Magas-Tátra

négynyelvű földrajzinév-tára

Földrajzi köznevek és egyéb névelemek


I. Földrajzi köznevek


A következő táblázatban felsoroljuk a Magas-Tátra négynyelvű földrajzinév-tárában használt földrajzi közneveket. A csillaggal jelölt köznevek a Fábián Pál, Földi Ervin, Hőnyi Ede: "A földrajzi nevek helyesírása", Akadémiai kiadó, Budapest, 1998. könyvben nem szerepelnek. Ezek a sajátos hegymászó szóanyagban szükségesek és kizárólag a hegymászó-irodalomban fordulnak elő, illetve olyanok, melyeknek ott sajátos jelentésük van.


ágEgy másik hegyvonulatból kiágazó rövidebb halom-, domb- vagy csúcssor.
árokVíz levezetésére szolgáló csatornaszerű hosszanti mélyedés.
*asztalAsztalra emlékeztető szikla.
*áthajlásOlyan sziklaképződmény, ami a levegőben föléhajlik az alatta lévő sziklaformának.
*átjáró
(kapu)
A kapu szinonimája.
barlangA földkéregben levő nagyobb - a felszín felől rendszerint nyitott - (természetes) üreg.
*bástyaBástyára emlékeztető sziklaalakzat, a toronynál tömzsibb.
begy
(sziklabegy)
A talaj, sziklafal nem vízszintes kidomborodó része, emlékeztet az ujjbegyre, a bordától kevésbé határozott.
*bemélyedésMélyedés a talajban, hegyen.
*bemetszésÉles bemélyedés a hegygerincen.
bércHegyen ülő sziklacsoport, fennsíkból kiugró domb.
*beszögellésKét meredek sziklafal beugró sarkot (szögletet) képező találkozása. A lefolyó csapadék miatt kéményformát is ölthet.
*bevágás1. A beszögellés szinonimája (falszöglet).
2. A bemetszés szinonimája (sziklagerincen, lásd: csorba).
3. Sziklafalon erózió okozta lejtőirányú bemélyedés (szűk méret: repedés, nagy méret: kémény).
4. Hegyoldalban erózió okozta lejtőirányú bemélyedés (vályú).
*boltozatNagyméretű áthajlás.
*bordaA fal pillérszerű kiugrása kétoldalt árkolással.
*csomópontLegalább három gerinc elágazási pontja.
*csorbaKeskeny bevágás jég- vagy sziklahátban.
csorgóKis hegyi vízfolyás.
csúcsA hegy legmagasabb pontjának megjelölése.
*csúpCsapott kúp, kisebb kerek kiemelkedés.
dombA halomnál magasabb, tömzsibb kiemelkedés.
*dudorKis kiálló kiemelkedés.
*előoromrésAz előcsúcs két orma közötti rés.
erdőFáknak (vadon) együttélő és a köztük levő más növényekkel egységes tenyészetet alkotó tömege.
*erkély
(szószék)
1. Erkélyszerű, kisebb-nagyobb vízszintes felülettel bíró sziklakiugrás bástyán, gerincen.
falNagyobb összefüggő, függőleges sziklafelület vagy egy egész sziklás hegyoldal.
*felszökésHegyoldal, gerinc vagy szakadék olyan része, ami meredekségével élesen elüt környezetétől.
fennsíkA tengerszint felett 200 m-nél magasabban elterülő síkság.
*folyosóFelülről lefelé tartó, hosszához képest keskeny bemélyedés a hegyoldalban.
fog
(sziklafog)
Foghoz hasonló szikla.
forrásA földből természetes úton előtörő víz és ennek helye.
főoromA csúcstömb kiemelkedései közül a legmagasabb.
főszakadékTöbb szakadék közül a legjelentősebb.
*fűfoltMás jellegű terepformákkal körülhatárolt, viszonylag kisebb füves terület.
gerincA csúcsból szétágazó vagy több csúcsot összekötő éles kiemelkedések.
*gerincfogGerincen álló sziklafog.
*gerincpúpGerincen álló sziklapúp.
gödörKörnyezetéhez képest bemélyedő terepalakulat.
*gyepfoltMás jellegű terepformákkal körülhatárolt, viszonylag kisebb gyepes terület.
*gyephavasAz erdőhatár fölé nyúló füves hegy szikla nélkül.
hágóGerincbevágás, amelyen út vezet át vagy járható.
hajlatSzélesebb, sekély mélyedés.
halomKerek aljú, kúp alakú, alacsony kiemelkedés.
*harántolásOldalazó mászás helye.
hasadék1. Földnek, kőnek kettéválása által képződött mélyedés.
2. Sziklahasadás 30 cm-ig.
hát
hegyhát
A hegynek hosszan elnyúló, széles emelkedése.
határhegyEgy településhez vagy történelmi tájegységhez tartozó, annak érdekhatárát kijelölő hegy.
