<Bársza-jégbarlang W  Gheţarul de la Barsa 2750 m, -112 m Mátyás Vilmos: 104. oldal Térkép: 105. oldal
Megközelítés: A Glavoj-rétről (Glăvoi - La Grajduri erdészház) D-re indulva követjük a sárga kör jelzést, ami először a piros sáv jelzéshez csatlakozik, majd jobbkézre a sárga sáv jelzést követjük. Először elhaladunk a Fekete-barlang elött, majd az út balra kanyarodik és hamarosan megérkezünk a bejárathoz.
Rövidebben megközelíthetjük, ha a Glavoi rétről észak felé indulunk az úton, majd egy "vas torony" előtt (jobb oldalon a kerítések után) balra fel a hegyoldalra menő földúton és a sárga sáv jelzésen. A jelzés később egy lefelé tartó ösvényre tér, és egy földútra csatlakozik. A földúton jobbra a sárga kör jelzésen haladva néhány 10 m után elérünk a barlanghoz. (Összesen kb. 3/4 óra.)

Általános leírás: A barlangot Czárán fedezte fel az 1900 körül.
A bejárati jéglejtőn túljutva balról a keleti ág csatlakozik be, ahol szintén van jég. Az alsó járat bejárását 4 kisebb vízesés színesíti.

A barlang térképe YY
 
Túraleírás:  
A barlang egy hosszú, de nem túl meredek jéglejtővel kezdődik. Esetleg itt is berakhatunk kötelet kapaszkodásra, de ez nem feltétlenül szükséges. A jéglejtő után balra tartva egy tágas járat következik. Ha ennek a végén balra lefelé megyünk, akkor a szifonhoz jutunk, de ha e fölött (a szifonhoz vezető járattól kissé jobbra) felfelé tartunk, akkor pedig a barlang belsőbb szakaszaiba jutunk. Az első meander vége előtt érünk az első aknához. 

1. akna Az aknához lemászva egy TK-t és 2 dübelt (1 en, 1 csn) találunk a jobb falon. Kötél szükséglet kb. 10 m, ereszkedés kb. 4 m. A kötelet igénylő rész kikerülhető, ha a meander tetején tovább mászunk és utána vissza ferdén lefelé egy hasadékban. Az akna után egy másik járatba csatlakozunk be (a becsatlakozást érdemes alaposan szemügyre venni a kijutás érdekében. Visszafelé a másik út szimpatikusabbnak tűnhet, csak éppen az nem a kijárathoz vezet), itt már találkozunk a vízzel is és a járat meanderező jellege is megmarad. 

2. akna Ez az első vízesés. A bevezető szár a bal oldalon levő fix nittből indítható, majd kb. 2 m-re és 1 m-rel magasabban 2 dübelt (2 csn) találunk a bal falon. Lent, egy kis tó másik oldalán van a következő akna, a II. vízesés.

Vízesés
 
3. akna A kötél a baloldali TK-ról indítható. Az előző aknával egybe érdemes szerelni, mert a TK egy csúszós, szappanos dombon van. Kötél szükséglet a két aknához együtt kb. 30 m (ebből kb. 15 m-t a 2. akna igényel). (A kötél használata kiváltható, ha hajlandóak vagyunk a vízesésben mászni - vízhatlan overál ajánlott.) Ezután egy hasadékban kell felmászni, majd továbbmenve érünk a következő aknához.. 

4. akna Ez a III. vízesés. Egy párkányról indulhatunk, bal falon dübel (csn), majd az akna felett ismét 2 (1 csn, 1 en). Elhúzás berakható, mert a nitt alatt nem sokkal felfekszik a kötél. Kötél szükséglet kb. 16 m. 
A IV. vízesés felé tartva egyszer még négykézlábra kell ereszkedni. A vízeséshez nem kell kötél, felette tovább mászhatunk.

 
jégoszlopFelszerelés: 
MegnevezésKötélKikötéskarabinerMegjegyzés
Jéglejtőkb. 30m  nem feltétlenül szükséges
1. akna10m1 TK 
1 en, 
1 csn
3kis mászással kikerülhető
I. & II: vízesés30m2 csn 
1 TK
4 (2-3. akna)
III. vízesés16m2 csn, 
1 en 
elh.
4 (4. akna)
Összesen10m,16m, 30m2 TK, 
5 csn, 
2 en, 
1 elh.
11 
 
vissza