Háncs Péter:

VI. TÚRA-, TÁBORSZERVEZÉS ÉS VEZETÉS

Egy kirándulás az élet kellemes élménye, de túrázónak lenni egész más életmódot jelent. A két fogalom tehát minőségi különbséget rejt, de mindkettő természetjárás, és ez a fontos!

A kirándulás bárki számára elérhető, "könnyed" séta, a túra már komolyabb fizikai és pszichés testedzést, teljesítményt jelent.

Túravezetés, túraterv

A túravezetés "szakma", tehát tanulni kell! Az ismeretek elsajátíthatók önképzéssel is, de jobb, ha szervezett keretek között (a Magyar Természetbarát Szövetség /MTSZ/ szervezésében) történik és vizsgával zárul. Sajnos az alkalmasságra még ez sem garancia! A felelősség ugyanakkor nagy: erkölcsi, szakmai és büntetőjogi téren egyaránt! Ezért is fontos az alapos felkészülés! Gondos előrelátással a problémák - ha ki nem is zárhatók, de - minimalizálhatók.

A túravezető akkor alkalmas feladata ellátására, ha ahhoz megfelelő tulajdonságokkal rendelkezik. Hogy mik ezek, azt nem könnyű megfogalmazni, mert a nélkülözhetetlen természetbarát szemléleten túl szinte mindenhez kell értenie, így a felkészült túravezető igazi polihisztor.

A túravezetői munka követelményei - legalább- három fő területre bonthatók:

Állandó követelmény a folyamatos önképzés. A túravezető személye állandóan előtérben van, így példaként szolgál. Az ifjúsági, a bronz és ezüstjelvényes fokozat vizsgával, míg az arany pályázat útján szerezhető meg. A túravezetői fokozatot vizsgabizonyítvánnyal, igazolvánnyal és jelvénnyel ismerik el.

A túravezetés önként vállalt társadalmi tevékenység. Bár nehéz, de igen hálás feladat, mely sok örömet nyújthat. Ez akkor is igaz, ha tudjuk, hogy a túravezetőnek komoly kötelezettségei is vannak:

Jogok:

Kötelességek:

Felelősség:

A túra résztvevőivel tudatosítani kell, hogy saját elhatározásukból vállalták a nehézségeket, az esetleges veszélyeket, és azokon a túravezető segítségével úrrá tudnak lenni. Itt kell felhívnunk a figyelmet arra, hogy a túravezető által meghirdetett túra, abban az esetben, ha a feltételeket az érdeklődő elfogadja és jelentkezik a túrára, a költségeket befizeti, polgári jogi szerződésnek minősül. Ez azt jelenti, hogy a túravezető felelős a meghirdetett program betartásáért az abban leírtaknak megfelelően. A program változásáról a résztvevőket időben értesítenie kell, akadályoztatása esetén helyettesről kell gondoskodnia. Ellenkező esetben a jelentkezők kártérítési igénnyel léphetnek fel ellene.

A túra megvalósítása tervezésre, szervezésre, a túra lebonyolítására (vezetésére) és utólagos feladatokra bontható.

Tervezés

Szervezés

Túrakiírás tartalma

A túra lebonyolítása (vezetése)

A túra tervezése és szervezése, vagyis az előkészítés elsősorban elméleti és szervezési felkészültséget követel, maga a túravezetés vezetői képességet igényel. A vezetőnek az egész túra alatt - lehetőleg "észrevétlenül" irányítani kell a túra résztvevőit úgy, hogy a tagok ne "parancsnokot", hanem segítő barátot lássanak benne.

Találkozóhelyen:

Túramenetben

Legyünk rugalmasak, szükség esetén tudjunk változtatni a túraterven. Értékeljük a túrát a résztvevőkkel közösen!

Túra utáni teendők

Táborozás

A táborozás a természetjárás több napos, kizárólag a szabad természetben megvalósított formája, amely a természetjárás elvi és gyakorlati szabályaira támaszkodik.

Tábort szervezni csak nagy körültekintéssel szabad, mert több ember programját ronthatjuk el hosszabb időre.