havasOyan hegy, amelyen a hó sokáig vagy mindig megmarad.
ház
(*menedékház)
Hegyi környezetben turistaszállásként, ideiglenes menedékként vagy gazdasági épületként használt építmény.
hegyNagyobb talajkiemelkedés legáltalánosabb neve.
hegyhát
hát
A hegynek hosszan elnyúló, széles emelkedése.
hegymászóútSziklamászással bejárható út.
hegyoldalHegynek a csúcs és a hegyláb közötti része, oldala.
hegységHegyeknek zárt földrajzi egységet alkotó csoportja.
hegytető1. Jellegzetes csúccsal nem bíró hegy lapos teteje.
2. A hegy legmagasabb pontjának megjelölése.
*hegytorokHegyoldalak által leszűkített völgyszoros.
hókarzatKisebb vízszintes felület, amelyet többnyire hó borít.
hómező1. Hóval borított nagy síkság.
2. Hóval egységesen fedett hegyfelszín. Meredeksége az elborított hegyoldal átlagos meredekségét követi, de alatta változatos formák rejtőzhetnek.
homlok
(*homlokfal)
A hegy hirtelen, meredeken leszakadó része.
*homlokfal
(homlok)
A hegy hirtelen, meredeken leszakadó része.
hópárkányErkélyszerű hóalakulat, amely a gerincélen áthajlik.
horhos1. Keskeny, szűk völgy vagy keskeny hegyszakadék.
2. Vízmosta mélyút.
3. Hegyoldalban vízmosta mélyedés.
*horpadásSzéles, sekély mélyedés.
irtásFák, bokrok végleges eltávolítása tuskókat, gyökereket beleértve.
kapuHágó szinonimája.
*karomKaromra emlékeztető szikla.
*karzatErkély szinonimája.
katlanKerek, hó- vagy jégvájta mélyedés vagy mély völgy, amelynek egyik oldala nyitott.
katlanocskaKis katlan.
katlanvölgyMeredek hegyoldalakkal körülvett mély völgy.
*kéményFüggőleges, mély bevágódás a sziklában, amelybe az egész emberi test belefér.
kert1. Sziklás törmelékmező.
2. Füves, virágos rét.
kilátóJó kilátást nyújtó magaslat, ami e tulajdonsága alapján kapta a nevét.
kiskapuRés a hegygerincen, a kapu szűkebb változata.
*kitörésSziklafal egy részének viszonylag nem régi leomlása után visszamaradt felület, környezetétől többnyire világosabb színével üt el.
Feltűnőbb sziklaalakulat.
*kőfolyás1. A hegyalkotó őskőzetből letöredezett kőtömbök, amelyek a hegy alján folyamszerűen gyűlnek össze.
2. Gleccserek után visszamaradt kőhordalék (moréna).
kőfülke
(odú)
Kerek mélyedés a sziklában.
*kuloár
(horhó)
Két sziklaborda közötti mélyedés.
*kúpMinden oldalon meredek, egyedül álló kisebb hegycsúcs.
kút1. Hegyi környezetben ivóvíznyerő hely, a forrás szinonimája.
2. (Ivó)víz felszínre hozatalára való, henger alakú mélyebb gödör a tartozékokkal együtt.
3. Vizet szolgáltató berendezés.
lankaEnyhén lejtős hegy- vagy domboldal.
lapályKörnyezeténél alacsonyabban fekvő síkság.
laposSík földterület.
lefolyóCsapadék levezetésére szolgáló természetes árokszerű képződmény, vagy mesterséges árok.
legelőHáziállatok legeltetésére használt füves terület.
lejtőA felszínnek ferdén lefelé haladó része.
létra
(garádics)
Rámpaszerű ferde sziklapad, gyakran szolgál természetes fel- vagy lemeneti útként.
liget1. Kisebb ritkás erdő.
2. Fásított nyilvános park.
lyukFöldmélyedés.
medenceA földfelszín nagyobb, természetes mélyedése.
mederA földfelszínen folyó- vagy állóvíznek helyet adó mélyedés.
mellékoromA csúcstömb kiemelkedései közül nem a legmagasabb.
*menedékház
(ház)
Hegyi környezetben turistaszállásként, ideiglenes menedékként vagy gazdasági épületként használt építmény.
mezőAlacsony növényzetű, különösen füves (sík) terület.
morénaBármilyen kő, amelyet egy gleccser visz magával vagy hagyott hátra.
nyakKét hegyet összekötő keskeny hegyhát.
nyeregSzéles gerincbevágás.
nyergecskeKisebb nyereg.
odú
(kőfülke)
Kerek mélyedés a sziklában.
oldalHegyoldal szinonimája.
oromAz egyik oldalán igen meredek, a másik oldalán lankásabb hegytető, gyakran a csúcs szinonimája.
