Orvosi lézertechnika

tantárgyi tematika

BME Finommechanikai Optika Tanszék és Atomfizika Tanszék
Előadó: Dr.Ábrahám György műszaki tud. kandidátusa
Dr.Lőrincz Emőke