Beszámoló a B.A.Z. Megyei Természetjáró Szövetség 1998-as évéről

(Elhangzott a B.A.Z. Megyei Természetjáró Szövetség közgyűlésén)

Az elmúlt esztendő több nagy eseményt, jelentős változásokat hozott szervezetünk életében. Tevékenységünk folyamatos, gazdálkodásunk kiegyensúlyozott volt.

Az utóbbi évek tendenciája, hogy tagszervezeteinknél csökken a több napos túrák száma - tavaly sem változott meg. Habár örvendetes tény, hogy szinte minden egyesület tervez 2-3 nagy túrát, akár országhatáron túlra is. A közlekedés árai tavaly is jelentős mértékben emelkedtek. Viszont tagszervezeteink meglehetősen ritkán veszik igénybe a MÁV 50%-os utazási kedvezményét. 1998-ban mindössze egy tömbnyi utalvány lett felhasználva! Nyomtatvány a szövetségben ügyeleti időben kapható.

Az elmúlt évben a szövetség létszámadatai a következők voltak: ifjúsági 604 fő, aktív 439 fő, nyugdíjas 362 fő. A teljes létszám 1405 fő, mely 172 fővel kevesebb, mint 1997-ben volt. Tagszervezeteink száma 31, ebből 20 felnőtt, 11 ifjúsági. Felnőtt szakosztályaink közül a vasutasok között volt osztódás, ami újabb tagokat jelentett. Sajnos csökkent az ifjúsági szervezeteink száma. Az iskolákban még a lelkes tanárok is alig kapnak segítséget, biztatást e tevékenységhez.

A szövetség kapcsolatrendszere megfelelő. Továbbra is korrekt és partneri a kapcsolat H-B és Sz.-Sz.-B. megyékkel, valamint az MTSz vezetésével és munkatársaival. A tavalyi Kelet-Magyar értekezlet több megyével hozott minket közelebb, s alakul ki közöttünk egymást segítő kapcsolat.

Sikerült személyes, korrekt együttműködést kialakítani a megye új politikai vezetésével; s az új elnökkel Dr. Ódor Ferenc úrral is. Körvonalazódnak az együttműködés lehetőségei - több év után - Miskolc városával is. A most létrejött "Szeleta Kultúráért" Közalapítvány Kuratóriumába a szövetség elnökét is felkérték. Ugyancsak korrekt a kapcsolatunk az ÉSZAKERDŐ Rt vezetésével, s a BNP igazgatójával, Duska József úrral.

Rendszeres a híráramlás az írott és az elektronikus sajtóval. Rendszeresen jelennek meg a hétvégi túraprogramok; a tevékenységünk gyakran szerepel riportokban, hírekben. A megye 30 sportága közül biztosan az első 10-ben szerepelünk sajtóbeli szereplésünk alapján.

A megye több régiójával, kistájával, önkormányzatával sikerült együttműködést kialakítanunk.

Nemzetközi kapcsolatainkban nem sikerült továbblépnünk. Élő együttműködés csak a Czárán Gyula Alapítvánnyal létezik. Szeretnénk továbblépni. Szlovákia, Lengyelország felé.

Az 1998-as közgyűlés határozata alapján az elnökség elkészítette és határidőre beadta a megyei cégbírósághoz kérelmét a közhasznú szervezetté nyilvántartáshoz, mely június folyamán meg is történt. A közhasznúság nemcsak lehetőség, de több munkával is jár. Pontosabb, naprakész adminisztrációt, átlátható, nyomonkövethető működést követel.

1998-ban a törvényességi felügyeletet gyakorló B.-A.-Z. M. Ügyészség tartott teljes körű vizsgálatot szövetségünknél. Az ügyésznő mindent teljesen rendben talált, sőt dicséretben részesítette a korrekt, - az alapszabály és a hatályos törvények alapján - minden feltételnek megfelelő tevékenységéért a szövetséget! Itt szeretném megköszönni a fegyelmezett munkát Vilmányi Miklósnénak, Lugosi Juditnak és mindazoknak, akik áldozatos munkájukkal hozzájárultak e pozitív eredményhez.