*oromrésA csúcs két orma közötti rés.
orrA hegy, sziklafal erősen kiugró része.
oszlop
(kőoszlop)
Oszlop alakú torony.
öblözetÖbölszerű bemélyedés a hegyoldalban.
*ösvényTaposott, keskeny út.
*őrtoronyA gerinc végén vagy gerincből kinyúló sziklatorony.
pad
(kőpad)
A hegyoldalban végigfutó, széles lépcső.
padkaSzűkebb pad.
pajtaTágas, néha nyitott gazdasági épület, különféle holmik tartására.
*párkányKeskenyebb pad, kb. 30 cm szélességig.
patakCsermelynél nagyobb, folyónál kisebb folyóvíz.
*peremVízszintes vagy ferde (kb. 50 fokig) keskeny párkány.
*pillérErősen kiszökellő borda.
*próbaGyakorlatlanoknak nehezen leküzdhető sziklafal.
púpA csúcsnál kisebb, a toronyhoz képest kevésbé jellegzetes domborulat, főleg hegygerincen.
*púpcsorbaPúp szomszédságában található, a púpról elnevezett csorba.
púpocskaKis púp.
*repedésHosszához képest keskeny mélyedés a sziklában
*résKeskeny bevágás a gerinc élén, a rovátkától szűkebb.
rétFüves terület, kaszáló.
rovátkaA sziklagerinc keskeny, nem mély bevágása.
szakadékSzéles, meredek talajmélyedés vagy széles talajnyílás két borda között.
*szárnyvonulatJelentősebb leágazó hegyvonulat vagy gerinc.
*szarvSzarv alakú hegy, csúcs.
*szécsErdei tisztás, havasi tisztás.
*szemKis tengerszem.
szikla
(kőszikla)
Csupasz kőzetnek valamely hegy részét alkotó nagyobb tömege vagy magányosan álló nagy darabja.
sziklabegy
(begy)
Talaj, sziklafal nem vízszintes kidomborodó része, emlékeztet az ujjbegyre, a bordától kevésbé határozott.
sziklafal
(fal)
Nagyobb összefüggő, függőleges sziklafelület.
sziklagát
(kőgát)
A völgyre haránt húzódó gerinc.
*sziklatű
(tű)
Hegyes sziklaszál.
sziklatábla
(tábla)
Kisebb, sima meredek sziklafelület.
szirt
(kőszirt)
Hegyes felnyúló kőszál.
*szószék
(erkély)
Erkély szinonimája.
szöglet
(szög)
Kettőnél több sík felület találkozásának helye.
szurdokHegybe vágott sziklás vízmeder.
tábla
(sziklatábla)
Kisebb, sima meredek sziklafelület.
tarajKisebb kiterjedésű szaggatott gerincél.
*tarajcsorbaCsorba egy kisebb kiterjedésű szaggatott gerincélen.
*tarajrésRés egy kisebb kiterjedésű szaggatott gerincélen.
tavacskaKis tó.
teknőKerek, sekély mélyedés, a hegyoldal behajló része.
teraszVölgy vagy hegyoldal lejtését megtörő, közel vízszintes sík.
tető1. A hegy lapos, felső része.
2. Áthajlást lezáró boltozat.
tisztásKisebb füves, fa- és bokormentes terület erdőben.
Tengerrel összeköttetésben nem levő, állandó medrű, mélyebb állóvíz.
*torony1. Karcsú, toronyra emlékeztető szikla.
2. Felnyúló kőszál.
*toronyrésTorony szomszédságában található rés.
*tornyocskaKis torony.
*turistaútKirándulóhelyen jelzésekkel ellátott gyalogút.
*tükör
(tektonikus tükör)
1. Nagyon sima sziklatábla.
2. Vetődésben elcsúszott kőzettömegek simára csiszolódott lapja.

(jég- v. sziklatű)
Hegyes jég- vagy sziklaszál.
útLásd: turistaút, hegymászóút.
*vállA csúcs közelében alakult éles, kiugró sarokképződmény.
vályúSzélesebb vízmosta mélyedés a hegyen.
villaKét- vagy többágú villára emlékeztető szikla vagy gerinc.
vízVízfolyás (patak, csermely, ér, forrás) gyűjtőneve.
vízesésMagasról függőlegesen lezúduló víztömeg; zuhatag.
völgy1. Hosszan elnyúló talajmélyedés.
2. Hegyek, magaslatok közt alacsonyabban fekvő terület.
völgyecskeKis völgy.


II. Egyéb névelemek


BabaHosszú ruhás baba alakjára emlékeztető torony.
BábaHosszú ruhás asszony alakjára emlékeztető torony.
BarátCsuhás szerzetes alakjára emlékeztető torony.
KápolnaKápolnára emlékeztető sziklaalakzat.
KőparipaLovaglógerinc; annyira éles gerinc, hogy csak lovaglóülésben lehet végigmászni rajta.
ManóKis csuhás szerzetes alakjára emlékeztető kis torony.
ŐrszemA gerinc végén vagy gerincből kinyúló sziklatorony.