A tábor mindenképpen terheli környezetét, s ezt minimalizálni kell!

Két táborozási fajtát különböztetünk meg. Ezek a

A mozgótábor jellemzői:

Az állótábor jellemzői:

Állótábor esetén a tábor jellegénél és céljánál fogva lehet:

A táborszervezés legfontosabb tennivalói: az előkészítés, a táborépítés, a tábor programjának megvalósítása, a táborhely visszaállítása eredeti állapotába, a tábor munkájának értékelése.

A tábor előkészítése

Általában a terveinkhez keresünk helyszínt, de a táborhely adottságai is segíthetnek a program összeállításában.

Terepszemle

Kapcsolatfelvétel

Szervezési és programterv

A többoldalas tervnek - melynek tartalma a célok és programok miatt mindig más - csak a csomópontjait vázoljuk fel:

A tábor építése

A tábor helyszínének ismeretében készítjük az elhelyezési tervet az alábbiak figyelembevételével:

Tábori építmények

Ezek lehetnek: lakósátrak, parancsnoki sátor, raktársátor, konyhasátor, étkező sátor, mosdósátor, rendezvény sátor, elsősegély sátor, tűzrakóhely, zászlótartó oszlop, élelmiszer tároló verem, szeméttároló verem, kerítés, stb.

A táborépítés gyakorlatilag folyamatos munka. A munkák célszerű sorrendje lehet az alábbi:

A lakósátrakat utcásan vagy kör alakban helyezhetjük el. A sátrak telepítésénél alapvető szempontok az alábbiak:

A sátrakat nem szabad mélyedésbe tenni, mert ott gyűlik össze a víz.

Forrásfoglalás esetén nagyon gondosan kell eljárnunk. A fertőzött ívóvízzel tömeges megbetegedést okozhatunk. Emiatt a területileg illetékes szervektől (erdészet, orvos, önkormányzat, stb.) érdeklődni kell a vízvételi lehetőségekről, a környező források állapotáról. A forrás csak akkor lehet megfelelő, ha van öntisztulása, kifolyása. Az erdei források vízhozama ritkán elegendő egy egész tábor ellátására, ezért legtöbb esetben meg kell szervezni a legközelebbi kútról a vízhordást. A forrás közelében lehetőleg ne mosakodjunk, illetve ne mosogassunk. Ha nem forrásból, hanem vízfolyásból (ér, patak, stb.) szerezzük be az ivóvizet, győződjünk meg arról, hogy a vízvételi hely, illetve a vízfolyás mentén 200 m-es körzetben nincs-e szennyeződés (pl. elhullott állat teteme). Az utóbbi időszakokban bekövetkezett nagyfokú víz- és talajszennyezések miatt inkább a vezetékes ivóvízet javasoljuk.

A tábori WC felállításánál alapvető szempont, hogy minél távolabb legyen az élelmiszerektől, a konyhától, a vízvételi helytől, és a szél a szagot ne vigye a tábor felé. Általában 15-20 fő után számítsunk egy fülkét. Szükség esetén körül kell keríteni. Ha saját építésű latrinát állítunk fel, a tábor bontásakor a kiásott gödröt földdel be kell temetni, esetleg klórmésszel fertőtleníteni. A WC közelébe telepíthetjük a szeméttárolót is. A komposztálható anyagokat gödörbe, a nem bomló anyagokat (műanyag, fém, üveg, papír, stb.) műanyag zsákokba gyűjtsük. Ez utóbbiakat megfelelő rendszerességgel, de legkésőbb a tábor bontásakor el kell szállítanunk, vagy szállíttatnunk!

A mosakodás biztosítására célszerű női és férfi mosdósátrakat felállítani. Ezek alj nélküli sátrak legyenek. A földre deszkarácsozatot helyezzünk, vagy kövezzük ki, amire a táborozók rá tudnak állni, a kiömlő víz viszont a talajba el tud szivárogni. A sátorban egy lábazaton álló, vagy más módon megemelt lavort helyezzünk el. A ruhák számára készíthetünk faágakból fogast, a mosdóeszközök tárolására pedig kis asztalkát.