Kapcsolatunk a megyei sportintézettel normalizálódott. Jóval kevesebb a negatív hang irányunkban. Külön köszönet illeti Hatvani Évát a sok segítségért, amit szövetségünkért tett az elmúlt évben is.

Nézzük az elmúlt évet szakágak szerint

Gyalogos szakág:

Jellegénél fogva a legnagyobb tömegeket megmozgató túrázási forma. Az érdeklődők mind szakosztályi, mint szövetségi szinten nem szűkölködtek a rendezvényekben.

A hagyományos évnyitó túránkon a Turista Pantheonba száznál több sporttárs jött el. Egyre többen ismerik fel, hogy ez egy jó lehetőség a kötetlen beszélgetésre, egy baráti évkezdésre. Köszönet a Helyiipari Természetbarát Egyesületnek a baráti fogadtatásért.

Az 1848-as forradalom 150. évfordulóját méltón ünnepeltük meg a Népek Tavasza teljesítménytúra megrendezésével. A kellemes, igazi tavaszi időben 641 fő vágott neki a 15 vagy 30 km-es távnak. Külön említést érdemel a miskolci Arany János Általános Iskola, ahonnan 197 fő tanuló, szülő jött el, hogy a Jókai emlékoszlopnál tisztelegjen a 48-as ifjaknak.

A megye többi teljesítménytúráján változó a létszám; ez függ az időjárástól, a helyszíntől és attól, hogy az országban hol, és hány teljesítménytúrát rendeznek.

Néhány adat: Barcika 45:58 fő; Cserehát 50:59 fő; Denevér 98:176 fő; Bükk 50:165 fő.

Sajnos több rendezvényről nem áll rendelkezésünkre adat.

Hiányoljuk, hogy a szomszéd megyékből viszonylag kevés az induló nemcsak a teljesítménytúrákon, de a tájékozódási versenyeken is. 1998.évi teljesítménye alapján 15 fő érdemelte ki a B.-A.-Z. megye teljesítménytúrázója címet.

Megyénkben több jelvényszerző túramozgalom létezik. Legnépszerűbb a Bükk 900-as csúcsai, melyet tavaly 155 fő teljesített ( a meghirdetett teljesítménytúra nélkül!). Hamarosan kiadja a TSC az 1500.-ik kitűzőt is. A Rákóczi túrát 82 fő, a Borsod szép útjain 3, a Kossuth túrát szintén 3, a megye kerékpáros útját 2 fő teljesítette. Több, a szakosztályok által fenntartott túramozgalomról sajnos idén sincs adatunk ( Cserehát turistája, Kohász út stb.).

Sajnos tavaly elmaradt a szövetség központi nyári tábora. A luxemburgi út későn lett meghirdetve. Idei tervünk a Balaton, összekötve a teljes napfogyatkozással.

Minősítés

Sajnos a szakosztályi túrák mennyiségét figyelembe véve nagyon kevés a megszerzett minősítés a megyében. Kérem a jelen lévő vezetőket, hogy jobban figyeljenek e lehetőségre, hisz nem nagy adminisztráció kell hozzá.

1998-ban kiadtunk 20 db bronz, 9 db ezüst és 9 db arany minősítést. Az MTSz felterjesztésünkre kiadott 2 db kiváló Természetjáró minősítést: kapták:

3 db érdemes természetjáró minősítést: kapták:

Tagjaink közül többen teljesítették az OKT-t, valamint Imregh István a kerékpáros nagykört.

Versenyek

Új lehetőség volt 1998-ban az először kiírt tájékozódási bajnokság, mely sok esetben éles küzdelmet hozott. Megyénkből több csapat is elindult és több szép eredményt könyvelhettek el. Az A kategóriában a 35 nevezett csapat között abszolút eredménnyel, 0 hibaponttal lett országos bajnok a KTE ifjú Bakancsosok csapata. Az A 50-es kategóriában mindössze 1 ponttal elmaradva lett 4. Az MVSC Vadvirág csapata.

