Asbóth János

(1768. december 13., Nemescsó -- 1823. június 19., Zombor)


Természettudós (mineralógus, botanikus, zoológus), Göttingenben tanult, a lőcsei majd a késmárki gimnázium filozófia és természetrajz tanára. 1801-től a Festetich féle keszthelyi Georgikon igazgatója, a gazdasági tudományok tanára, közben egy ideig Festetics György jószágigazgatója is. 1820-tól a Bács vármegyei koronauradalmak kormányzója volt. Több külföldi tudós társaság tagjává választotta.

A Tátrát Berzeviczy Gergellyel, Mauksch Tamással, Genersich Sámuellel és Fábri Jakab hegyivezetővel járta. A Késmárki-völgy egyik első leírását közölte: Topographisch-mineralogische Beschreibung des Felsenkessels, in welchen der grüne See auf der Karpathen eingeschlossen ist Bredeczky Sámuel könyvében: Topographisches Taschenbuch für Ungarn, 1801.

Művei:


Asbóth János síremléke

Asbóth János síremléke a zombori Szent Rókus temetőben

Asbóth János sírfelirata

Sírfelirat

Kovács Béla, (Columbus, Ohio, USA) közlése Asbóth János síremlékéről:
Mi Jugoszláviába rekedt magyarok voltunk. A zombori városvégi házunkat csak még egy ház választotta el a Szent Rókus temetőtől. Édesapám, aki igen tisztelte a múltat, gondozta a rokonok sírjait, de emellett egy régi sírt is karbantartott, nehogy eladják mint elhagyott sírt. Ezt a jugoszláviai magyarok többen így tették, sőt amikor a hatóságok el akarták adni a sírhelyet, azt meg is vették, nehogy kiforgassák halottainkat és ezzel múltunkat is eltöröljék a térségben. Így tettük mi is, amikor 1968-ban édesapámat halva találtuk otthon. Megvettük az apám által gondozott sírhelyet és odatemettük édesapánkat is, de meghagytuk a sírfeliratot és a sírkő másik oldalára tettünk táblát apánknak. Így, mivel a sírhelyet fizetjük nem lehet eladni. A sírhely Asbóth Jánosé volt, akiről akkor mit sem tudtam.

Forrás:
[Z. Radwańska-Paryska, W. H. Paryski: Wielka encyklopedia tatrzańska, Wydawnictwo górskie, Poronin 1995., 36. o.]
[Magyar Életrajzi Lexikon, első kötet A-K, Akadémiai kiadó, Budapest 1967., 57. o.]
[Neidenbach Ákos, személyes közlés]
[Kovács Béla, (Columbus, Ohio, USA), személyes közlés]