Nagy és Kis Kojba     Coiba Mare - Coiba Mica hossza: Mátyás Vilmos: .oldal. térkép: 
Megközelítés:

Általános leírás: A völgy vize látványos vízesés alakjában először a Kis Kojbába ömlik, melynek bejáratát gyakran összesodródott faágak torlaszolják el. A vízesés után hamarosan szifon következik, melyen túl a víz hamarosan egyesül a völgyben lejjebb, a Nagy Kojbában elnyelődött patakkal. Az immár újra egyesült patak nemsokára szifontóhoz ér, s innen követhetetlen járaton keresztül folytatja útját a 2 km-rel lejjebb lévő Tőz forrásig.
figyelem! A túraleírás kis vízálláskor jellemző állapotot mutatja be. Az aktív ág jellege esős időszakban jelentősen különbözhet!

Felszerelés: A barlang kötél nélkül is járható, de a kerülő lejtőjéhez és a vízeséshez célszerű kapaszkodó kötelet betenni, főleg, hogy téli időszakban az első lejtő gyakran eljegesedett (15-15 m). Amennyiben kíváncsiak vagyunk a montmilches lejtőre is, ide is célszerű egy kapaszkodó kötelet betenni (kb. 30-40 m), habár a kötél rögzítése igencsak nehézkes. A tűzoltózást jelentősen megkönnyíti a poignée használata.   térkép 
 
A réteglap mentén kialakult bejárat a Nagy-terembe torkollik. Ezt a termet körbelelő folyosók több ablakon keresztül csatlakoznak vissza a terembe. A vízfolyás irányát követve először a Jeannel terembe érkezünk, ahol jobb kéz felé egy meredek és igen csúszós montmilches széles csúszdán mintegy 70 m-t kapaszkodhatunk fel. A felső kisebb teremben agyagdombon nőtt montmilches cseppköveket találhatunk. Vigyázzunk a lefelé jövetelkor, mert a mintegy 45° szappanos lejtőn szinte semmi kapaszkodó nincs, és a csúszda alján nem szivacs vár. E kis kitérő után folytassuk utunkat az aktív rész felderítésével. A bejárat felöli vízfolyás útja a felhalmozódott farönkök miatt nem követhető, ezért mi kissé előbbre és magasabban egy kis ablakon bújunk át. A túloldalon 10 m-es mászható meredek lejtőn való lejutáshoz jól jöhet egy kapaszkodó kötél.Nagy Kojba bejárata
 
Innen kezdve a patak kacskaringós útját követjük néhol bokáig érő vízben. A falakról néhol cseppkövek csüngnek alá a patak által vájt korrodeált falakról. Hamarosan egy kiszélesedő terembe érkezünk, ahol jobb oldalról a Kis Kojba (Coiba Mica *) vize csatlakozik eddigi vízfolyásunkhoz. Kis vízállás esetén csizmaszárig érő vízben folytathatjuk utunkat egészen a vízesésig, mely egy kőteraszról bukik alá mintegy 6 méteres mélységbe. Ennek a sziklának peremében, elég idétlen helyen sziklaszögeket találhatunk, s így vízesésen keresztül ereszkedhetünk le az alant elterülő tó legmélyebb részébe. Ennél célszerűbb inkább a szikla valamelyik oldalán leereszkedni, hiszen ezek mászhatóak is, habár ide is célszerű kapaszkodó kötelet betenni. Visszafelé esetleg jó hasznát vehetjük egy Poignée-nak. Itt sajnos a mélyebb vízbemerülést (combig érő) nemigen kerülhetjük el, ha csak valaki végre nem épít ide kötélhidat. A fürdő után már senkit nem kell ösztökélni a gyorsabb haladásra, így hamarosan a barlang végét jelentő tóhoz érkezünk, melyen hatalmas besodort farönkök úsznak. Visszafele utunkon hasonló farönköket figyelhetünk meg magasan a fejünk fölött - ha eddig még nem vettük volna észre - melyek jól mutatják a nagyvizes időszak vízszintjeit!
*Coiba Mica vize visszafelé nem sokáig követhető, mivel utunkat hamarosan szifon állja.

vissza