Volt egy nem hivatalos értékelés is, ahol a közösségek versenyében a nappali kategóriában első az MVSC, az éjszakai kategóriában 4. a KTE. Az egyéni teljesítményeket értékelve a nappali kategóriában 2. Zárdai István KTE, az éjszakai kategóriában 1. helyezett Zárdai István, 4. helyezett Csarnai Béláné MVSC. Reméljük, idén sem érünk el rosszabb eredményeket. Megyénkben tavaly 4 verseny volt. Az Azimut kupán 3 kategóriában 43 csapat, az Encián kupán (megyei bajnokság is!) szintén 43 csapat, míg az éjszakai versenyen (BC-ISOBAU-FÜLESBAGOLY) 38 csapat indult.

Egyéb túrák

Tavaly 2 autóbuszos túrát szerveztünk, melyek nagyon jól sikerültek. Kár, hogy a nagy érdeklődés ellenére a buszok nem teltek meg. Tavasszal Észak-Dunántúlt, ősszel Dél-Dunántúlt jártuk végig.

Üde színfolt volt a Mikulás túra. Sajnos az előző nap leesett nagy hó sok szülőt - ezzel gyereket is - elriasztott. Pedig az érintetlen fehér lepellel takart természet gyönyörű látvány volt.

Vizitúrázás

A megye viziéletében tevékenykedő sporttársak egyre kevésbé tudnak már dolgozni. Kiss Jenő bejelentette visszavonulását, Gyetvay István pedig egyre többet betegeskedik. Szükség van e területen a vezetés megújítására. Az utóbbi években szinte ellepik a folyókat a túrázó hadak. Egyre kevésbé veszik figyelembe a víz, a természet, a környezet érdekeit. Egyre több a vízibaleset. Szükség lenne egy olyan agilis szervezőre, aki a szövetség vízitúravezetőivel együtt szervezné folyóinkon a túrákat. Erre alkalmas lenne Márton Ferenc és Kocsis Judit Tiszaörvényből, de a távolság miatt nehézkes az együttműködés. Reméljük, hogy mint túravezető képző bázis sikeres lesz. Az általuk létrehozott kis egyesület megyénk igazolt tagszervezete.

Az eseménynaptárban szereplő túrák - hála Dr. Egri Kiss Tibornak - hiány nélkül megvalósultak, néhol több száz fős létszámmal.

Kerékpár

Az utóbbi években - különösen a hegyekben - reneszánszát éli a kerékpározás. E szakágban alig tudunk előrelépni. Öröm számunkra, hogy Kazincbarcikán a KTE szakosztályként létrejött egy fiatalokból álló birngáscsapat. Több tagszervezetünk szervez rendszeresen kerékpártúrákat: Irinyi DSK, Bánréve, MVSC, KTE, stb. A tavaly végzett túravezetők is rendszeresen kerekeznek kis csapataikkal. A BNP - felismerve az egyre népszerűbb MTB-s igényt - kerékpáros Bükk térkép kiadását tervezi a nyári szezonra.

Ifjúsági természetjárás

A megye természetjáró mozgalmának jelentős tényezői lehetnének az iskolákban működő természetjáró csoportok. A DST adatai szerint 60 fölött van a csoportok száma, melyből 11 a szövetség tagja. Sajnos az iskolák vezetése nem kezeli kellő komolysággal a természetjárást. A megyei DST-vel jó az együttműködés. Segítenek az információk, kiírások eljuttatásában, részt vesznek egyes nagyobb rendezvények szervezésében.

