Budapesti Mûszaki Egyetem Villamosmérnöki Szak
Villamosmérnöki és Informatikai Kar


TANTÁRGY ADATLAP
és tárgykövetelmények

Érvényes: 1992. szept.1-tôl
Utolsó javítás: 1995. május 6.

1.

Programozás

2. Adatlap

Tantárgy kódja Szemeszter Heti óraszám Követelmény Kredit pont Nyelv Hány féléves tárgy? Ez hányadik félév?
VI 1-010 1 2+1+1 f. 5 magyar 2 1

3. A tantárgy felelôse:

Szeberényi Imre szám.tech.mkts. Folyamatszabályozási Tanszék

4. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épül:

-

5. Kötelezô/ajánlott elôtanulmányi rend:

-

6. A tantárgy célkitûzése:

A hallgatóknak megfelelô jártasságot kell szerezniük a számítógépes problémamegoldás módszereinek és alapvetô eszközeinek használatában olyan szinten, hogy azt további tanulmányaik során képesek legyenek hatékonyan alkalmazni.

Részletesen:

7. A tantárgy részletes tematikája:

Elméleti tananyag:

A tárgy gyakorlati anyaga:

8. A tantárgy oktatásának módja:

A tárgy erôsen gyakorlati jellege miatt minden második alkalommal számítógépes laborban tartjuk a gyakorlatokat.

9. Követelmények

10. Irodalom :

Pongor György:
Szabványos Pascal Programozás és algoritmusok
Novotrade, 1988.
Turbo Pascal V6.0 User's Guide
Borland, 1990
Benkô Tiborné, Hegedüs András:
IMB PC programozása Turbo Pascal nyelven
Mérnöktovábbképzô, 1989.
Wayne Amsbury:
Data Structures from Arrays to priority queues
Wadswort P.C., 1985.
Fairly:
Software Engineering Concepts
McGraw-Hill, 1985.
Wirth:
Algoritmusok + adatstruktúrák = programok
Mûszaki, 1982.

11. A tantárgytematikát kidolgozta:

dr. László Zoltán adjunktus Folyamatszabályozási Tanszék

Ellenôrizte: Dr. Arató Péter egyetemi tanár

Szeberényi Imre
szám.tech.mkts.


Department of Process Control