Monik polinom: Monik polinomnak nevezzük azokat a polinomokat, melyekben a legmagasabb kitevõhöz tartozó együttható egy. Példaul
egy monik polinom.