Az 1998-as év első fele bővelkedett ifjúsági rendezvényekben, melyeknek látogatottsága a korábbi évek szintjén mozgott. Megrendeztük a nappali és az éjszakai tájékozódási csapatversenyt, az éjszakai túrát. A gyerekek a madarak-fák napi vetélkedőjükön nagyon jól szórakoztak és ügyesen versenyeztek. A TDMT a szokásos kb. 100 fős létszámmal, a már megszokott iskolák részvételével (Avasi, Szentpáli, Szemere, Barcikai iskolák stb.) Bogácson került megrendezésre. A jó feltételek és a helyiek jó hozzáállása alapján idén is Bogács lesz a helyszín. Az országos versenyre továbbjutott iskolák közül csak a Szentpáli vett részt annak ellenére, hogy jelentős anyagi támogatás volt számukra.

Az év második felében kisebb-nagyobb elmaradások voltak melyek végül is korrigálva lettek.

Idén több újdonsággal szeretnénk előrukkolni. Új típusú versenyek, vetélkedők a Bükkről, újság, stb.

Természetvédelem

A várt változások csak lassan következnek be. Az elmúlt évben nem indult el a törvény adta keretek között a természetvédelem. Az illetékes hatóságok, a nemzeti parkok nem végezték el a rájuk kirótt feladatokat. E negatív események dacára működik a szolgálat. Tavaly 7 tagszervezet összesen 72 nap szolgálatot adott, 215 fő részvételével. Észrevételt 29 esetben tettek. Ki kell emelni a DTSK tevékenységét akik 51 napot 156 fő részvételével teljesítettek. Reméljük, idén megtörténik az átalakulás, az illetékes nemzeti park elvégzi a rá kiszabott feladatot. Ha sokáig vajúdik a kérdés, lassan elfogynak az emberek. Újból megszervezni pedig nagyon nehéz egy ilyen tevékenységet. Ha elindul a rendszer, szeretnénk elérni, hogy a túravezetők túráik során természetvédelmi feladatokat is ellátnának.

Oktatás

"Tisztelet azoknak az embereknek, akik a civilizáció csábításai ellenére az őselemhez, a természethez fordulnak..." olvasható az egyik gyalogos találkozó meghívójában. Kiegészítve a gondolatsort, még inkább tisztelet azoknak, akik ezt a természet megismerése, a turizmussal összefüggő ismereteket bővítésre fordítják. A megye oktatási tevékenységének ez az egyik mozgatórugója. Biztosítani és megalapozni a célzatos, értő turizmust. Ennek jegyében oktatási munkánkat 1998-ban is a sokrétűség jellemezte.

A rendszeresen megrendezésre kerülő túravezetőképző tanfolyam gyalogos szakágában 28 fő vizsgázott sikeresen és lett tagja a bronzjelvényes túravezetői gárdának.

Évek óta meglévő hiányt pótoltunk, amikor kerékpáros szakágban is meghirdettük a túravezetői tanfolyamot. Az előzetes érdeklődéssel szemben végül csak 12 túravezetővel bővült a szakág, akik a nehéz időjárási körülmények mellett is teljesítették a vizsgakövetelményeket.

Az év során a víz szerelmesei számára is volt lehetőség túravezetői minősítés megszerzésére. A bronzjelvényes minősítő tanfolyam lebonyolítására a tiszaörvényi tagegyesületünk vízi-telepén került sor, ahol megyénkből egy fő tett sikeres vizsgát.

A túravezetőképzés mellett továbbra is rendszeresen foglalkozunk a fiatalok természetjáró ismereteinek bővítésével. 1998 őszén újból megrendezésre került Kazincbarcikán a már hagyományosnak mondható térképolvasói tanfolyam, amely évek óta nagy népszerűségnek örvend. A városi Sportfelügyelőség támogatása révén, ez alkalommal 18 fiatal ismerkedhetett meg a térkép és a tájékozódás alapelemeivel.