A konyha-, és étkező sátrat az élelmiszertároló veremmel egymás közelében építhetjük fel. Ugyanilyen csoportosítás alkalmazható a raktár-, elsősegély- és parancsnoki sátrak esetében is. A rendezvény sátor állhat a tábor közepén.

A tábort célszerű jelképes kerítéssel körülvenni. Ez ugyan nem akadályozza meg illetéktelenek bejutását. de jelzi a tábor határait. Ez lehet gallyakból, kövekből kirakva. Esetleg kötéllel körbekerítve.

A tábor szervezete

A tábort a tábor vezetősége irányítja. Ennek létszáma függ a tábor jellegétől, céljaitól, a tábor létszámától, a feladatok mennyiségétől és milyenségétől. Egy nagyobb létszámú tábor vezetősége állhat az alábbi reszortfelelősökből:

A felsorolás nem lehet teljes, csak ötleteket próbálunk adni. Kisebb létszámú tábor esetében ezeket a feladatokat össze lehet vonni, más jellegű táborok esetében további reszortfelelősök kinevezése is szükségessé válhat.

Röviden vázoljuk, milyen feladatok adódhatnak az egyes reszortfelelősök számára:

Táborvezető

Műszaki felelős

Gazdasági felelős

Szervezési felelős

Élelmezési felelős

Egészségügyi felelős

Tábori programok, napirend, szolgálatok

A tábori program gyakorlatilag a táborozás fajtáinak és célkitűzéseinek megfelelően olyan sokszínű lehet, hogy annak mindegyikét számbavenni lehetetlen vállalkozás. A jelen esetben a tábori program összeállításakor egy oktató tábort veszünk alapul.

Ügyelnünk kell arra, hogy minden táborozó számára hozzáférhetővé tegyük a részletes, napra lebontott időbeosztást és annak tárgyát. Ennek szellemében az alábbi főbb szempontokat érdemes figyelembe venni:

 1. Ébresztő és takarodó ideje,
 2. Étkezések és főzések ideje,
 3. Szabadfoglalkozások ideje,
 4. A foglalkozások ideje, tárgya, a szükséges felszerelések, eszközök, a foglalkozást vezető neve,
 5. A gyakorlati túrák ideje, témái, feladatai,
 6. Az éjszakai gyakorlatokra való felkészülés, gyülekezés ideje, a gyakorlat tárgya, időtartama,
 7. Személyre kiszabott feladatok,
 8. Rossz idő esetére tartalék feladatok,
 9. Értékelések, megbeszélések, eligazítások ideje, helye,
 10. Ügyeletesek, szolgálatosok beosztása,
 11. A tábor bontásának kezdete,
 12. A tábor elhagyásának ideje.

Tábori etika

A tábor bontása

A táborbontás során a tábor területét az eredeti állapotnak megfelelően kell visszaállítani. A tábor bontásának sorrendje lehet az alábbi:

 1. a tábori építmények bontása (kerítés, táborkapu, pince, vermek, stb.),
 2. a közös felszerelés megtisztítása,
 3. a szemét összeszedése,
 4. a helyszíni anyagokat összeszedjük és egy helyre hordjuk (gallyak, ágak, kövek, stb.),
 5. a tüzet eloltjuk és földdel letakarjuk,
 6. egyéni felszerelést összecsomagoljuk,
 7. sátrat bontunk,
 8. a vízelvezető árkokat és a WC-t, komposzt gödröt betemetjük,
 9. az összecsomagolt hátizsákokat egy helyre gyűjtjük,
 10. a tábor területének átvizsgálása, a hiányosságok megszüntetése,
 11. a tábor elhagyása. A tábort utolsónak a táborvezető hagyja el.

A táborozás utáni teendőkFelhasznált Irodalom:


A túravezetés általános ismeretei
Túrista ismeretek
A Magyar Természetbarát Szövetség honlapja