu mellett 1 m-re (fallal szembemállva balra, a párkányon állva derékmagasságban). Innen 50 m ereszkedés, egy felfekvő szakasz után 10 m-rel elhúzásnak nittet vertünk a fallal szembeállva 4-5 m-re jobbra egy kőél közelében. Ezután egy meanderben előre 30 m után kampó + füles nitt - 15 m ereszkedés egy bővizű szálköves patakmederbe. Medencékkel tarkított szép járatokon 1 óra lefelé a Confluenzáig. A teljes beszerelő túra időtartama a Confluenzáig 9 óra (!) 5 új nitt telepítésével együtt. A beszerelés során sokat kell improvizálni, így tartalék kötelekre is szükség lehet. Közvetlenül a Confluenza előtt egy 4-5 m-es lapos szakasz szifonszerűen lezárhat egy nagyobb esőzés esetén. Egy közepes felszíni esőzés után 2-3 órával a barlangból kifolyó patakban 1-2 órás árhullám futott végig, ebből ítélve a barlangi árvizek valószínűleg rövid ideig tartanak, és mivel a barlangnak általában hatalmas keresztmetszete van, többnyire veszélytelenek. Az olaszok szerint a barlangban nincs árvízveszély. Az említett szifon a Camelot felé megkerülhető. A Confluenzától a kijáratig már ismert úton pihenővel együtt is 2 óra volt a túra. A Caracas lejárat, hasonlóan a J. Noir lejárathoz elsősorban kötéllehúzásos technikához van kiépítve, ellentétben az Indiano és a Mastrelle lejáratokkal, amelyekben inkább a hagyományos francia technikát szokták használni.

BEAC l994 (Irodalom )

visszaVissza