Az 1998/99-es oktatási év keretében, - mintegy tíz éves szünet után - az aktív túravezetői gárda részére is továbbképzést szervezett az Oktatási Bizottság. A tapasztalt túravezetők számára olyan témakörök kerülnek feldolgozásra, amelyek a legfrissebb, legidőszerűbb információk, esetleg hiánypótló ismeretek megszerzését teszik lehetővé. Ezzel együtt egy nyitottabb, menedzsertípusú, idegenvezetői stílusjegyeket magán hordozó képzést is biztosítunk az érdeklődő túravezetők számára. Az előadássorozat a beszámoló-készítés időszakában is nagy részvétel mellett zajlik.

Technikai munkák

A megyében kb. 1500 km a jelzett útvonalak hossza, mely nem kis munkát ró a szövetségre. A főbb turistautakat 3 évente, a kevésbé fontos jelzéseket sajnos csak 4-5 évente tudjuk felújítani. Tavaly kb. 400 km útvonalat tettek rendbe tagszervezeteink "festőbrigádjai". Az MTSz-től kaptunk majd 340 km-re pénzt, mely az OKT teljes szakaszának rendbetételét jelentette Bánkúttól Hollóházáig, illetve a Kohász út újrafestését Miskolctól Istenmezejéig. Emellett Miskolc városával történt megegyezés alapján, illetve anyagi támogatásával a város környéki preferált utakat tettük rendbe, kb. 100 km-t. Kiem: MVSC, KTE. DTSK, Borsodnádasd stb. El kell mondanom azonban, hogy az OKT mentén még ma is vannak kis szakaszok, melyeket nem fejeztünk be. Kérem ezt a tavasz folyamán pótolni! E nagy volumenű munka kapcsán meg kell jegyeznem, hogy nem mindegyik tagszervezet erőssége a fegyelem, a feltételek betartása. Hiába írták alá egyesek a szerződéseket, kapták meg a munkaleírást, azt nem valósították meg. Nem tartották a határidőt, melyből adódóan nem volt könnyű határidőre elszámolni az MTSz felé. Kérem a vállalkozó tagszervezeteket, hogy a feltételeket tartsák be. A továbbiakban is csak akkor fizetjük ki a megállapodott összeget, ha a kiküldött ellenőr megfelelőnek tartja az elvégzett munkát!

Tagszerveink több forrást tisztítottak, tettek rendbe 1998-ban. Elkészült a Cserehát technikai felmérése 10.000-es térképen, és az adatok számítógépre kerültek. Ezen adathalmaz jelent meg a Cserehát útikalauz mellékleteként lemezen.

Elkészültek a Cserehát teljes területére az eligazító táblák, melyeknek a kihelyezése lekezdődött. Idén a tájegység festése következik.

Napokon belül elkezdődik Ómassa felújítása is, melyre a Wesselényi Közalapítványtól kaptunk pályázati pénzt.

Turista irodalom

Az 1996-ban elkezdett turistakalauz sorozat tavaly újabb kötettel bővült. A Bükk, majd Aggtelek után egy eldugott, kevésbé ismert terület került feldolgozásra: a Cserehát. E tájegységről még soha nem készült sem útikönyv, sem más turisztikai kiadvány. A könyv 330 oldalon, színes fotók segítségével mutatja be e méltatlanul elhanyagolt táj lehetőségeit. A könyvek egy érészéhez floppy lemez is került, mely a turistautakat dolgozza fel. Ez is egyedi dolog, ugyanis még ilyen típusú számítógépes anyag nem készült az országban. A könyvet és kiegészítőjét a szövetség szakembereinek segítségével a Bíbor kiadó jelentette meg. Az elmúlt fél év alatt kb. 1300 pld-t vettek meg az érdeklődők. Azt hiszem érdemes felsorolni azt a gárdát, akik e könyvekben dolgoznak: Repei Zoltán, Garadnay Sándor, Herr Gyula, Bogsán Gyula, Hidvégi Emil, Kiss Jenő, Dr. Egri Kiss Tibor, Rakaczky István. A Kelet-Magyar találkozóra készült el a megye jelvényszerző túramozgalmai c. kis füzet - Garadnay Sándor, Rakaczky István összeállítása. A kiadvány régi hiányt pótol. Az érdeklődők ingyen kapják, hisz támogatásból adtuk ki.

