240. Sas-út.


A maga nemében egyedülálló magashegyi útépítkezés a Tátrában a Sas-út (lengy. Orla Perć), amely a Mickiewicz vízeséseknél kiindulva, a Wołoszyn gerincén a Krzyżnere visz s innen a Lengyel Tátra hegysorának ormain át, lehetőleg a gerincen vagy annak közelében haladva a Zawratig vezet tovább. Végig piros jelzéssel van ellátva, a nehezebb helyeken vaskampók, láncok, sodronyok és létrák könnyítik meg a továbbjutást. Az út bejárása helyenként csinos mászást nyújt, de a mesterséges segédeszközök alkalmazása dacára is csak biztos és szédületmentes hegymászóknak való. Érdekes a gerincen sorakozó ormok gyors váltakozása. A túra fővarázsa azonban táji szépsédében rejlik: folyton megragadó bepillantást nyerünk a gerinc aljábán elterülő, tengerszemekkel tarkított völgyekbe s korlátlan a hegyi panoráma, amely a Tátrának festői elrendezésben csoportosuló s innen különösen nagyszerűnek mutatkozó közeli-távoli bérceire nyílik.
Ezen útépítkezés eszméje W. Gadowski tarnowi plébánostól eredt s a munkálatok az ő tervei szerint, személyes felügyelete mellett hajtattak végre, amelyeknek költségeit részben a Towarzystwo Tatrzańskie, részbén ugyancsak Gadowski viselte.

* * *


Legajánlatosabb a Sas-utat a Zawratról kiindulva bejárni.
A Zawratra (217. fej.) a Lengyel Öttótól 11/2 ó. alatt, a Hala G±sienicowatól 21/4 ó. alatt megyünk fel.
Zawrattól a következőképen sorakoznak egymáshoz a Lengyel Tátra helysorának ormai, illetőleg a következőképen függnek össze a Sas-útnak rajtok átvezető egyes szakaszai.
A Zawratról a Mały Kozi Wierchre (218. fej. 1; 15 p.),
innen le a Zmarzłacsorbába (218. fej. 3; 20 p.),
innen fel a Zamarła Turnia csúcstömbjét északról körülövező felső törmelékpadra (220. fej. 1; 10 p.; a Sas-út magát a csúcsot nem érinti, ez azonban a felső törmelékpadról kb. 15 p. időtöbblettel szintén útbaejthető) s ezen végigmenve, a túloldalon le a Koziacsorbába (220. fej. 4; 10 p.).
Innen fel a Kozie Czubyra (222. fej. 1;40 p.) s erről át a Kozi Wierchre (224. fej. 3 ; 20 p.).
Erről a déli lejtőn az Öttóhoz levezető ösvényen néhány szerpentint lemegyünk, azután a balra elágazó ösvényt követjük, amely a hegy DK sarka körül vízszintesen átvisz a Buczynowaválgy oldalára, majd a Kozi Wierchtől a Granatyhoz húzódó gerincet egy keskeny csorbában keresetezve, a Zmarzły Stawhoz lehúzódó törmelékszakadékban bocsátkozunk rövid darabon le. Egy meredek sziklavályúhoz jutunk, amely északi irányban a Granaty felé visz fel, azután a gerincen, vagy balra a gerinc mentén át a Granaty északi ormára. Erre az útrész- letre vonatkozólag lásd egyébként: 224. fej. 4 és 225. fej. 3; - 11/2 ó.).
Erről le a Gránátcsorbába (225. fej. 6; 15 p.),
innen a Sasoromra (231. fej. 1; 15 p.),
erről le a Jasińskicsorbára (231. fej. 2; 10 p.),
azután egy hegyes gerincfogat balról megkerülve, tovább a vízszintes gerinc déli oldalában át a Nowickicsorbára (10 p.).
Innen tovább a Nagy Buczynowatorony felé, ennek déli oldalába, ahol kettéválik az út;
a nehezbbik út balra felvisz a Nagy Buczynowatoronyra (233. fej. 1; 30 p.), erről le a Buczynowacsorbába (233. fej. 2; 15 p.) s északról fel a Kis Buczynowatoronyra (235. fej 2 ; i5 p.);
a könnyebbik út pedig a Nagy Buczynowatorony eléli oldalán - e csúcs érintése nélkül - egyenesen átvisz a Kis Buczynowatoronyra (235. fej. 1; 40 p.).
Erről le a Krzyżnere (235. fej. 4; 20 p.).

A Krzyżnetől a Sas-út folytatása a Wołoszyn gerincén visz le a Mickiewicz vízesésekhez (239. fej. 1 és 2; 31/2 ó.). Tekintettel azonban arra, hogy az út e részlete igen hosszadalmas és kevésbé érdekes, ajánlatosabb a Krzyżneről a Pańszczycavölgyön át a Hala G±sienicowához (237. fej. 1; 21/4 ó.), vagy pedig a Buczynowavölgyön át a Lengyel Öttóhoz (237. fej. 2; 13/4 ó.) egyenest lebocsátkozni.

A gerinc bejárása a Zawrattól a Krzyżneig, pihenőkkel együtt, 6-7 órát vesz igénybe, amihez hozzászámítva a felmenetet és a lemenetet, 10-11 órát számíthatunk az egész túrára. A Sas-útnak egyhuzamban vall bejárásánál mindenesetre kényelmesebb, ha két részletben tesszük meg a túrát és pedig legcélszerűbben az első napon a Zawrattól a Kozi Wierchig (erről a 224. fej. 4 úton le), a másodikon pedig a (Granaty északi ormától (amelyre a 225. fej. 1 úton megyünk fel) a Krzyżnéig. Ilykép megosztva, a túra tájilag is teljesen különbözö jellegű két részre tagozódik: az első napon a Lengyel Öttó és a Czarny Staw G±sienicowy völgye felett, a másodikon pedig a Pańszczyca- és Buczynowavölgy felett visz az utunk. Természetes azonban, hogy a Sas-út bejárását tetszésünk szerint máskép is beoszthatjuk, úgyszintén annak egyes részleteire is korlátozhatjuk, minthogy a gerinc minden egyes csúcsnál vagy csorbáról elhagyató.