id. Szontagh Miklós Dr

(1843. augusztus 11., Alsókubin, Árva m. -- 1899. december 2., Újtátrafüred)


Édesapja, Szontagh Dániel, Árva megye főszolgabírója, édesanyja az iglói születésű Szontagh Pentesilea. A három nyelven (magyar, német, szlovák) nevelkedett Szontagh Miklós középiskoláit a sziléziai Teschenben végezte, majd 1868-ban Bécsben orvosi oklevelet szerzett. A diploma megszerzése után Pestre költözött, ahol a Királyi Magyar Természettudományi Társulat újjáalakításában vette ki részét. Közben, 1865-ben a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók pozsonyi vándorgyűlésén magyarul értekezett Gömör vármegye északnyugati részének "virányáról". A Természettudományi Közlöny növénytani rovatát 1873-ig vezette. 1872-1876 között Európa több országát bejárva (Németország, Svájc, Franciaország, Olaszország, Törökország, stb.) érdeklődése a magashegyi klimatikus gyógymódok felé fordult. Utazásai során nem hanyagolta el botanikai érdeklődését sem. Élénk levelezést folytatott Kossuth Lajossal, aki többek között szárított piemontei növényeket is küldött neki.

Tátrai letelepedése nem volt véletlen, időközben ugyanis szervezetét tüdővész támadta meg. Az ótátrafüredi vízgyógyintézet vezetését 1873-ban kezdte el. Hamar világossá vált számára az a tény, hogy kicsi, nehéz körülmények között működő fürdőhelyen nem lehetséges a hatékony gyógyítás. 1875-ben kezdte meg Ótátrafüred szomszédságában építeni az első gyógyszanatóriumot, melyben a fő gyógyító faktornak a tátrai levegő és napsugárzás számított, és ezzel együtt megalapította Újtátrafüred települést is. Hivatalosan 1876. jún. 29-én kezdte meg működését az újtátrafüredi hidegvízgyógyintézet. A betegek legtöbbje légzőszervi és emésztési bántalmak miatt kezeltette magát. A fürdőtelepülés 1883-ban új szanatóriummal bővült, mely az akkori Magyarország első, téli időszakban is működő magaslati gyógyhelye volt. Ettől az időszaktól kezdve Basedow-kórban szenvedőket is kezeltek az újtátrafüredi szanatóriumban.

Szerepet vállalt a Magyar Kárpátegyesület létrehozásában és mindvégig a Tátra osztály elnöke maradt. 1877-től a Szepesi Orvos- Gyógyszerész Egylet legaktívabb képviselője. Tagja volt a bécsi császári zoológiai-botanikai társaságnak, a császári geológiai intézetnek és számos természettudományi társaságnak. 1883 és 1885 között Tátra-Vidék címmel hetilapot szerkesztett, melyben számos botanikai, zoológiai, geológiai és turisztikai írás látott napvilágot. Rendszeresen jelentek meg írásai a Vasárnapi Újságban, a Természettudományi Közlönyben és az Orvosi Hetilapban. Az először 1885-ban kiadott tátrai kalauza a kor egyik legmegbízhatóbb tátrai útikalauza volt. Nagy síelő volt és a zergevadászat kedvelője. 127 sítúrát tett a Tátrában, többek között a Gerlachfalvi-csúcs katlanába és a Nagyszalóki-csúcsra is. Viszonylag fiatalon, 56 évesen halt meg, az általa építtetett családi sírboltba temették el. Halála után fia ifj. dr. Szontagh Miklós folytatta apja törekvéseit. Az újtátrafüredi gyógyszanatóriumok ma is Szlovákia egyik legismertebb és legkeresettebb üdülő- és gyógyhelyei közé tartoznak.

Főbb művei:

Forrás:
[Czingel Szilvia, Magyar Tudóslexikon A-tól Zs-ig, Budapest, 1997., 783-784. o.]
[Ivan Houdek, Ivan Bohuą: Osudy Tatier, ©port kiadó, Pozsony, 1976., 81. o.]
[Neidenbach Ákos, személyes közlés]
[Kunos Gábor, személyes közlés]

id. Szontagh Miklós Dr

id. Szontagh Miklós Dr