A megyéből többen írnak a szaksajtóba: a Természetbarát Híradó, a Turista Magazin több anyagot jelentetett meg 1998-ban. Kiadványainkkal szerepeltünk a Népszabadságban, az MTV-1-ben, stb.

1998. második felétől újból megjelenik helyi információs kiadványunk, az Északi tájakon. A megszépült, sok információt tartalmazó lapot kérem, minél többen olvassák. Ne a vezető fiókjába kerüljön, hanem a tagság kezébe. Ha bármilyen tagszerv közölni szeretne benne bármilyen hírt, leírást, stb. kérem küldjétek be a szövetségbe az anyagot, a következő számban megjelentetjük.

Elkezdtük az MTSZ honlapjain belül a megyei alkönyvtár feltöltését az Interneten. Itt is egyre több információ válik elérhetővé!!

Egyéb események

1998. kiemelkedő rendezvénye volt a Kelet-Magyar Megyék vezetőinek éves találkozója megyénkben, Bogácson. A találkozót évente más megye rendezi, így 10 évente jut ugyanarra a szervezetre a rendezés joga. A természetjárás aktuális helyzete, problémái mellett nem titkolt feladata e találkozónak az is, hogy a házigazda megyéjének egy-egy részét is bemutassa a résztvevőknek. Örömmel mondhatom, hogy a Bükkalja nagyon jó választás volt. A változatos táj, a 21.sz. ifjúsági bázisa mint központ, a borospincék, stb. biztosították a jó hangulatot. A megye és tagszervezeteinek munkáját, életét bemutató tablók, a kiállított relikviák nagy sikert arattak. Minden beszédnél ékesebben igazolták az itt folyó munkát, szórakozást, sportot. Köszönöm mindazon szakosztályoknak a munkát, akik vállalták a tablók elkészítését. A tanácskozás témái, a szekcióülések vitatárgyai, a megfogalmazott ajánlások, eredmények megcáfolták azokat, akik már régebben e találkozók felesleges voltát emlegették. A találkozón részt vett Bársony András elnök, Szabó Imre főtitkár, Vincze Istvánné megyei sportigazgató. A találkozó beszámolóját mindenki elolvashatja a 98.decemberi Északi tájakon c. lapunkban.

Szervezeti élet, egyéb információk

A jobb információ áramlás érdekében minden, 10 fő fölötti taglétszámmal rendelkező tagszervezetünk számára központilag előfizetjük a Természetbarát Híradót.

Kérek minden vezetőt, hogy az MTSz, a megye által megadott határidőket mindenki tartsa be pontosan, mert a későn érkező anyagokkal nem fogunk foglalkozni!!

1998-ban is több társunk kapott elismerő kitüntetést:

Természetjárás fejlesztéséért bronz fokozat:

Gábor Ignác emlékérem:

1998-ban is részt vettünk Sz.-Sz.-B. megye értekezletén és H-B megye közgyűlésén. 2 fő képviselte a megyét az MTSz elnök-főtitkári értekezletén.

Megköszönöm a megye vezetésének, hogy méltó környezetet biztosított közgyűlésünkhöz. Szeretném átadni Dr. Ódor Ferenc Úrnak, a megyei közgyűlés elnökének üdvözletét és személyes jókívánságait.

A tavalyi év történései ismét igazolták, hogy az évtized elején választott és vállalt - talán kissé ismeretlen - út jó döntés volt. Eljutottunk egy magas színvonalra, ahonnan már nehéz feljebb lépni. Ha viszont ti is szeretnétek tovább haladni ezen az úton, akkor a ti segítségetekkel van lehetőség még feljebb jutni.

Az elnökség és bizottságai elvégezték az 1998-as közgyűlés által meghatározott feladatokat. Tevékenységünk széleskörű és folyamatos volt.

Rakaczky István, elnökA Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Természetjáró Szövetség honlapja
A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja